Νικητά Αλεξάνδρα

Home / Ιατροί / Ευρωκλινική Αθηνών / Νικητά Αλεξάνδρα
doctor-avatar

Νικητά Αλεξάνδρα

Ακτινοδιαγνώστης

Τίτλοι

 • Πρόεδρος και διευθύνουσα Σύμβουλος της Ιατρικής Ανώνυμης Εταιρείας «DIGIMED Α.Ε» με ευθύνη την πλήρη οργάνωση και λειτουργία του Διαγνωστικού Εργαστηρίου «ΔΙΑΚΕΝΤΡΟ» , 08/ 2007 – 06/2011
 • Εκλεγμένο μέλος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας , 04/2012, διετής θητεία
 • Επιστημονικά υπεύθυνη του τμήματος Επεμβατικής Ακτινολογίας της Κλινικής «Νέο Αθήναιον» , 05/ 2002 – σήμερα
 • Επιστημονικά υπεύθυνη του Ψηφιακού Μαστογράφου και της Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας του Διαγνωστικού Κέντρου «Διάκεντρο» (06/ 2008 -10/2011) με μετονομασία «Ευρωιατρική Ψυχικού», 10/2011 – 06/2012
 • Consultant breast Radiologist Cambridge Breast Clinic, Υπεύθυνη Τμήματος Απεικόνισης Μαστού, Νοσοκομείο Mediterraneo , 03/2013 – σήμερα
 • Επιμελήτρια Μονάδας Μαστού – Ακτινοδιαγνώστρια, Ευρωκλινική Αθηνών

Εξειδίκευση & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Εξειδίκευση
Ακτινολογία Μαστού

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (έμμισθη ερευνήτρια) :

 • ΓΓΕΤ–ΠΕΝΕΔ 95, «Ανάπτυξη αλγορίθμων εκτίμησης ευρημάτων σε ιατρικές εικόνες ορθοπεδικού ενδιαφέροντος»
  ΕC – Telematics HC4024, “Virtual Simulation and Treatment via Telematics Applications in Clinical Radiooncology (VIRTUOSO)”
 • ΓΓΕΤ / Ευγενίδειο Θεραπευτήριο – ΣΥΝ96, «Αύξηση της διαγνωστικής και διαχειριστικής δυνατότητας εικόνων αξονικής τομογραφίας με χρήση εξελιγμένων μεθόδων ηλεκτρονικών υπολογιστών»
 • ΓΓΕΤ-ΕΠΕΤ ΙΙ Πληροφορικής, «Ανάπτυξη συστήματος εικονικής προσομοίωσης και σχεδίασης θεραπευτικής αγωγής στην κλινική ακτινο-ογκολογία (ΓΑΛΗΝΟΣ)»
 • EΠΕΑΕΚ – ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιοϊατρική Τεχνολογία»
 • EC-eHealth, «Assembling Data and Knowledge at the Point of Care To Improve Medical Decision Making And Prevent Errors«ΑΜΙCA
 • ΓΓΕΤ – ΕΠΑΝ, «Ευφυές Σύστημα Έγχυσης Ινσουλίνης για Διαβητικούς, SMARTDIAB»
 • EΠΕΑΕΚ – «Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Επεμβατική Ακτινολογία»
 • Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Επανασηραγγοποίηση νεφρικών αρτηριών και διατήρηση της βατότητας με τοποθέτηση ενδοαυλικών ναρθήκων (stents)»
 • Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Αιμοδυναμικά σημαντικές στενώσεις καρωτίδων σε ασθενείς μεγάλου χειρουργικού κινδύνου. Αποκατάσταση με τοποθέτηση ενδοαυλικών ναρθήκων (stents)»
 • Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Μελέτη θεραπείας νεοπλασμάτων ήπατος με διαδερμική θερμοκαυτηρίαση (Radiofrequency ablation) (1η εφαρμογή στον ελληνικό χώρο)»

