Βιογραφικό

Τίτλοι

 • Διευθυντής Γυναικολόγος- Ειδικός Γυναικολόγος Ογκολόγος , «Ευρωκλινικής Αθηνών».
 • Μεταδιδακτορικός Ερευνητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών(Post-Doc)
 • Επί 3ετία «Πανεπιστημιακός Υπότροφος» του Παν Αθηνών με αντικείμενο τη γυναικολογική ογκολογία
 • Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Παν Αθηνών(PhD)
 • Master of Science (M.Sc.) της Ιατρικής Σχολής του Παν Αθηνών

Εξειδίκευση

 • Απόκτηση τίτλου υποειδίκευσης στη γυναικολογική ογκολογία: “European Gynecologic Oncologist” Geneva, Switzerland, 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μαιευτήρων-Γυναικολόγων (EBCOG) και την Ένωση Γυναικολόγων Ογκολόγων (ESGO)

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Καρκίνος των έσω και έξω γεννητικών οργάνων
 • Προκαρκινικές βλάβες του τραχήλου και του αιδοίου- HPV
 • Αλλοιώσεις των ωοθηκών
 • Κύηση υψηλού κινδύνου
 • Καρκίνος και κύηση, καρκίνος και διατήρηση της γονιμότητας
 • Γυναικολογική προσέγγιση του καρκίνου του μαστού
 • Κληρονομικότητα στο γυναικολογικό καρκίνο και καρκίνο του μαστού

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Διευθυντής Γυναικολογικού Τμήματος ‘’Ευρωκλινικής Αθηνών’’ (2016- Σήμερα)
 • Ιδιωτικό επάγγελμα (2011-Σήμερα)
 • Πανεπιστημιακός υπότροφος (τέως βαθμίδα Λέκτωρα του Πανεπιστημίου), Γ’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών(ΕΚΠΑ), « Αττικό» Νοσοκομείο με ειδικό γνωστικό αντικείμενο τη γυναικολογική ογκολογία
 • Μεταδιδακτορικός Ερευνητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα έρευνας: «Η επίπτωση του ιού HPV στη σεξουαλικότητα και τη γυναικεία αναπαραγωγή»
 • Διδάκτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπόνηση της Διατριβής με θέμα: «Η αξία των μεθοδολογιών λήψης απόφασης στη διάγνωση της κυτταρολογίας του ενδομητρίου»
 • Επιστημονικός συνεργάτης της Μ/Γ κλινικής του Παν. Νοσοκομείου της Ιατρικής Σχολής του Mainz, Germany “Johannes Gutenberg”
 • Επίσημη υποειδίκευση στην γυναικολογική ογκολογία, στα πλαίσια της EBCOG και ESGO (European Society of Gynecological Oncology) σε έμμισθη θέση  στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Mainz, “Johannes Gutenberg “ , Γερμανίας στη Γυναικολογική- Μαιευτική Κλινική.
 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Παθολογία της κύησης» της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Ειδικότητα στη Μαιευτική Γυναικολογία στη Γ’ Μαιευτική και Γυναικολογική κλινική, της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΠΓΝ «Αττικό».

Πτυχίο Ιατρικής

Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Tίτλος Ιατρικής Ειδικότητας στη Γυναικολογία-Μαιευτική

 • Γυναικολογική ογκολογία στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο του Mainz, “Johannes Gutenberg “ , Γερμανίας στη Γυναικολογική- Μαιευτική Κλινική
 • Κύηση υψηλού κινδύνου, Γ’ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Κολποσκόπησης στα πλαίσια του 13ου Ευρωπαϊκού Σεμιναρίου Κολποσκόπησης & Παθολογίας Τραχήλου, Αθήνα, 2015
 • Πιστοποίηση Υποειδίκευσης στη γυναικολογική ογκολογία: “European Gynecologic Oncologist” Geneva, Switzerland, 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μαιευτήρων-Γυναικολόγων (EBCOG) και την Ένωση Γυναικολόγων Ογκολόγων (ESGO)
 • Aγγλικά
 • Γερμανικά
 1. Ο πρώτος Μαιευτήρας Γυναικολόγος στην Ευρώπη, που έλαβε τον τίτλο του « Ειδικού Γυναικολόγου Ογκολόγου» («European Gynecologic Oncologist»), από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Γυναικολογικής Ογκολογίας (ESGO) (https://enygo.esgo.org/discover/accreditations-2/) 2014
 2. Ο πρώτος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (PostDoctoral) της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Έναρξη 10/2016
 3. Βραβείο καλύτερης αναρτημένης ανακοίνωσης σε παγκόσμιο συνέδριο: Poulakaki N, Vaidakis D,  Makris GM, Sarakinou E, Gialvalis D, Sykiotis K, Kassanos D,  Chrelias Ch. The effect of adjuvant treatment on patients undergoing oncoplastic procedures after radical mastectomies. 13th world congress on controversies in obstetrics, gynecology& infertility (COGI) Berlin, 2010.
