Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

 • Διευθυντής, Τμήμα Χειρουργικής Θώρακος, Ευρωκλινική Αθηνών
 • Διευθυντής Θωρακοχειρουργικης Κλινικής 401 ΓΣΝΑ

 

Εξειδίκευση & Ερευνητικό ενδιαφέρον

Εξειδίκευση

 • Ογκολογία Θώρακος
 • Ελάχιστα επεμβατικές θωρακοχειρουργικές τεχνικές – θωρακοσκοπική χειρουργική

 

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Ογκολογία θώρακος
 • Επαγγελματική και περιβαντολογική υγεία

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Διευθυντής, Τμήμα Χειρουργικής Θώρακος, Ευρωκλινική Αθηνών
 • Διευθυντής Θωρακοχειρουργικης Κλινικής 401 ΓΣΝΑ 2005 – Σήμερα

Πτυχίο Ιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, (1987)

Ειδικότητα

Χειρουργική Θώρακος (2000)

 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Ογκολογία Θώρακος: Σύγχρονη Κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση και Έρευνα» του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Μεταπτυχιακό Προγράμμα «Διοίκηση Μονάδων Υγείας (ΔΜΥ)» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
 • Μεταπτυχιακό Προγράμμα «Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία (ΕΠΥ)» της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ).
 • Υπό εκπόνηση διδακτορικη διατριβή στο Ιατρικο Τμήμα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με θέμα «Ανοσοϊστοχημική μελέτη προγνωστικών και μοριακών δεικτών σε μη μικροκυτταρικά καρκινώματα πνεύμονα» με επιβλέπουσα την Καθηγήτρια κυτταρολογίας του ΕΚΠΑ κ. Αικατερίνη Ν. Πολίτη Α.Π. 1617033512 / 17-07-2017.
 • Certificate of Attendance the “Athens Uniportal VATS masterclass 2016. Live surgery”, which has held on 08-09 December 2016 at Amphitheater, 251 Hellenic Airforce General Hospital.
 • “4 th Hands on Thoracoscopic Workshop” in Thessaloniki, Greece, March 20-22/2015 and is awarded 15 CME credits.
 • 11 th International Workshop in Robotic Surgery for Southeastern Europe. Certificate of Attendance and off Site Training as a Console Surgeon. Athens, November 07 th -11 th 2011.
 • Certificate of Attendance has successfully completed a professional development course in Presentation Skills at Athens, School of Medicine, November 2011.
 • 22 ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Τι νεότερο στην Πνευμονολογία» Ελληνική Βρογχολογική Εταιρεία, Αθήνα 11- 12/03/2006.
 • 20 ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Τι νεότερο στην Πνευμονολογία 2002-2004» Ελληνική Βρογχολογική Εταιρεία, Αθήνα 13-14/03/2004.
 • 18 ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Τι νεότερο στην Πνευμονολογία 2000-2002» Ελληνική Βρογχολογική Εταιρεία, Αθήνα 25-26/05/2002.
 • 2 ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο «Πρωτοπαθής Καρκίνος του Πνεύμονα» Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία 29/09/2001.
 • Συμμετοχή στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Θώρακος- Καρδιάς- Αγγείων 2000
 • Μετεκπαιδευτικά μαθήματα Θωρακοχειρουργικής και Καρδιοχειρουργικής στα πλαίσια του 2 ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χειρουργικής Θώρακος- Καρδιάς- Αγγείων διάρκειας 4 ωρών 1997
 • 27 th Annual Course in Cardiac Surgery, Imperial College of Science, Technology and Medicine at the National Heart and Lung Institute, London, 13-17/05/1996. Υπεύθυνος Sir Magdi Yacoub.
 • 25 th Cardiac Surgery Course, National Lung and Heart Institute, London 06/1994. Υπεύθυνος Sir Magdi Yacoub.