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Ειδικευόμενη Ακτινοδιαγνωστικής στη Νοσηλευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ευγενίδειο Θεραπευτήριο) και στο Β΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρική Σχολή (Ευγενίδειο Θεραπευτήριο), 03/1994 – 03/1998
 • Επιστημονική Συνεργάτης στο Διαγνωστικό κέντρο «Εγκέφαλος-Euromedica» στο Τμήμα Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας, 10/1998 – 03/2000
 • Υπηρεσία υπαίθρου στο Κ.Υ. Ακράτας (απόσπαση Σισμανόγλειο Γ.Π.Ν. Αττικής, Β΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρική Σχολή),08/2000 – 11/2001
 • Επιστημονική Συνεργάτης στο Β΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρική Σχολή, 05/2000 – 08/2002
 • Ειδική Επιστήμων ΠΔ 407/80 στο Β΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρική Σχολή, 09/2002 – 02/2007
 • Επιστημονικά υπεύθυνη του τμήματος Επεμβατικής Ακτινολογίας της Κλινικής «Νέο Αθήναιον», Μάιος 2002 – σήμερα
 • Επιστημονικά υπεύθυνη του Ψηφιακού Μαστογράφου και της Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας του Διαγνωστικού Κέντρου «Διάκεντρο» , 06/2008 – 12/2011, με μετονομασία «Ευρωιατρική Ψυχικού», 10/ 2011 – 06/ 2012, 06/2008 – 06/2012
 • Επιστημονική Συνεργάτης στη Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, 11/2012 – 07/2013
 • Consultant breast Radiologist Cambridge Breast Clinic, Υπεύθυνη Τμήματος Απεικόνισης Μαστού, Νοσοκομείο Mediterraneo, 03/2013 – σήμερα

Πτυχίο Ιατρικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιου Αθηνών, 1993

Τίτλος Ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, 1999

Τίτλος Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,2004

 • Ειδικευόμενη Ακτινοδιαγνωστικής στη Νοσηλευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ευγενίδειο Θεραπευτήριο) και στο Β΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρική Σχολή (Ευγενίδειο Θεραπευτήριο), 03/1994 – 03/1998
 • Λήψη Ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, 05/1999
 • Μετεκπαίδευση στο Μαγνητικό Τομογράφο του Σισμανόγλειου Γ.Π.Ν. Αττικής,  10/2000 – 04/2001
 • Μετεκπαίδευση σε διαγνωστικές και θεραπευτικές επεμβατικές πράξεις στον Αξονικό Τομογράφο, στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, 09/2001 – 10/2002
 • Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (διδακτορική διατριβή με θέμα «Αξιολόγηση ευρημάτων Αξονικής Τομογραφίας σε χωροκατακτητικές εξεργασίες πεπτικού συστήματος με χρήση τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας της εικόνας»). Βαθμός: Άριστα, 02/2004
 • Μετεκπαίδευση σε διαγνωστικές μεθόδους (μαστογραφία, υπερηχογράφημα, μαγνητική τομογραφία, βιοψίες) μαστού, στο Πανεπιστημιακό Ακτινολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Polyclinico Tor Vergata της Ρώμης, 06/2007 – 08/2007
 • Aγγλικά
 • Γαλλικά
 • Award of best oral presentation (first Mediterranean Congress on Interventional Diagnosis for Thorax Diseases, 05/1996)
 • Έπαινος αναρτημένης ανακοίνωσης (9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, 11/1997)
 • Διάκριση παρουσίασης (1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, 03/1998)
 • Award of top 50 poster presentations (ESGAR, 06/2003)

Δημοσιεύσεις : 

 • Ξενόγλωσσες : 8
 • Ελληνικές : 6
 • Ηλεκτρονικές : 2

Ανακοινώσεις :

 • σε Διεθνή Συνέδρια : 54
 • σε Ελληνικά Συνέδρια : 37