 • Makris GM, Poulakaki N., Vaidakis D., Kouloura A., Siristatidis Ch., Chrelias Ch. The mammographic accuracy in patient with newly diagnosed solid palpable breast lesions: Our experience. The 17th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI). Lisbon, Portugal November 2012
 • Vaidakis D, Pilatec L, Kouloura A, Tatsi C, Makris GM. Changes on sexual function after female cancer treatment: the role of relationship quality. World Congress on Building Consensus out of Controversies in Gynecology, Infertility and Perinatology (BCGIP-COGI), Istanbul, Turkey, May 30-June 2, 2013.
 • Vaidakis D, Tatsi C, Pilatec L, Kouloura A, Makris GM. Orgasmic changes after gynaecological and breast cancer treatment in woman. 15th World Congress on Human Reproduction, Venice, Italy, March 2013.
 • Vaidakis D, Kouloura A, Zarkadas S, Makris GM, Poulakaki N, Panoskaltsis Th. Hormonal changes in female sexuality after gynecological or breast cancer treatment. The 17th World Congress on Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility (COGI). Lisbon, Portugal, November 2012
 • Poulakaki N, Makris GM, Vaidakis D, Syristatidis Ch, Chrelias Ch. Arm morbidity after Sentinel node biopsy and axillary lymph node dissection in breast cancer patients. The World Congress on Building Consensus in Gynecology, Infertility and Perinatology (BCGIP): Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility (COGI). Barcelona, Spain, 3 -6 May 2012
 • Vaidakis D, Makris GM, Poulakaki N, Zarkadas S, Karatrasoglou H, Panoskaltsis Th. Biological and psychological evaluation of female sexuality changes after gynaecological or breast cancer treatment. 15th world congress of gynecological endocrinology.  March 7-10/ 2012
 • Vaidakis D, Makris GM, Zarkadas S, Katsaros T, Ferenidou F. Sexuality in elderly women. 15th world congress of gynecological Florence, Italy. March 7-10/ 2012
 • Makris GM., Poulakaki N, Vaidakis D, Syristatidis Ch, Zarkadas S. Chrelias Ch. The effect of variable and non-variable factors on the cosmetic results in patients undergoing oncoplastic procedures after radical mastectomies. The 4th Asia Pacific Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology and Infertility (COGI): Building Consensus in Gynecology, Infertility and Perinatology (BCGIP). November 24-27, 2011 (http://www.bcgip.com/2011/late_additions.aspx)
 • Makris GM, Poulakaki N, Vaidakis D, Syristatidis Ch, Zarkadas S, Chrelias Ch. Histological characteristics and follow up in patients with phylloides tumors and breast sarcomas. The 4th Asia Pacific Congress on Controversies in Obstetrics Gynecology and Infertility (COGI): Building Consensus in Gynecology, Infertility and Perinatology (BCGIP). November 24-27, 2011
 • Poulakaki N, Makris GM, Vaidakis D, Syristatidis Ch, Chrelias Ch. Family trends affecting the incidence of breast cancer. The 2nd congress of the meditteranean multidisciplinary oncological forum, Istanbul, Turkey, 17-19.11.11
 • Μακρής ΓΜ, Χρέλιας Χ, Συριστατίδης Χ, Γράψας Σ, Παναγόπυλος Π, Κασσάνος Δ. Ποια είναι η θέση της αμφοτερόπλευρης σαλπιγγεκτομής σε νέες ασθενείς με καρκίνο της ωοθήκης και επιθυμία για διατήρηση της γονιμότητας. Επίκαιρα Θέματα γυναικολογικής Ογκολογίας, Θες/νίκη, 4/2014
 • Μακρής ΓΜ, Συριστατίδης Χ, ΧρέλιαςΧ, Παναγόπουλος Π, Κασσάνος Δ. Συστηματική χρήση της υστεροσκόπησης στην παρακολούθηση ασθενών με καρκίνο του ενδομητρίου και επιθυμία για διατήρηση της γονιμότητας. Επίκαιρα Θέματα γυναικολογικής Ογκολογίας, Θες/νίκη, 4/2014
