Βιογραφικό

Τίτλοι

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Παθολόγος Ογκολόγος, Ευρωκλινική Αθηνών

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Καρκίνος πνεύμονα
 • Καρκίνος μαστού
 • Καρκίνος πεπτικού
 • Καρκίνος κεφαλής – τραχήλου

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Επιμελήτρια, Α’ Ογκολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Μετροπόλιταν», 2007 – 2008
 • Επικουρική Ιατρός, Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο «Αττικόν» , 2008 – 2010
 • Επιστημονικός Συνεργάτης, Β’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ Ιπποκράτειο , 2010 – 2012
 • Παθολόγος Ογκολόγος, Ευρωκλινική Αθηνών , 2012 – σήμερα

Πτυχίο Ιατρικής
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , 1996

Παθολογία/Αιματολογία, Γ’ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, Νοσοκομείο «ΣΩΤΗΡΙΑ», 1999 – 2002
Παθολογική Ογκολογία, Aντικαρκινικό Oγκολογικό Νοσοκομείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», 2003 – 2006

Clinical Research Fellow, Head and Neck Unit, Royal Marsden Hospital, UK , 2002 – 2003

 • Aγγλικά
 • Γερμανικά
 • Έπαινος Β’ καλύτερης Προφορικής Ανακοίνωσης, 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαστολογίας, «Μελέτης φάσης ΙΙ του συνδυασμού δοσεταξέλης και καρμποπλατίνας σαν 1ης γραμμής θεραπεία σε ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο μαστού»
 • Βραβείο ελεύθερης ανακοίνωσης, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μελανώματος, «Ο συνδυασμός cisplatin-vinblastine-temozolamide (PVT) σαν 1ης γραμμής θεραπεία ασθενών με μεταστατικό μελάνωμα: μελέτης φάσης ΙΙ της Ελληνική Συνεργαζόμενης Ογκολογικής Ομάδας»
 • Βραβείο καλύτερης προφορικής ανακοίνωσης, 2ο Ελληνικό Συνέδριο Ογκολογίας, «Συσχετισμός της εμφάνισης οστεονέκρωσης γνάθου μετά από χορήγηση ζολενδρονικού οξέος και των πολυμορφισμών των γονιδίων CYP2C8 και RBMS3 σε ασθενείς με συμπαγή νεοπλάσματα»
 1. Comparison of the Ability of Different Clinical Treatment Scores to Estimate Prognosis in High-Risk Early. Breast Cancer Patients: A Hellenic Cooperative Oncology Group Study. Stavridi F, Kalogeras KT, Pliarchopoulou K, et al. PLos One 2016 Oct 3;11(10)
 2. Metastatic cardiac sarcoma arising from the left posterior pulmonary vein treated with combination therapy of surgical resection and preoperative chemotherapy treatment. Aggeli C, Kastellanos S, Pliarchopoulou K, et al. Echocardiography 2015 Jan 1(1):187-8
 3. Prognostic significance of RACGAP1 mRNA expression in high – risk early breast cancer: a study in primary tumors of breast cancer patients participating in a randomized Hellenic Cooperative Oncology Group trial. K Pliarchopoulou, et al. Cancer Chemotherapy Pharmacol 2013 Jan;71(1):245-55
 4. Correlation of CYP1A1, GSTM1, GSTM1 gene polymorphisms and lung cancer risk among smokers in a Greek population. Pliarchopoulou K, et al. Oncol Lett 2012; 3(6):1301-1306
 5. Chronic myelogenous leukemia and colon cancer: A causal relationship or coincidence? Kanellopoulou T, Pliarchopoulou K, et al. Ann Gastroenterol 2011;24(2):140-141
 6. Current chemotherapeutic options for the treatment of advanced bladder cancer : a review. Pliarchopoulou K, et al. Urol Oncol 2013 April;31(3):294-302
 7. Epithelial ovarian cancer: focus on targeted therapy. Pliarchopoulou K, et al. Crit Rev Oncol Hematol 2011 Jul;79(1):17-23
 8. Carboplatin/gemcitabine alternating with carboplatin/pegylated liposomal doxorubicin and carboplatin/cyclophosphamide in platinum-refractory/resistant paclitaxel- pretreated ovarian carcinoma. Pectasides D, Pectasides E, Papaxoinis G, Psyrri A, Pliarchopoulou K, et al.  Gynecol Oncol 2010;118(1):52-7
 9. Late complications of chemotherapy in testicular cancer. Pliarchopoulou K, et al Cancer Treat Rev 2010;36(3):262-7
 10. Gastric metastases originating from breast cancer: report of 8 cases and review of the literature. Pectasides D, Psyrri A, Pliarchopoulou K, et al. Anticancer Research 2009;29(11):4759-63
 11. Primary fallopian tube carcinoma: results of a retrospective analysis of 64 patients. Pectasides D, Pectasides E, Papaxoinis G, Andreadis C, Papatsibas G, Fountzilas G, Pliarchopoulou K, et al. Gynecol Oncol.2009 Oct;115(1):97-101
 12. First-line chemotherapy of non-seminomatous gern cell tumors (NSGCTs). Pliarchopoulou K, et al. Cancer Treat Rev 2009;35(7):563-9
 13. Pancreatic cancer: current and future treatment strategies. Pliarchopoulou K, et al. Cancer Treat Rev 2009;35(5):431-6
 14. Parallel morning and evening surges in stroke onset, blood pressure and physical activity. Stergiou GS, Vemmos KN, Pliarchopoulou K, et al. Stroke 2002;33(6):1480-6
 15. The development of monoclonal antibody therapy in leukemias. Syrigos KN, Pliarchopoulou K, et al. Hybridoma 2001;20(3):145-148
 16. The prognostic significance of autoantibodies against ds-DNA in patients with colorectal adenocarcinoma. Syrigos KN, Charalambopoulos A, Pliarchopoulou K, et al. Anticancer Res 2000;20(6Β): 4351-3
 17. Prognostic significance of autoantibodies against tropomyosin in patients with colorectal adenocarcinoma. Syrigos KN, Charalambopoulos A, Pliarchopoulou K et al. Hybridoma 1999;18(6):543-6