Ρουμπέσης Παναγιώτης Αν.

Home / Ιατροί / Ευρωκλινική Αθηνών / Ρουμπέσης Παναγιώτης Αν.
Ρουμπέσης Παναγιώτης

Ρουμπέσης Παναγιώτης Αν.

Ουρολόγος

Ρομποτική Χειρουργική - 1. Τμήματα & Ιατρεία

Ουρολογικό - 1. Τμήματα & Ιατρεία

210 6416065

210 6416066

Τίτλοι

Επιμελητής Ουρολογικού Τμήματος, Ευρωκλινική Αθηνών 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • Ρομποτική Χειρουργική Da Vinci
  • Διουρηθρική Προστατεκτομή TURIS
  • Λιθοθρυψία Laser Νεφρού και Ουρητήρα

Πτυχίο Ιατρικής
Ovidius University, Romania, 2002

Χειρουργική Ουρολογία – Ανδρολογία, Γ.Ν.Α. Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ, 2013

Υπ. Διδάκτορας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

  • 16th International Workshop in Robotic Surgery for Southeastern Europe, Αθήνα 2013
  • Εκπαίδευση στην Ενδοουρολογία, Αθήνα, 2012
  • Clinical Topics in Urology : Lithiasis from A to Z, 2013
  • Aγγλικά
  • Γαλλικά