Λαπαροσκοπική αφαίρεση σοκολατοειδούς κύστεως αριστερής ωοθήκης σε βρέφος 4 μηνών

Home / Άρθρα / Ευρωκλινική Παίδων / Λαπαροσκοπική αφαίρεση σοκολατοειδούς κύστεως αριστερής ωοθήκης σε βρέφος 4 μηνών

Η συνεχής πρόοδος της περιγεννητικής ιατρικής και κυρίως του προγεννητικού υπερήχου, μας οδηγούν σε συχνή ανεύρεση κύστης ωοθηκών σε θήλεα νεογνά. Εκτιμάται ότι η επίπτωση της κύστης ωοθηκών στα νεογνά έιναι 1/2500  γεννήσεις και είναι ο πιο συχνός κυστικός όγκος κοιλίας στα θήλεα νεογνά. Συνήθως αυτές οι κύστεις είναι καλοήθεις και υπάρχουν μόνο μεμονωμένες αναφορές στη βιβλιογραφία για κακοήθεις κύστεις ωοθηκών σε αυτή την ηλικιακή ομάδα. Επίσης οι κύστεις ωοθηκών που υπερβαίνουν τα 5εκ. σε διάμετρο, πρέπει να αφαιρούνται, διότι ο κίνδυνος συστροφής και καταστροφής της ωοθήκης είναι  μεγάλος.

Η δημιουργία αυτών των κύστεων οφείλεται στην επίδραση των οιστρογόνων της μητέρας, στην πρώιμη νεογνική ηλικία. Ο συνήθης τύπος είναι η σοκολατοειδής κύστη η οποία εμφανίζεται και στην  αναπαραγωγική ηλικία των γυναικών. Εμπεριέχεται όλη η ωοθήκη και είναι εξαιρετικά δύσκολος ο διαχωρισμός του υγιούς ιστού της ωοθήκης από την κύστη.

Όπως προαναφέρθηκε, συνήθως η διάγνωση γίνεται προγεννητικά και είναι γνωστό στην οικογένεια ότι το νεογνό πάσχει απο κύστη ωοθήκης. Εάν δεν διαπιστωθεί κάτι προγεννητικά, τότε μπορεί το νεογνό ή βρέφος να εμφανίσει μετεωρισμό κοιλίας, έμετους, δυσκοιλιότητα, ανεξήγητη υπογκαιμία ή ακόμη και αιφνίδιο θάνατο.

Η διάγνωση γίνεται με υπερηχογράφημα. Ο ιατρός που εκτελεί το υπερηχογράφημα πρέπει να είναι έμπειρος παιδοακτινολόγος για να δώσει στον κλινικό ιατρό σαφείς πληροφορίες .

Οι κύστεις των ωοθηκών σε νεογνά και βρέφη σε ποσοστό 99% είναι καλοήθεις. Παρα ταύτα πρέπει να λαμβάνονται και δείγματα ορού αίματος για α-εμβρυική πρωτείνη (a-fp ) και β-χοριακή γοναδοτροπίνη (β-HCG), για την πάρα πολύ απομακρυσμένη πιθανότητα κακοήθειας.

Ουσιαστικά οι περιπτώσεις κακοήθους νεοπλάσματος ωοθηκών σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, είναι εξαιρετικά σπάνιες και μόνο μεμονωμένες αναφορές υπάρχουν στην βιλιογραφία.

Ποια είναι η θεραπεία;

Καταρχήν ο θεράπων ιατρός πρέπει να είναι Παιδοχειρουργός, διότι έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα για τις παθήσεις αυτής της ηλικιακής ομάδας.

Στις περισσότερες περιπτώσεις οι απλές κύστεις ωοθήκης μπορούν περιοδικά να παρακολουθούνται με υπερηχογράφημα μέχρι την ηλικία των 12 μηνών, όπου και θα υποστρέψουν πλήρως.

H χειρουργική θεραπεία έχει ένδειξη σε κύστεις οι οποίες είναι μεγαλύτερες των 5cm ή υπάρχει υποψία συστροφής της πάσχουσας ωοθήκης. Οποιαδήποτε χειρουργική θεραπεία έχει σκοπό την αφαίρεση της κύστεως και την διάσωση όσο περισσότερου ωοθηκικού ιστού.

Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι η ανοικτή χειρουργική, η λαπαροσκοπική χειρουργική και η λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη κυστεκτομή (TULAC).

