Κόντου – Φίλη Kαλλιόπη

Αρχική / Ιατροί / Ευρωκλινική Αθηνών / Κόντου – Φίλη Kαλλιόπη
doctor-avatar

Κόντου – Φίλη Kαλλιόπη

Αλλεργιολόγος

Αλλεργιολογικό - 1. Τμήματα & Ιατρεία

Αισθητική Δερματολογία - 1. Τμήματα & Ιατρεία

210 6416600

210 6416040

210 6416017

Τίτλοι

 • Διευθύντρια, Τμήμα Αλλεργιολογίας
 • ΜSc., Wayne State University, Detroit Michigan
 • Πτυχίο & Τίτλος του Διδάκτορος Ιατρικής (M.D., Ph.D.), The University of Michigan Medical School, Ann Arbor, 1969

MD, PhD

Εξειδίκευση & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Ειδικότητες

 • Εσωτερική Παθολογία
 • Αλλεργιολογία-Κλινική Ανοσολογία

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Αεροαλλεργιογόνα-Αεροβιολογία
 • Αλλεργία στο δηλητήριο Υμενοπτέρων (σφηκών-μέλισσας)
 • Αντιισταμινικά κ.α. Αντιαλλεργικά φάρμακα
 • Κνίδωση-Αγγειοοίδημα, Κληρονομικό Αγγειοοίδημα
 • Μαστοκυττάρωση και Αλλεργία

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Research Fellow , 1963-1965, και θέρος 1966, 1967, Teaching Fellow 1964-65, Biology Dept. Wayne State University, Detroit Michigan.
 • Συμμετοχή στο Pilot Programme for Undergraduate students Τhe University of Michigan , 1965 – 1968
 • Επιστημονική συνεργάτης Αλλεργιολογικού Τμήματος The Univ. of Michigan Medical Center Ann Arbor , 1974
 • Συνεργάτης και υπεύθυνη έρευνας και εκπαίδευσης (φοιτητών Ιατρικής Σχολής του Παν/μίου Wayne State σε τρίμηνο άσκηση) της
 • Αλλεργιολογικής Κλινικής Wilhelm (Dearborn, Michigan) σε συνεργασία με Beaumont Hospital και Dept. Of Dermatology, Wayne State University Medical School ,1975 – 1984
 • Επιμελήτρια Αλλεργιο/κού Τμήματος & 1ης Εκπαιδευτικής Mονάδας, Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών, 1984 – 1985
 • Διευθύντρια Αλλεργιο/κού Τμήματος & 1ης Εκπαιδευτικής Mονάδας, Λαϊκό Νοσο/μείο Αθηνών, 1986 – 2004
 • Επιστημονική συνεργάτης της Παθολογικής Φυσιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών , 1994 – 2004
 • Υπεύθυνη Αλλεργιολογικού Τμήματος ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ Αθηνών, 2004 – σήμερα

Προ-Ιατρική Εκπαίδευση (σύμφωνα με τα εν ΗΠΑ ισχύοντα):

 • Βachelor of Science και Master of Science, Wayne State University, Detroit Michigan, 1964

Kύρια Ιατρική εκπαίδευση:

 • Τhe University of Michigan Medical School, Ann Arbor, 1965 – 1969

Εκπαίδευση προς λήψη Ειδικότητας:

 • Eσωτερική Παθολογία, St. Joseph Hospital/The Univ. of Michigan Medical Center Ann Arbor, 1969 – 1972
 • Αλλεργιολογία – Κλινική Ανοσολογία, The Univ. of Michigan Medical Center, Ann Arbor, 1972 – 1974

Fellowship στο Αεροβιολογικό Εργαστήριο, του Αλλεργιολογικού Τμήματος, The University of Michigan Medical Center, Ann Arbor Michigan , 1974

Πιστοποιήσεις με τα ισχύοντα της Πολιτείας του Μichigan:

 • άδεια άσκησης Ιατρικής , 1969
 • άδεια άσκησης Εσωτερικής Παθολογίας , 1972
 • άδεια άσκησης Αλλεργιολογίας, 1974

Πιστοποιήσεις κατά τα εν Ελλάδι ισχύοντα από 1975 και μετά:

 • Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών:
  • Αναγνώριση κατόπιν εξετάσεων πτυχίου Ιατρικής, 1975
  • Τίτλος Διδάκτορος Ιατρικής, 1990
 • Αναγνώριση, κατόπιν εξετάσεων από την αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας:
  • Τίτλου Εσωτερικής Παθολογίας από ΗΠΑ ,θέρος 1983
  • Τίτλου Αλλεργιολογίας από ΗΠΑ , φθινόπωρο 1983
 • Aγγλικά
 • Γαλλικά
 • Μέλος διακεκριμένων επιστημονικών φορέων, όπως The Society of the Sigma Xi (HΠA)
 • 1η Ελληνίδα Μέλος του ΔΣ και εν συνεχεία Αντιπρόεδρος τη Εuropean Academy of Allergology & Clinical Immunology/ΕΑΑCI, 1993-1999
 • 1η Πρόεδρος της τότε ιδρυθείσας Επιτροπής Ηθικής & Δεοντολογίας της ΕΑΑCI, 1998-2000
 • 1η Ελληνίδα Αντιπρόεδρος της UEMS Section & Board in Allergology/Clinical Immunology, 2000 – 2004
 • Πρόεδρος ΔΣ τουEuropean Committee of Continuing Education for Practicing Allergologists , 2000 – 2001
 • Πρόεδρος του Ετήσιου Συνεδρίου της European Academy of Allergology and Clinical Immnology, EAACI 1997, Rhodes Hellas.
 • Μέλος της Τριμελούς Οργανωτικής Επιτροπής (Moutsopoulos Ch, Togias A, Κontou-Fili K) του Συνεδρίου του Collegium Internationale Αllergologicum, Corfu, Hellas, 1998.
 • Πρόεδρος του 5th Balkan Congress of Allergology & Clinical Immunology, Thessaloniki Hellas, 2008
 • Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας, 2005-2011
 • 1ο Βραβείο, με τίτλο «Α genetic study of the Ganzhorn family» by the faculty of the St. Joseph Hospital/The Univ. of Michigan Medical Center. Ann Arbor, 1971