Νικητά Αλεξάνδρα

Home / Ιατροί / Ευρωκλινική Αθηνών / Νικητά Αλεξάνδρα
doctor-avatar

Νικητά Αλεξάνδρα

Ακτινοδιαγνώστης

Τμήμα Μαστού - 1. Τμήματα & Ιατρεία

Τίτλοι

 • Πρόεδρος και διευθύνουσα Σύμβουλος της Ιατρικής Ανώνυμης Εταιρείας «DIGIMED Α.Ε» με ευθύνη την πλήρη οργάνωση και λειτουργία του Διαγνωστικού Εργαστηρίου «ΔΙΑΚΕΝΤΡΟ» , 08/ 2007 – 06/2011
 • Εκλεγμένο μέλος ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Μαστολογίας , 04/2012, διετής θητεία
 • Επιστημονικά υπεύθυνη του τμήματος Επεμβατικής Ακτινολογίας της Κλινικής «Νέο Αθήναιον» , 05/ 2002 – σήμερα
 • Επιστημονικά υπεύθυνη του Ψηφιακού Μαστογράφου και της Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας του Διαγνωστικού Κέντρου «Διάκεντρο» (06/ 2008 -10/2011) με μετονομασία «Ευρωιατρική Ψυχικού», 10/2011 – 06/2012
 • Consultant breast Radiologist Cambridge Breast Clinic, Υπεύθυνη Τμήματος Απεικόνισης Μαστού, Νοσοκομείο Mediterraneo , 03/2013 – σήμερα
 • Επιμελήτρια Μονάδας Μαστού – Ακτινοδιαγνώστρια, Ευρωκλινική Αθηνών

Εξειδίκευση & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Εξειδίκευση
Ακτινολογία Μαστού

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (έμμισθη ερευνήτρια) :

 • ΓΓΕΤ–ΠΕΝΕΔ 95, «Ανάπτυξη αλγορίθμων εκτίμησης ευρημάτων σε ιατρικές εικόνες ορθοπεδικού ενδιαφέροντος»
  ΕC – Telematics HC4024, “Virtual Simulation and Treatment via Telematics Applications in Clinical Radiooncology (VIRTUOSO)”
 • ΓΓΕΤ / Ευγενίδειο Θεραπευτήριο – ΣΥΝ96, «Αύξηση της διαγνωστικής και διαχειριστικής δυνατότητας εικόνων αξονικής τομογραφίας με χρήση εξελιγμένων μεθόδων ηλεκτρονικών υπολογιστών»
 • ΓΓΕΤ-ΕΠΕΤ ΙΙ Πληροφορικής, «Ανάπτυξη συστήματος εικονικής προσομοίωσης και σχεδίασης θεραπευτικής αγωγής στην κλινική ακτινο-ογκολογία (ΓΑΛΗΝΟΣ)»
 • EΠΕΑΕΚ – ΔΠΜΣ-ΒΙΤ, «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Βιοϊατρική Τεχνολογία»
 • EC-eHealth, «Assembling Data and Knowledge at the Point of Care To Improve Medical Decision Making And Prevent Errors«ΑΜΙCA
 • ΓΓΕΤ – ΕΠΑΝ, «Ευφυές Σύστημα Έγχυσης Ινσουλίνης για Διαβητικούς, SMARTDIAB»
 • EΠΕΑΕΚ – «Νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, Επεμβατική Ακτινολογία»
 • Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Επανασηραγγοποίηση νεφρικών αρτηριών και διατήρηση της βατότητας με τοποθέτηση ενδοαυλικών ναρθήκων (stents)»
 • Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Αιμοδυναμικά σημαντικές στενώσεις καρωτίδων σε ασθενείς μεγάλου χειρουργικού κινδύνου. Αποκατάσταση με τοποθέτηση ενδοαυλικών ναρθήκων (stents)»
 • Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Μελέτη θεραπείας νεοπλασμάτων ήπατος με διαδερμική θερμοκαυτηρίαση (Radiofrequency ablation) (1η εφαρμογή στον ελληνικό χώρο)»