 • Makris M, Evangelinakis N, Bolkas V, Panagopoulos P, Siristatidis C, Chrelias C. «Bilateral salpingectomy in young patients with ovarian cancer and desire for fertility preservation». ESGO State of the Art Conference, Follow up in gynaecological malignancies, September 11-13, 2014, Torino
 • Makris M, Bolkas V, Evangelinakis N, Chrelias C, Siristatidis C. «Systematic use of hysteroscopy in the surveillance of patients with endometrial cancer and desire for fertility preservation». ESGO State of the Art Conference, Follow up in gynaecological malignancies, September 11-13, 2014, Torino
 • Vaidakis D, Makris GM, Poulakaki N, Siristatidis C, Battista MJ, Chrelias C, Papantoniou N. «Female sexuality after breast cancer reconstructive surgery: a prospective cohort study.» Έγινε δεκτό ως αναρτημένη ανακοίνωση στο ESGO Conference Nice 10/2015 και πρόκειται να δημοσιευτεί ως supplement στο περιοδικό International Journal of Gynecological Cancer
 • Makris GM, Poulakaki N, Siristatidis C, Battista MJ, Chrelias C, Papantoniou N. «Ductal carcinoma in situ of the breast: evaluating prognostic factors. A retrospective analysis.» Έγινε δεκτό ως αναρτημένη ανακοίνωση στο ESGO Conference Nice 10/2015 και πρόκειται να δημοσιευτεί ως supplement στο περιοδικό International Journal of Gynecological Cancer
 • Μακρής ΓΜ, Χρέλιας Χ, Βαϊδάκης Δ, Μπόλκας Β, Συριστατιδης Χ «Διεγχειρητική αντιμετώπιση της υγιούς ωοθήκης σε ασθενείς με καρκίνο των ωοθηκών και επιθυμία για διατήρηση της γονιμότητας.» 2ο Συνέδριο Διατήρησης Γονιμότητας σε γυναίκες με γυναικολογικό καρκίνο, Αθήνα 17-19/10/2014
 • Μακρής ΓΜ, Ευαγγελινάκης Ν, Συριστατίδης Χ, Γραμματικάκης Ι, Παναγόπουλος Π, Χρέλιας Χ. «Παρακολούθηση ασθενών με όγκους ωοθηκών οριακής κακοήθειας μετά από χειρουργική αντιμετώπιση για διατήρηση της γονιμότητας.» 2ο Συνέδριο Διατήρησης Γονιμότητας σε γυναίκες με γυναικολογικό καρκίνο, Αθήνα 17-19/10/2014
 • Συριστατίδης Χ, Βλάχος Γ, Χρέλιας Χ, Μακρής ΓΜ, Πέρος Γ, Σαλαμαλέκης Γ, Παπαντωνίου Ν.   «Διατήρηση της γονιμότητας σε νεαρά ασθενή με αμφοτερόπλευρο όγκο ωοθήκης χαμηλού δυναμικού κακοήθειας και ταυτόχρονη κρυοσυντήρηση ωοθηκικού ιστού».  13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, 28-31 Μαΐου 2015, Βόλος.
 • Μακρής ΓΜ, Χρέλιας Χ, Συριστατίδης Χ, Θεοδώρου Σ, Παναγόπουλος Π, Παπαντωνίου Ν. «Κύηση και καρκίνος της ωοθήκης». 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, 28-31 Μαΐου 2015, Βόλος.
 • “Introducing a prediction model based on artificial intelligence for the prediction of endometrial malignancies in subfertile patients undergoing IVF.” Siristatidis C, Pouliakis A, Makris GM, Carrer DP, Migkli K, Papantoniou N. Έγινε δεκτό ως προφορική ανακοίνωση στο συνέδριο 10th Athens Congress on Women’s Health and disease, 1-3/9/2016, Athens, Greece
 • “Versorgung von Patientinnen mit Endometriumkarzinom in Deutschland – Erste Ergebnisse der AGO Umfrage aus den Jahren 2015, 2013, 2009 und 2006 (Vielleicht besser von 2006 – 2015)”. Marco Johannes Battista1, Eric Steiner2, Marcus Schmidt1, Michael Eichbaum3, Georgios-Marios Makris1, Anne-Sophie Heimes1, Katrin Almstedt1, Peter Mallmann4, Annette Hasenburg1 Accepted:  DGGG Kongress 19-22.10.2016 (German Society of Obstetrics and Gynecology), Stuttgart, Germany.
