Χρυσοχεράκης Γεώργιος Νικ.

Home / Ιατροί / Ευρωκλινική Αθηνών / Χρυσοχεράκης Γεώργιος Νικ.

Τίτλοι

 • Αναπληρωτής Διευθυντής Πνευμονολογικού Τμήματος, Ευρωκλινική Αθηνών
 • Επιφορτισμένος με το Εργαστήριο Εργοσπιρομετρίας, Ευρωκλινική Αθηνών
 • Επιφορτισμένος με το Εργαστήριο Μελέτης Ύπνου, Ευρωκλινική Αθηνών
 • Αντιπρόεδρος της εκπαιδευτικής επιτροπής της Ελληνικής Εταιρείας Εργοσπιρομετρίας, Άσκησης και Αποκατάστασης (ΕΛΕΡΓΑ)

Εξειδίκευση & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Εξειδίκευση

 • Εργαστήριο ελέγχου αναπνευστικής λειτουργίας
 • Δοκιμασία Καρδιοπνευμονικής Άσκησης
 • Μελέτη των Διαταραχών της Αναπνοής στον Ύπνο

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Το αναπνευστικό στην άσκηση
 • Σύνδρομο απνοιών-υποπνοιών στον ύπνο (διαταραχές της αναπνοής στον ύπνο)
 • Αναπνευστική Ανεπάρκεια
 • Μη επεμβατικός μηχανικός αερισμός

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Ιδιωτική Κλινική Αττικό Θεραπευτήριο Αθηνών, Ιατρός Παθολογικού Τμήματος
 • Β’ Πνευμονολογική Κλινική, Σισμανόγλειο Γεν. Νοσ. Αθηνών
 • Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” ως Ιατρός
 • Καρδιολογικό Κέντρο Αθηνών, ως υπεύθυνος του Εργαστηρίου Αναπνευστικής Λειτουργίας
 • Ευρωκλινική Αθηνών, ως συνεργάτης του Πνευμονολογικού Τμήματος
 • Ευρωκλινική Αθηνών, ως Αναπληρωτής Διευθυντής του Πνευμονολογικού Τμήματος
 • Ιδιώτης Ιατρός

Πτυχίο Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Γένοβας (Ιταλία)

Πνευμονολογία (Α’ Παθολογική Κλινική, 401 Γ.Σ.Ν. Αθηνών, Β’ Πνευμονολογική Κλινική Σισμανόγλειο Γεν. Νοσ. Αθηνών)

Ειδικές εκπαιδεύσεις :

 • Τμήμα Ινοκυστικής Νόσου, Νοσ. Παίδων Αθηνών Αγία Σοφία.
 • Εργαστήριο Ελέγχου Λειτουργικότητας της Αναπνοής, ΜΕΘ, Νοσοκομείο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
 • Εργαστήριο Μελέτης των Διαταραχών της Αναπνοής στον Ύπνο, Α’ Πανεπιστημιακή Πνευμονολογική Κλινική Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών “Η Σωτηρία”
 • Γαλλικά
 • Ιταλικά
 • Αγγλικά

3ο βραβείο στο 10ο Πανελλήνιο Πνευμονολογικό Συνέδριο με την εργασία «Ειδική Ανάλυση του Κατιόντος Σκέλους του Εκπνευστικού Τμήματος της Καμπύλης Ροής/Όγκου σε Ασθενείς με Κυστική Ινώδη  Νόσο».