Καρκίνος Παχέος Εντέρου: Επιτέλους μία Διαχειρίσιμη Νόσος!

Home / Άρθρα / Ευρωκλινική Αθηνών / Καρκίνος Παχέος Εντέρου: Επιτέλους μία Διαχειρίσιμη Νόσος!

Βασικές Πληροφορίες

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου (ΚΠΕ) αποτελεί ένα μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας ‘οχι μόνο στην χώρα μας αλλά σε ολόκληρη την υφήλιο. Κάθε χρόνο στις ΗΠΑ διαγιγνώσκονται  κατα προσέγγιση 100.000 νέες περιπτώσεις ΚΠΕ, την  τρίτη πιό συχνή διάγνωση κακοήθους νεοπλάσματος σε μικτό πληθυσμό ανδρών και γυναικών.

Κατά την διάγνωση, 40% των ασθενών εχει εντετοπισμένη νόσο ενώ περίπου 21% έχει ήδη αναπτύξει μεταστατική νόσο (στάδιον IV). Η πενταετής επιβίωση εξαρτάται από το στάδιο  κατά την στιγμή της διάγνωσης. Για ασθενείς που η νόσος διαγιγνώσκεται σε αρχικά στάδια, η επιβίωση στα 5 χρόνια μπορεί να ξεπεράσει το 90%.

Ογκολογικό Συμβούλιο

Η θεραπευτική προσέγγιση ασθενών με ΚΠΕ στηρίζεται στις αποφάσεις της συνεργαζόμενης ομάδας που συνιστά το ογκολογικό συμβούλιο. Στο τελευταίο συμμετέχουν εκτός από τους χειρουργούς, ογκολόγοι-παθολόγοι, ακτινοθεραπευτές, παθολογο-ανατόμοι αλλά και άλλες ειδικότητες ανάλογα με το πρόβλημα του ασθενούς που πρόκειται να συζητηθεί.

Οι αποφάσεις του ογκολογικού συμβουλίου για την βέλτιστη θεραπευτική προσέγγιση  λαμβάνονται στην βάση των στοιχείων που προσκομίζονται από τον προεγχειρητικό – σταδιοποιητικό έλεγχο ενός εκάστου ασθενούς και επομένως είναι εξατομικευμένες για κάθε ένα ασθενή χωριστά.

Προεγχειρητικός – Σταδιοποιητικός Έλεγχος

Ο προεγχειρητικός-σταδιοποιητικός έλεγχος αποσκοπεί:  1)  Εκτίμηση της έκτασης της τοπικής νόσου.   2) Έλεγχος  για ύπαρξη συστηματικής νόσου (μεταστάσεις)  και 3) Σχεδιασμός της θεραπευτικής-χειρουργικής προσέγγισης.

Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει : 1) Κολονοσκόπηση   2) Έλεγχο επιπέδων καρκινο-εμβρυϊκού αντιγόνου (CEA) και 3) Αξονική τομογραφία θώρακος, κολίας και πυέλου.

Στο σημείο αυτό, πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα ότι όλοι οι αθενείς με ΚΠΕ πρέπει να σταδιοποούνται κλινικά πριν υποβληθούν σε προγραμματισμένη χειρουργική επέμβαση.

Για παράδειγμα: Ασθενείς που κατά τον προεγχειρητικό έλεγχο βρίσκεται να έχουν μεταστατική νόσο (πχ. πνευμονικές μεταστάσεις) και ΔΕΝ έχουν συμπτώματα από τη πρωτοπαθή εστία, πρέπει  κατ΄αρχάς να υποβάλλονται σε συστηματική θεραπεία με φάρμακα.

 Χειρουργική Θεραπεία

Η χειρουργική του ΚΠΕ περιλαμβάνει:

  1. Λεπτομερή έρευνα της περιτοναϊκής κοιλότητος (αναζήτηση ενδοκοιλιακής μεταστατικής νόσου που δεν είναι εμφανής στον συνήθη απεικονιστικό έλεγχο).
  2. Εκτομή του τμήματος του παχέος εντέρου που φιλοξενεί τον όγκο μαζί με τους επιχώριους λεμφαδένες και άλλες γειτνιάζουσες ανατομικές δομές που εμπλέκονται-συμμετέχουν στην νεοπλασματική εξεργασία. Η εκτομή προκειμένου να θεωρηθεί ογκολογικά επαρκής, πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις προαναφερθείσες δομές σε ένα παρασκεύασμα (en block resection).