 • “C-MET is overexpressed in non high-grade serous ovarian cancer- Results of an explorative, retrospective study.”  Battista, M.(1)*; Schmidt, M.(1); Almstedt, K.(1); Heimes, A.S.(1); Makris, G.(1); Hoffmann, G.(1); Eichbaum, M.(2);  The 19th International Gynaecological Oncology Congress 2015, 24-27/10/2015, Nice, France.  Abstract ESGO-0110
 • Image Analysis and Multi Layer Perceptron Neural Networks for the Discrimination of Benign from Malignant Endometrial Lesions. Abraham Pouliakis1, Efrossyni Karakitsou1, John Panayiotides2, George Marios Makris, Niki Margari1, Nikolaos Koureas4, Evangelia Alamanou5, Petros Karakitsos. Acta Cytologica 2016;60(suppl 1):1–276 DOI: 10.1159/000446388. New Innovative Technologies Changing Cytology. 19th International Congress of Cytology Yokohama, Japan, May 29–June 1, 2016
 • Quantification of L1 HPV16 Methylation by Pyrosequencing. Clinical Performance in Histologically Confirmed Cases. Christine Kottaridi1, Abraham Pouliakis1, Evangelia Aga1, Aris Spathis1, George Makris2, Charalampos Chrelias2, John G. Panayiotides3, Maria Kyrgiou4, Evangelos Paraskevaides5, Petros Karakitsos1, Acta Cytologica 2016;60(suppl 1):1–276 DOI: 10.1159/000446388. New Innovative Technologies Changing Cytology. 19th International Congress of Cytology Yokohama, Japan, May 29–June 1, 2016
 • Poulakaki N, Vaidakis D,  Makris GM, Chrelias C , Sykiotis K, Kassanos D, Salamalekis E. Radial scars, our experience in diagnoses and treatment . “Attikon” university General Hospital/Metropolitan Hospital, General  Surgery, Athens Greece.  EJSO European Journal of Surgical Oncology, the Journal Of Cancer Surgery .Vol  36 Issue 9 September 2010.
 • Poulakaki N, Vaidakis D,  Makris GM, , Sykiotis K, Kassanos D, Salamalekis E.  Chrelias Ch. Radial scar: The diagnostic and treatment option in younger patients with non-palpable.. Berlin, Germany 13th world congress on controversies in obstetrics, gynecology& infertility (COGI) 2010
 • Poulakaki N, Vaidakis D,  Makris GM, Sarakinou E, Gialvalis D, Sykiotis K, Kassanos D,  Chrelias Ch. The effect of adjuvant treatment on patients undergoing oncoplastic procedures after radical mastectomies. Berlin, Germany 13th world congress on controversies in obstetrics, gynecology& infertility (COGI) 2010.
 • Siristatidis C, Chrelias C, Sioulas VD, Stathopoulou VA, Makris GM, Koliopoulos G, Kassanos D. Controversies in the management of endometriomas in patients undergoing assisted reproduction. Arch Gynecol Obstet. 2012 Dec;286(6):1563-9. doi: 10.1007/s00404-012-2538-5. Epub 2012 Sep 2. PMID:22941352
 • Zygouris D, Leontara V, Makris GM, Chrelias C, Trakakis E, Christodoulaki Ch, Panagopoulos P. Endometrioid ovarian cancer arising from an endometriotic cyst in a young patient. Eur J Gynaecol Oncol. 2012;33(3):324-5. Review PMID: 2287311
 • Makris GM, Poulakaki N, Vaidakis D,Siristatidis Ch, Chrelias Ch. Effects of menstrual status in mammographic diagnostic accuracy in breast lesions. June 2011;14(1):152
 • Makris GM, Poulakaki N, Vaidakis D,Siristatidis Ch, Chrelias Ch. Solid palpable lesions and breast cancer risk in postmenopausal women: the importance of regular clinical breast examination. Climacteric. June 2011;14(1):152
 • Poulakaki F, Evangelinakis N, Makris G, Polyzou E, Kouloulias V, Siristatidis C, Pectasides D, Chrelias C. A phase II study of preoperative plus perioperative docetaxel and doxorubicin chemotherapy, surgery and neoadjuvant hormone therapy in the multidisciplinary treatment of patients with locally advanced and inflammatory breast cancer. Mediterrranean Oncology Journal June 2013;1(3):64-68
 • Makris GM, Mahlke M. Vaginal and bladder reconstruction a decade after last rhabdomyosarcoma recurrence. Mediterranean Oncology Journal June 2013; 1(3):13-19
 • Poulakaki N, Makris GM, Evangelinakis N, Bafaloukos D Siristatidis C, Chrelias C. European Journal of Cancer 2014 March;50(2):122. Correlation of hormonal receptor status , Ki-67 and cerbB2 expression with prognosis, invasive recurrence and therapeutic outcomes in ductal carcinoma in situ of the breast.