 • Aγγλικά
 • Γαλλικά
 • Πρακτικά International Congress of Thorax Surgery, 1997. «Spontaneous Pneumothorax: Α Review of 400 Consecutive Cases». p. 351-354. D. Angoyras, M. Milonakis, A. Piyis, A. Loutsidis, A. Hatzimichalis, I. Belenis and N. Exarchos.
 • Πρακτικά International Congress of Thorax Surgery, 1997. «Talk Slurry Pleurodesis for Symptomatic malignant Pleural Effusion». p. 343-346. ». D. Angoyras, M. Milonakis, A. Piyis, A. Loutsidis, A. Hatzimichalis, I. Belenis and N. Exarchos.
 • Πρακτικά 11 th Greek Congress of Anesthesiology, Corfu 24 – 28/05/1995. «Τιτλοποίηση της πρωταμίνης και μετεγχειρητική απώλεια αίματος σε καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις». ». Ν. Γιαννόπουλος MD, Α. Χατζής MD, Σ. Μπαχαρακάκης MD, Α. Κυρίτσης, Θ. Ντουράκη, Α. Πηγής, Σ. Θεοδωρόπουλος MD F.I.C.S Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Α’ Καρδιοχειρουργική Κλινική.
 • Πρακτικά 11 th Greek Congress of Anesthesiology, Corfu 24 – 28/05/1995. «Χρόνος αποσωλήνωσης των καρδιοχειρουργημένων ασθενών σε σχέση με το βάθος της αναισθησίας κατά τη διάρκεια της επέμβασης». Ν. Γιαννόπουλος MD, Α. Χατζής MD, Σ. Μπαχαρακάκης MD, Α. Κυρίτσης, Θ. Ντουράκη, Α. Πηγής, Σ. Θεοδωρόπουλος MD F.I.C.S Ιατρικό Κέντρο Αθηνών Α’ Καρδιοχειρουργική Κλινική.
 • Πρακτικά 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος –Καρδιάς –Αγγείων, 2000. «Πλεονεκτήματα της Διαλείπουσας Χορήγησης της Θερμής Αιματικής Καρδιοπληγίας σε ότι αφορά στις Μετεγχειρητικές Απώλειες Αίματος». Ε. Αποστολάκης, Β. Λόζος, Μ. Τάνος, Α. Πηγής, Α. Σαμοθράκης, Δ. Δίπλας, Δ. Κάκαβος.
 • Πρακτικά 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος –Καρδιάς –Αγγείων, 2000. « Χειρουργική Αντιμετώπιση της Νόσου του Στελέχους – Πρώιμα Αποτελέσματα». Ε. Αποστολάκης, Β. Λόζος, Μ. Τάνος, Α. Πηγής, Α. Σαμοθράκης, Δ. Δίπλας, Δ. Κάκαβος.
 • Πρακτικά 3 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής Θώρακος –Καρδιάς –Αγγείων, 2000. « Χειρουργική Θεραπεία της Μεσοκολπικής Επικοινωνίας στους Ενήλικες». Ε. Αποστολάκης,Β. Λόζος, Μ. Τάνος, Α. Πηγής, Α. Σαμοθράκης, Δ. Δίπλας, Δ. Κάκαβος.
 • Πρακτικά 19 ου Ιατρικού Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων, 07- 10/11/2002 «Άτυπο Καρκινοειδές Πνεύμονος». Α. Πηγής, Π. Χουντής, Ε.Τσιάμπας, Κ. Τσολάκης, Α. Καραμέρης,
 • Πρακτικά 19 ου Ιατρικού Συνέδριου Ενόπλων Δυνάμεων, 07- 10/11/2002 «Νευροενδοκρινικός Όγκος Μεσοθωρακίου». Ε. Τσιάμπας, Π. Χουντής Α. Πηγής, Π. Κορμάς, Α. Μελλά, Α. Καραμέρης.
 • Πρακτικά 19 ου Ιατρικού Συνεδρίου Ενόπλων Δυνάμεων, 07- 10/11/2002 «Ταυτόχρονη Παρουσία Δύο Κακοήθων Νεοπλασμάτων: «Αδενοκαρκίνωμα Πνεύμονος και Αδενοκαρκίνωμα Προστάτη» Α.
 • Πηγής,. Π. Χουντής, , Κ. Τσολάκης.
 • Cardiovascular Engineering, Volume 7, 2002 Nr.1 p.364 «Primary Malignant chest tumors: Long term results of therapy». K. Tsolakis, Kotoulas, A. Piyis, P. Panagiotopoylos.
 • European Journal of Cardio-thoracic Surgery 2006 “30 years experience in surgery of pulmonary hydatid disease in a military environment” D.Pousios, N.Panagiotopoulos, Skagias, G. laoutidis Andrianopoulos, P.Panagiotopoulos, A. Piyis.
 • Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συμποσίου 12/12/2009 «Η Χειρουργική Αντιμετώπιση του σύγχρονου διπλοεστιακού καρκίνου στον Πνεύμονα και σε άλλα Όργανα». Κεφ. 9. Γαρμπής Δ., Πηγής Α, Χ.Χριστοδούλου, Ε. Λινάρδου, Κ. Πετράκη, Μ. Δουζίνας.
