Λουκόπουλος Δημήτρης

Αρχική / Ιατροί / Ευρωκλινική Αθηνών / Λουκόπουλος Δημήτρης
Λουκόπουλος Δημήτρης | Eυρωκλινική Αθηνών

Λουκόπουλος Δημήτρης

Αιματολόγος

Τμήμα Αιματολογικών Νοσημάτων - 1. Τμήματα & Ιατρεία

210 6416312

210 6416600

210 64160175

Τίτλοι

Διευθυντής τμήματος Αιματολογίας,  Ευρωκλινική Αθηνών

Ομότιμος Καθηγητής Παθολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Εξειδίκευση & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Εξειδίκευση (μετά την Παθολογία)
Αιματολογία

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Παθήσεις Αιμοσφαιρίνης
 • Θαλασσαιμία
 • Μυελοϋπερπλαστικά σύνδρομα

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Πανεπιστημιακός Βοηθός, Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, 1962 – 1967
 • Επιμελητής/Επίκουρος Καθηγητής/Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, 1970 – 1995
 • Καθηγητής και Διευθυντής της Α’ Παθολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών,1994 – 2002
 • Συνεργάτης, Διευθυντής Αιματολόγος, “Ευρωκλινική Αθηνών”, 2002 – σήμερα

Πτυχίο Ιατρικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών , 1958

 

 • Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,Νοσοκομείο “Αλεξάνδρα”, 1960 – 1967
 • Αιματολογική Κλινική Πανεπιστημίου Παρισίων (Assistant Etranger),Νοσοκομείο Saint Louis, Παρίσι, 1967 – 1968
 • Τμήμα Αιματολογίας, Παθολογική Κλινική, Πανεπιστήμιο Utah (Fellow in Hematology), Salt Lake City, Utah, ΗΠΑ, 1968 – 1970
 • Στο πλαίσιο της ειδικότητας στις παραπάνω Κλινικές της αλλοδαπής
 • Επισκέπτης Υφηγητής στην Παιδιατρική (Visiting Lecturer in Pediatrics),Ιατρική Σχολή Harvard, Boστώνη, ΗΠΑ, 1975
 • Τίτλος ειδικότητας Παθολογίας, Υπουργείο Υγείας Ελλάδος, 1964
 • Τίτλος ειδικότητας Αιματολογίας, Υπουργείο Υγείας Ελλάδος, 1971
 • Aγγλικά
 • Γαλλικά
 • Βραβεία και έπαινοι επανειλημμένα, σε πολλά συνέδρια για την παρουσίαση εργασιών και ανακοινώσεων με τους κατά καιρούς συνεργάτες μου.
 • Officier de l’ Ordre National du Merite. Γαλλική Κυβέρνηση, 1987
 • Βραβείο Ακαδημίας των Αθηνών , 2001
 • Περίπου 250 δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά,
 • Περίπου 150 ανακοινώσεις σε ελληνικές και διεθνείς Επιστημονικές Εταιρείες σε διάφορα θέματα αιματολογίας και παθολογίας
 • Μονογραφίες, ανασκοπήσεις και κεφάλαια βιβλίων, έκδοση βιβλίων και δημοσιευμένες εισηγήσεις.