Βιογραφικό

Τίτλοι

­ Χειρουργός κεφαλής και τραχήλου

Εξειδίκευση & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Εξειδίκευση

Ενδοσκοπική χειρουργική ρινός

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Αντιμετώπιση των ρινικών πολυπόδων με την τεχνική της δερμοπλαστικής

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • ­Επιμελητής στο νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν 2000-2003
  • Ελεύθερος επαγγελματίας 2004-20014
  • Διευθυντής Δ’ ΩΡΛ κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών 2015- έως σήμερα

Πτυχίο Ιατρικής
Ιατρική Σχολή Αθηνών 1990

Νοσοκομείο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 1995-1999

  • ­Hospital du Nord Marseille, Καθηγητής Magnan, εκπαίδευση στα κοχλιακά εμφυτεύματα
  • Πανεπιστημιακή κλινική Erlangen Γερμανίας, Καθηγητής Iro, χειρουργική τραχήλου
  • Hospitale di Circolo Varese Italia, Καθηγητής Castelnuovo, εκπαίδευση στην ενδοσκοπική χειρουργική της ρινός
  • ­Μετάφραση του βιβλίου “Head and Neck Surgery” των Stell και Maran
  • Μετάφραση του “Διαγνωστικού Εγχειριδίου” του Merc για την ΩΡΛ ειδικότητα
  • Modified nasal dermoplasty technique for treatment of recurrent polyposis: preliminary results
  • Nasal Dermoplasty for Recurrent Polyps in a Patient with Churg-Strauss Syndrome