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Ειδικευόμενη Ακτινοδιαγνωστικής στη Νοσηλευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ευγενίδειο Θεραπευτήριο) και στο Β΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρική Σχολή (Ευγενίδειο Θεραπευτήριο), 03/1994 – 03/1998
 • Επιστημονική Συνεργάτης στο Διαγνωστικό κέντρο «Εγκέφαλος-Euromedica» στο Τμήμα Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας, 10/1998 – 03/2000
 • Υπηρεσία υπαίθρου στο Κ.Υ. Ακράτας (απόσπαση Σισμανόγλειο Γ.Π.Ν. Αττικής, Β΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρική Σχολή),08/2000 – 11/2001
 • Επιστημονική Συνεργάτης στο Β΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρική Σχολή, 05/2000 – 08/2002
 • Ειδική Επιστήμων ΠΔ 407/80 στο Β΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρική Σχολή, 09/2002 – 02/2007
 • Επιστημονικά υπεύθυνη του τμήματος Επεμβατικής Ακτινολογίας της Κλινικής «Νέο Αθήναιον», Μάιος 2002 – σήμερα
 • Επιστημονικά υπεύθυνη του Ψηφιακού Μαστογράφου και της Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας του Διαγνωστικού Κέντρου «Διάκεντρο» , 06/2008 – 12/2011, με μετονομασία «Ευρωιατρική Ψυχικού», 10/ 2011 – 06/ 2012, 06/2008 – 06/2012
 • Επιστημονική Συνεργάτης στη Μονάδα Έρευνας Ακτινολογίας και Ιατρικής Απεικόνισης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, 11/2012 – 07/2013
 • Consultant breast Radiologist Cambridge Breast Clinic, Υπεύθυνη Τμήματος Απεικόνισης Μαστού, Νοσοκομείο Mediterraneo, 03/2013 – σήμερα

Πτυχίο Ιατρικής
Ιατρική Σχολή Πανεπιστήμιου Αθηνών, 1993

Τίτλος Ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, 1999

Τίτλος Διδάκτορα της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,2004

 • Ειδικευόμενη Ακτινοδιαγνωστικής στη Νοσηλευτική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών (Ευγενίδειο Θεραπευτήριο) και στο Β΄ Εργαστήριο Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιατρική Σχολή (Ευγενίδειο Θεραπευτήριο), 03/1994 – 03/1998
 • Λήψη Ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής, 05/1999
 • Μετεκπαίδευση στο Μαγνητικό Τομογράφο του Σισμανόγλειου Γ.Π.Ν. Αττικής,  10/2000 – 04/2001
 • Μετεκπαίδευση σε διαγνωστικές και θεραπευτικές επεμβατικές πράξεις στον Αξονικό Τομογράφο, στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, 09/2001 – 10/2002
 • Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών (διδακτορική διατριβή με θέμα «Αξιολόγηση ευρημάτων Αξονικής Τομογραφίας σε χωροκατακτητικές εξεργασίες πεπτικού συστήματος με χρήση τεχνικών ψηφιακής επεξεργασίας της εικόνας»). Βαθμός: Άριστα, 02/2004
 • Μετεκπαίδευση σε διαγνωστικές μεθόδους (μαστογραφία, υπερηχογράφημα, μαγνητική τομογραφία, βιοψίες) μαστού, στο Πανεπιστημιακό Ακτινολογικό Τμήμα του Νοσοκομείου Polyclinico Tor Vergata της Ρώμης, 06/2007 – 08/2007
 • Aγγλικά
 • Γαλλικά
 • Award of best oral presentation (first Mediterranean Congress on Interventional Diagnosis for Thorax Diseases, 05/1996)
 • Έπαινος αναρτημένης ανακοίνωσης (9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογίας, 11/1997)
 • Διάκριση παρουσίασης (1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, 03/1998)
 • Award of top 50 poster presentations (ESGAR, 06/2003)

Δημοσιεύσεις : 

 • Ξενόγλωσσες : 8
 • Ελληνικές : 6
 • Ηλεκτρονικές : 2

Ανακοινώσεις :

 • σε Διεθνή Συνέδρια : 54
 • σε Ελληνικά Συνέδρια : 37
Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Όταν επισκέφτεστε έναν ιστότοπο, μπορέι να αποθηκεύει ή να ανακτά πληροφορίες από τον φυλλομετρητή σας, κυρίως με την μορφή των cookies. Ρυθμίστε τις προσωπικές επιλογές σχετικά με τα cookies εδώ.

Τα απαραίτητα cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική μία ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

 • wc_cart_hash_#
 • wc_fragments_#

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες
Privacy Settings saved!
Ρυθμίσεις απορρήτου

Όταν επισκέφτεστε έναν ιστότοπο, μπορέι να αποθηκεύει ή να ανακτά πληροφορίες από τον φυλλομετρητή σας, κυρίως με την μορφή των cookies. Ρυθμίστε τις προσωπικές επιλογές σχετικά με τα cookies εδώ.

Τα απαραίτητα cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική μία ιστοσελίδα, επιτρέποντας βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Η ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς αυτά τα cookies.

 • wc_cart_hash_#
 • wc_fragments_#

Απορρίψη όλων των υπηρεσιών
Δέχομαι όλες τις υπηρεσίες