 • Battista MJ, Cotarelo C, Jakobi S, Steetskamp J, Makris G, Sicking I, Weyer V, Schmidt M. Overexpression of epithelial cell adhesion molecule protein is associated with favorable prognosis in an unselected cohort of ovarian cancer patients. J Cancer Res Clin Oncol. 2014 Jul;140(7):1097-102. doi: 10.1007/s00432-014-1672-9. Epub 2014 Apr 13.
 • Makris M, Evangelinakis N, Bolkas V, Panagopoulos P, Siristatidis C, Chrelias C. «Bilateral salpingectomy in young patients with ovarian cancer and desire for fertility preservation». ESGO State of the Art Conference, Follow up in gynaecological malignancies, September 11-13, 2014, Torino. Int J Gynecol Cancer, Vol 24, Suppl  2:8
 • Makris M, Bolkas V, Evangelinakis N, Chrelias C, Siristatidis C. «Systematic use of hysteroscopy in the surveillance of patients with endometrial cancer and desire for fertility preservation». ESGO State of the Art Conference, Follow up in gynaecological malignancies, September 11-13, 2014, Torino. Int J Gynecol Cancer, Vol 24, Suppl  2:8
 • Makris GM, Macchiella D, Vaidakis D, Chrelias C, Battista MJ, Siristatidis C. Abdominal tumor in a 14-year-old adolescent: imperforate hymen, resulting in hematocolpos-a case report and review of the literature. Case Rep Obstet Gynecol. 2015;2015:429740. doi: 10.1155/2015/429740.
 • Makris GM, Battista MJ, Petraki K, Sergentanis TN, Bafaloukos D, Poulakaki Prognostic and Predictive immunochistochemical markers for recurrence in  DCIS (intraductal carcinoma) of  the breast. Are we in the era of molecular phenotypes of DCIS?  International Journal of Molecular Medicine , Vol 36, Supplement 1, 2015
 • Poulakaki N, Makris GM, Battista MJ, Böhm D, Petraki K, Bafaloukos D, Sergentanis TN, Siristatidis C, Chrelias C, Papantoniou N. Hormonal receptor status, Ki-67 and HER2 expression: Prognostic value in the recurrence of ductal carcinoma in situ of the breast? Breast. 2016 Feb;25:57-61.
 • Makris GM, Siristatidis C, Battista MJ, Chrelias C, Hippokratia Journal . 2015 Jul-Sep;19(3):256-9, PMID 27418786 6/2014   Ovarian carcinosarcoma: a case report, diagnosis, treatment and literature review.
 • Makris GM, Siristatidis C, Margari N, Chrelias C, Papanota AM, Sergentanis TN, Karakitsos P, Papantoniou N. In Vivo. 2016 05-06;30(3):309-314, PMID 27107090, Office Endometrial Cytological Sampling: Examining Predictors of Strenuousness.
 • Siristatidis C, Basios G, Salamalekis G, Vogiatzi P, Makris GM, Vrachnis N, Bettocchi S. European Journal of Oncology. Vol 21-N.1-March 2016 ISSN 1128-6598. Office hysteroscopy and endometrial/cervical cancer: an update of their potential close relationship.
 • Battista MJ, Cotarelo C, Almstedt K, Heimes AS, Makris GM, Weyer V, Schmidt M. Arch Gynecol Obstet. 2016 Mar 18, “Validation of a two-tier grading system in an unselected, consecutive cohort of serous ovarian cancer patients.
