Σάμπαλης Γεώργιος

Home / Ιατροί / Ευρωκλινική Αθηνών / Σάμπαλης Γεώργιος

Σάμπαλης Γεώργιος

Γενικός Χειρουργός

Χειρουργικό - 1. Τμήματα & Ιατρεία

210 6416866

Τηλ. ραντεβού: 210 6416865, 867

Φαξ: 210 6416555

Τίτλοι

Διευθυντής Χειρουργός, Γενική και Λαπαροσκοπική Χειρουργική

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Επιμελητής Χειρουργός Τμήμα Λαπαροσκοπικής και Ρομποτικής Χειρουργικής, Ιατρικό Κέντρο Αθηνών από 1993-2010.
 • Διευθυντής Χειρουργικού τομέα Κλινικής «Λευκός Σταυρός Αθηνών» από 2009-2015
 • Διευθυντής «Κέντρου Κήλης» Χειρουργικού τμήματος Λητώ, από 2013-σήμερα.
 • Διευθυντής Χειρουργός Ευρωκλινική Αθηνών από Σεπτέμβριο 2015 – σήμερα.

Πτυχίο Ιατρικής
Ιατρική Αθηνών, (1986)

Γενική Χειρουργική, Σισμανόγλειο ΓΝ Αθηνών (1994)

 • Μέλος Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας
 • Μέλος Ελληνικής Εταιρείας Λαπαροενδοσκοπικής Χειρουργικής
 • Μέλος European Association for Endoscopic Surgery
 • Μέλος European Hernia Society
 • Πλείστε όσες Παρουσιάσεις – ανακοινώσεις σε συνέδρια , και συμεμτοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια.
 • ΕΑΕS (European Assosiation for Endoscopic Surgery
 • SAGES (Society of American GastroEndoscopic Surgeons)