 • Πρακτικά 4 ου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συμποσίου 12/12/2009 «Νόσος Castleman: «Ένα δύσκολο διαφοροδιαγνωστικό πρόβλημα». Κεφ. 13. Καραγκιούζης Γ., Κασελούρης Κ., Παναγιωτόπουλος Ν., Δωρής Μ., Πουλακίδας Η., Ράζου Α., Κωτούλας Χ., Πηγής Α.
 • Πρακτικά 8 th Congress of Balkan Military Medical Committee, Romania 21-24/09/2003. «Enlarged Lipoma of Thoracic Wall Diagnostic Approach and Treatment». p. 308 A. Piyis, P. Hountis, K. Drakopoulou, K. Tsolakis, P. Drosinopoulos.
 • Πρακτικά 8 th Congress of Balkan Military Medical Committee, Romania 21-24/09/2003. «Simultaneous Occurrence of Two Primary Malignant Neoplasms: Lung Adenocarcinoma and Prostatic Adenocarcinoma». p. 127 P. Hountis, K. Papakonstantinou, A. Piyis, E. Tsiabas, , K. Tsolakis,
 • Πρακτικά 8 th Congress of Balkan Military Medical Committee, Romania 21-24/09/2003. «Osteochondroma of Thoracic Wall Diagnostic Approach and Treatment». P. 456 A. Piyis, P. Hountis, K. Drakopoulou, K. Tsolakis, P. Drosinopoulos.
 • Πρακτικά 36 ου World Congress of Military Medicine, Russia 05- 11/06/2005 «Enlarged Lipoma of Thoracic Wall Diagnostic Approach and Treatment».p.84 A. Piyis, P. Hountis, K. Drakopoulou, K. Tsolakis, P. Drosinopoulos.
 • Πρακτικά 36 ου World Congress of Military Medicine, Russia 05- 11/06/2005 «Osteochondroma of Thoracic Wall Diagnostic Approach and Treatment». P. 108 A. Piyis, P. Hountis, K. Drakopoulou, K. Tsolakis, P. Drosinopoulos.
 • Πρακτικά 1 st Congress of the Mediteranian Multisciplinary Oncology Forum 10-13/09/2009,Athens «Surgical treatment of synchronous multifocal cancerof the lung and other sites» D. Garbis, A. Piyis, K. Petraki, M. Douzinas.
 • Rib tumors: a 15-year experience. Sakellaridis T, Gaitanakis S, Piyis A. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2014 Mar 11. [Epub ahead of print].
 • Transthoracic repair of asymptomatic morgagni hernia in an adult. Pousios D, Panagiotopoulos N, Piyis A, Gourgiotis S. Indian J Surg. 2012 Oct;74(5):431-3. Epub 2011 May 22.
 • Intrapulmonary solitary fibrous tumor masquerade sigmoid adenocarcinoma metastasis. Sakellaridis T, Koukis I, Marouflidou T, Panagiotou I, Piyis A, Tsolakis K. Korean J Thorac Cardiovasc
 • 2013 Aug;46(4):295-8. Epub 2013 Aug 6.
 • Re-expansion pulmonary edema in a patient with total pneumothorax: a hazardous – outcome. Sakellaridis T, Panagiotou I, Arsenoglou A, Kaselouris K, Piyis A. Gen Thorac Cardiovasc Surg. 2012 Sep;60(9):614-7. Epub 2012 May 25.
 • Cavernous hemangioma of the rib: a rare diagnosis. Gourgiotis S, Piyis A, Panagiotopoulos N, Panayotopoulos P, Salemis NS. Case Rep Med. 2010; 2010:254098. Epub 2010 May 31.
 • Diagnosis and surgical management of diaphragmatic agenesis in an adult: Report of a case. Pousios D, Panagiotopoulos N, Argyriou P, Piyis A. Surg Today. 2010 Apr;40(4):357-9. Epub 2010 Mar 26.
 • Iatrogenic pneumomediastinum and facial emphysema after surgical tooth extraction. Pousios D, Panagiotopoulos N, Sioutis N, Piyis A, Gourgiotis S. Ann Thorac Surg. 2010 Feb;89(2):640.
 • Demonstration of an intrathoracic rib with computed tomography and three-dimensional reconstruction. Argyriou P, Pousios D, Tsocanas D, Psathakis C, Panagiotopoulos N, Piyis A. Ann Thorac Surg. 2007 Dec;84(6):2117.
 • Congenital sternal cleft in an adult male not associated with cardiac defects or ectopia cordis. Pousios D, Panagiotopoulos N, Piyis A. Ann Thorac Surg. 2007 May;83(5):1900