 • “Y-type anovulvar fistula complicating inflammatory bowel disease” Makris GM, Charalampopoulos A, Fexi D, Chrelias C, Siristatidis C, Battista MJ, Papantoniou N The American Surgeon (accepted 19/11/2015) . Ref article No: AMSURG-D-16-00016
 • “Ovarian tumors: should the cervix be examined first.” Makris GM, Chrelias C, Papanota A, Battista MJ, Papantoniou N. European Journal of Gynecological Oncology (accepted 14/6/2016). Reference Article No:  EJGO 3530/35
 • “Metastatic ovarian cancer and gastrointestinal stromal tumor on the grounds of A case report and review of  the literature” Makris GM, Chrelias C, Makrysopoulou A, Papantoniou N. European Journal of Gynecological Oncology (accepted 25/6/2016). Reference Article No: EJGO 3803/36
 • “C-met is overexpressed in type I ovarian cancer: Results of an investigative analysis in a cohort of consecutive ovarian cancer patients”. Battista MJ, Schmidt M, Jakobi S, Cotarelo C, Almstedt K, Heimes AS, Makris GM, Weyer V, Lebrecht A, Hoffmann G, EIchbaum M. Oncology letters (accepted 22/4/2016). Reference Article No: 10.3892/ol.2016.489.
 • “A new reporting system for endometrial cytology; Cytomorphologic criteria – Implied risk of malignancy”. Niki Margari, Abraham Pouliakis, Dionysios Anoinos, Emmanouil Terzakis, Nikolaos Koureas, Charalampos Chrelias, GM Makris, Asimakis Pappas, Evripidis Bilirakis, Christina Goudeli, Vasileia Damaskou, Nicolaos Papantoniou, Ioannis Panayiotides, Petros Karakitsos. Diagnostic Cytopathology. Accepted 25/8/2016
 • “Molecular subtypes and recurrence in Ductal carcinoma in situ”. Makris GM, Poulakaki N, Battista MJ, Boehm D, Petraki K, Bafaloukos D, Sergentanis T, Siristatidis C, Chrelias C, Papantoniou N. Έγινε δεκτό ως αναρτημένη ανακοίνωση στο ESGO State of the art Conference Antalya-Turkey 11-13/9/2016 και πρόκειται να δημοσιευτεί ως supplement στο περιοδικό International Journal of Gynecological Cancer
 • “Introducing a prediction model based on artificial intelligence for the prediction of endometrial malignancies in subfertile patients undergoing IVF.” Siristatidis C, Pouliakis A, Makris GM, Carrer DP, Migkli K, Papantoniou N. Έγινε δεκτό ως προφορική ανακοίνωση στο συνέδριο 10th Athens Congress on Women’s Health and disease, 1-3/9/2016, Athens, Greece
 • Image Analysis and Multi Layer Perceptron Neural Networks for the Discrimination of Benign from Malignant Endometrial Lesions. Abraham Pouliakis1, Efrossyni Karakitsou1, John Panayiotides2, George Marios Makris, Niki Margari1, Nikolaos Koureas4, Evangelia Alamanou5, Petros Karakitsos. Acta Cytologica 2016;60(suppl 1):1–276 DOI: 10.1159/000446388. New Innovative Technologies Changing Cytology. 19th International Congress of Cytology Yokohama, Japan, May 29–June 1, 2016
 • Quantification of L1 HPV16 Methylation by Pyrosequencing. Clinical Performance in Histologically Confirmed Cases . Christine Kottaridi1, Abraham Pouliakis1, Evangelia Aga1, Aris Spathis1, George Makris2, Charalampos Chrelias2, John G. Panayiotides3, Maria Kyrgiou4, Evangelos Paraskevaides5, Petros Karakitsos1 . Acta Cytologica 2016;60(suppl 1):1–276 DOI: 10.1159/000446388. New Innovative Technologies Changing Cytology. 19th International Congress of Cytology Yokohama, Japan, May 29–June 1, 2016
 • Prognostic and Predictive immunochistochemical markers for recurrence in DCIS (intraductal carcinoma) of  the breast. Are we in the era of molecular phenotypes of DCIS?. Georgios-Marios Makris1, Marco-Johannes Battista2, Kalliopi Petraki1, Theodoros N. Sergentanis3, Dimitrios Bafaloukos1, Nikiforita Poulakaki1* International Journal of Molecular Medicine , Vol 36, Supplement 1, 2015
 • Makris GM, Chrelias C, Papanota AM, Battista MJ, Papantoniou N. European Journal of Gynaecological Oncology. 12/2015. Ovarian tumors: Should the cervix be examined first? Under Publication

Άρθρα από Μακρής Γιώργος-Μάριος