O ΚΠΕ μπορεί να αναπτυχθεί σε διαφορετικά τμήματα του εντέρου όπως για παράδειγμα στο τυφλόν, εγκάρσιον, σιγμοειδές κλπ. Ο ανατομικός εντοπισμός της βλάβης καθορίζει α) το είδος της επέμβασης (πχ. δεξιά κολεκτομή, σιγμοειδεκτομή κοκ) και β) τον τρόπο αποκατάστασης της συνέχειας του εντέρου. Όμως, οι θεμελιώδεις ογκολογικές αρχές που διέπουν την χειρουργική θεραπεία του ΚΠΕ παραμένουν οι ίδιες ανεξάρτητα από την εντόπιση της νόσου.

Βέβαια, υπάρχει μία ομάδα ασθενών με πρώϊμο καρκίνο που αναπτύσσεται μέσα σε κάποιον πολύποδα. Για την ομάδα αυτή υπάρχουν οι ενδοαυλικές θεραπευτικές προσεγγίσεις όπως η κλασσική πολυπεκτομή  και η πλέον προωθημένη ενδοσκοπική εκτομή του βλεννογόνου (endoscopic mucosal resection). Για την ομάδα αυτή των ασθενών και οι δύο μέθοδοι θεωρούνται ως ογκολογικά επαρκείς θεραπευτικοί χειρισμοί.

Ογκολογικές αρχές στην Χειρουργική του ΚΠΕ

Η ποιότητα της χειρουργικής εκτομής και της παθολογοανατομικής αξιολόγησης του εγχειρητικού παρασκευάσματος εκτιμώνται από τον αριθμό των λεμφαδένων που ανευρίσκονται στο παρασκεύασμα και την πληρότητα – επάρκεια της εκτομής του μεσοκόλου. Όμως, αυτές οι παράμετροι (που αποτελούν  μετρήσιμα μεγέθη), ποικίλουν σημαντικά μεταξύ των χειρουργών. Οι ποιοτικές διαφορές στην χειρουργική τεχνική, οδηγούν και σε μεγάλη διαφορά στα αποτελέσματα της επιβίωσης  μεταξύ ασθενών που αρχικά διαγνώσθηκαν στο ίδιο στάδιο.

Παράλληλα, οι διαφορές αυτές υπογραμμίζουν την σπουδαιότητα αλλά και την αναγκαιότητα της καθιέρωσης και εφαρμογής  βασικών αρχών στην χειρουργική θεραπεία του ΚΠΕ. Στη βάση αυτής της αναγκαιότητος αρκετοί συγγραφείς έχουν προωθήσει το δόγμα “της πλήρους μεσοκολικής εκτομής” (complete mesocolic excision)  σε μιά προσπάθεια δημιουργίας ενός πρωτοκόλλου με σταθερά και συγκεκριμένα εγχειρητικά βήματα (surgical standardization).

Η πλήρης μεσοκολική εκτομή περιγράφεται συχνά σε συνδυασμό με κεντρική απολίνωση των βασικών αγγείων  του τμήματος του εντέρου που πρόκειται να αφαιρεθεί και ουσιαστικά μοιράζεται τις ίδιες αρχές του εκτεταμένου περιοχικού λεμφαδενικού καθαρισμού όπως αυτός περιγράφεται από την Ιαπωνική Εταιρεία για τον Ορθο-κολικό καρκίνο.

Συμπληρωματική Θεραπεία

Είναι γεγονός ότι η θεραπεία  των ασθενών με ΚΠΕ είτε διαγιγνώσκονται με εντετοπισμένη  ή με μεταστατική νόσο  βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη. Η μοριακή ανάλυση  (το αποτύπωμα του όγκου)  μας δίνει την δυνατότητα για την χορήγηση στοχεύουσας (απόλυτα εξατομικευμένης) θεραπείας  με νέους χημειοθεραπευτικούς παράγοντες. Η κλινική εφαρμογή αυτών των εξελίξεων δημιουργεί προϋποθέσεις για οριστική θεραπεία σε  επιλεγμένους ασθενείς με μεταστατική νόσο σε απομακρυσμένες εστίες (πνεύμονες, ήπαρ, εξωπεριοχικοί λεμφαδένες).

Στον επίλογο αυτής της επικοινωνίας:

Συγκλίνουσες είναι οι ενδείξεις οτι οι ασθενείς με ΚΠΕ μπορούν  σήμερα να ατενίζουν με περισσότερη  αισιοδοξία το μέλλον γιατί επιτέλους ο καρκίνος του παχέος εντέρου, στην πλειονότητα των ασθενών, είναι μία διαχειρίσιμη νόσος!

Γενικός Χειρουργός - Επιστημονικός Συνεργάτης Ευρωκλινικής Αθηνών


Για να κλείσετε ραντεβού ή να ενημερωθείτε περαιτέρω καλέστε στο 210 64.16.139 (Δευτ. – Παρ. 9:00-17:00) ή πατήστε:

  • Share This