 • 10 Subpleural lipoma: Management of a rare ιntra thoracic tumor. T. Sakellaridis, I. Panagiotou, I. Κoukis, S. Gaitanakis, A. Piyis, Under review in “Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery”.
 • Περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1988, Ιn press (386/23-11-88). «Αντιμετώπιση ρήξεων εχινοκόκκου κύστεως στα χοληφόρα» και«Διαταραχές της νεφρικής λειτουργίας ως επιπλοκή ικτερικών ασθενών» Πηγής Α.
 • Περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ τόμος 72(5),420-424 «Βρογχογενείς κύστεις μεσοθωρακίου και πνεύμονος: Παρουσίαση και ανάλυση 41 περιπτώσεων» Κλινική Μελέτη Κ. Τσολάκης, Α.
 • Κότσαλος, Α. Πηγής, Χ.Κότσαλος, Π. Παναγιωτόπουλος.
 • Περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ τόμος 72(5),312-320 «Λιπωμάτωση μεσοθωρακίου- Παρουσίαση περιπτώσεως» Κ. Τσολάκης, Α.Κότσαλος, Α.Πηγής, Χ.Κότσαλος, Π.Παναγιωτόπουλος.
 • Περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2000 τομος72(4), 336-341 «Νευρογενείς όγκοι μεσοθωρακίου- ανάλυση 42 περιπτώσεων Κ. Τσολάκης, Α. Κότσαλος, Α. Πηγής, Χ. Κότσαλος, Π. Παναγιωτόπουλος.
 • Περιοδικό ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 2008,15(1):46-50. «Κάταγμα- Εξάρθρημα στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης: Η αρχική εικόνα είναι πάντα καθοριστική για την τελική έκβαση;».Α. Σαμέλης, Α. Μήτσος, Π. Χρυσανθακόπουλος, Α. Πηγής, Σ. Γκιζάρης.
 • Περιοδικό ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 2006, «30ετης εμπειρία στη χειρουργική αντιμετώπιση της εχινοκοκκίασης πνεύμονα». Ν. Παναγιωτόπουλος, Α. Πηγής
 • Περιοδικό ΠΝΕΥΜΩΝ 05/2002,Τόμος 15, Τεύχος 26,σελ. 61-68 « Χειρουργική Θεραπεία Καρκίνου Πνεύμονα». Ε. Σεψάς, Α. Χατζημιχάλης, Γ. Αθανασιαδης, Α. Πηγής.
 • The Annals of Thoracic Surgery 08/2006“Congenital Sternal cleft in an adult male not associated with cardiac defects or ectopia cordis” P. Panagiotopoylos, D. Pousios, A. Piyis
 • International Journal of oral and maxillofacial Surgery “Iatrogenic pneumonediastinum and facial emphysema following surgical tooth extraction”,υπό έκδοση D. Pousios, P. Panagiotopoylos, Sioutis, A. Piyis.
 • The Annals of Thoracic Surgery«Transthoracic repair of a largeMorgagni hernia in an adult patient». Υπό έκδοση D. PousiοsMD, N. Panagiotopoulos MD and A. Piyis MD.
 • The Annals of Thoracic Surgery «Congenital diaphragmatic agenesis in an adult patient, diagnosis and surgical management» Υπό έκδοση D.Pousios,MD¹N.Panagiotopoulos,MD¹,P.Argyriou,MD 2 and A.Piyis, MD¹.
 • «Αναδρομική καταγραφή μεταστασεκτομών στον πνεύμονα- Επιδημιολογική μελέτη», δημοσιεύτηκε ως Διπλωματική Εργασία (Μεταπτυχιακή) του ΠΜΣ Ογκολογία του Θώρακος: Σύγχρονη κλινικοεργαστηριακή προσέγγιση & έρευνα, Τμήμα: Ιατρικής – Σχολή Επιστημών Υγείας, στη Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας, Αθήνα 02/06/2015
 • «Ποιότητα Ζωής Ασθενών με Καλοήθη καιΚακοήθη Νοσήματα Πνεύμονος», δημοσιεύτηκε ως Διπλωματική Εργασία (Μεταπτυχιακή) του ΠΜΣ «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Πάτρα Ιούλιος 2020
 • «Εργατικά ατυχήματα στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, Καταγραφή και διερεύνηση των αιτιών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη» δημοσιεύτηκε ως Διπλωματική Εργασία (Μεταπτυχιακή) του ΠΜΣ «Επαγγελματική και περιβαντολογική Υγεία» της Σχολής Δημόσιας Υγείας. Αθήνα Αύγουστος 2021.