Σε όλο το προηγμένο κόσμο η λαπαροσκοπική χειρουργική και η λαπαροσκοπικά υποβοηθούμενη τεχνική είναι η πρώτη επιλογή.

Περιγραφή περιστατικού:

Το περιστατικό μας αφορά κορίτσι 4 μηνών, το οποίο διαγνώσθηκε αλλαχού με κύστη ωοθήκης μετά την γέννηση, διαμέτρου περί τα 5,5 εκατοστά. Ο υπερηχοτομογραφικός έλεγχος ανέδειξε απλή ορώδη κύστη και οι μετρήσεις της α-fetoprotein και β-χοριακής γοναδοτροπίνης ήταν εντός των φυσιολογικών ορίων για την ηλικία. Με τα παραπάνω ευρήματα συνεστήθη  περιοδική παρακολούθηση με υπερήχους, πράγμα αποδεκτό σε περιπτώσεις στις οποίες δεν υπάρχει συστροφή ωοθήκης.

Η ασθενής παρέμεινε ασυμπτωματική μόνο με μία μικρή δυσκοιλιότητα. Στους 3 μήνες ζωής διαπιστώθηκε ότι η κύστη παραμένει σταθερή στις διαστάσεις, αλλά με αλλαγή της ηχογένειας στους υπερήχους. Από άνηχη κύστη πλέον η κύστη ήταν υπερηχογενής. Έτσι λοιπόν μετά από ένα μήνα από το τελευταίο υπερηχογράφημα απευθύνθηκαν στην ομάδα μας και αποφασίστηκε διαγνωστική λαπαροσκόπηση και πιθανή θεραπευτική αντιμετώπιση.

Αφού χορηγήθηκε γενική ενδοτραχειακή αναισθησία, τοποθετήθηκε ενδογαστρικός και ενδοκυστικός καθετήρας. Ακολούθως τοποθετήθηκε οπτικό trocar υπερομφάλια, υπό άμεση όραση. Διαπιστώθηκε τεράστιος σοκολατοειδής κυστικός σχηματισμός αριστερής ωοθήκης, ο οποίος κατελάμβανε όλη την πύελο και επεκτεινόταν μέχρι το δεξιό λοβό του ήπατος. Υπό άμεση όραση τοποθετήθηκε ένα ακόμα trocar εργασίας 5 χιλιοστών στο αριστερό πλάγιο κοιλίας και έγινε διαδερμική παρακέντηση της κύστεως. Αποκαλύφθηκε ότι η κύστη όλη αυτή αφορά την αριστερή ωοθήκη, η οποία έχει συστραφεί και αποκοπεί από τον μίσχο της. Στην συνέχεια έγινε αφαίρεση αυτής, διασώζοντας την αριστερή σάλπιγγα και εκμαίευση της κύστεως δια του ομφαλού.

Η ασθενής σιτίσθηκε μόλις ανένηψε πλήρως και εξήλθε από το Νοσοκομείο εντός 18 ωρών.

Συστήθηκε περιοδική παρακολούθηση της ασθενούς με ετήσιο υπερηχογράφημα. Στο πρώτο ραντεβού της ασθενούς, το αισθητικό αποτέλεσμα είναι άριστο και η δεξιά ωοθήκη είναι φυσιολογική.

Συμπέρασμα:

Οι κύστεις ωοθήκης στα θήλεα νεογνά είναι σύνηθες φαινόμενο. Η χειρουργική θεραπεία έχει ένδειξη στην υποψία συστροφής της πάσχουσας ωοθήκης και πλέον η λαπαροσκοπική προσπέλαση είναι το gold standard. Η ομάδα μας έχει την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την υλικοτεχνολογική υποδοχή για την αντιμετώπιση αυτών των δύσκολων προβλημάτων. Η προγεννητική συμβουλευτική από Παιδοχειρουργούς είναι ακρογωνιαίος λίθος στην αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων.

Διευθυντής Παιδοχειρουργικού Τμήματος & Τμήματος Ελάχιστης Επεμβατικής Χειρουργικής Ευρωκλινική Παίδων


Για να κλείσετε ραντεβού ή να ενημερωθείτε περαιτέρω καλέστε στο 210 64.16.139 (Δευτ. – Παρ. 9:00-17:00) ή πατήστε:

  • Share This