Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

    COVID-19 RAPID TEST

    Συμπληρώστε παρακάτω τα στοιχεία σας όπως αναγράφονται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο σας και πατήστε υποβολή φόρμας για να ολοκληρώσετε το αίτημά σας και οριστικοποιήσουμε την εξέτασή σας:

    Σημαντική ενημέρωση: Για τη διενέργεια της εξέτασης είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας ή κάποιου άλλου δημόσιου εγγράφου ταυτοποίησης