 

Συμμετοχή σε συγγραφή βιβλίων:

«Συγγενείς Καρδιοπάθειες» Χειρουργική Sabiston, τόμος ΙΙΙ σελ. 2072-2109 Δ. Ηλιόπουλος ,Α .Πηγής εκδόσεις Πασχαλίδη (Σύγγραμμα χειρουργικής ΕΚΠΑ).

 «Διαγνωστικές μέθοδοι» Χειρουργική θώρακος εσ.τόμος – κεφ. 4 σελ. 73 – 102 (Σύγγραμμα χειρουργικής ΕΚΠΑ).

«Τραύματα του θώρακος» Αντιμετώπιση Τραύματος Σάββα Ιωαννίδη υπό έκδοση εκδόσεις Πασχαλίδη.

Εκπαιδευτικά Συγγράμματα:

«Προβλήματα στη χειρουργική θώρακος» Σημειώσεις για το ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 01/ 2004. Δημοσίευση στο περιοδικό Βήμα του Ασκληπιού.

«Χειρουργική Θεραπεία καρκίνου πνεύμονα»11/04/2002 Σημειώσεις για το 18ο μετεκπαιδευτικό σεμινάριο της Ελληνικής Βρογχολογικής Εταιρείας

Τμήμα

 • Τμήμα Χειροιυργικής Θώρακα

 

Επικοινωνία

6944896351, apiyis@gmail.com

Ευρωκλινική Αθηνών

Αθανασιάδου 7-9,  Αθήνα, ΤΚ 115 21

Τηλέφωνο: 210 6416600

Τηλέφωνο για ραντεβού: 210 6416041

Φαξ: 210 6416555