Βιογραφικό

Τίτλοι

 • MRCPCH
 • MSc (Clinical Paediatrics)
 • IBCLC
 • Παιδίατρος, Αναπτυξιακή Παιδίατρος
 • Υπεύθυνη Αναπτυξιακού Ιατρείου Ευρωκλινικής Παίδων

 

Εξειδίκευση & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Εξειδίκευση
Αναπτυξιακή Παιδιατρική

Ερευνητικό Ενδιαφέρον
Εκπόνηση Διδ.Διατριβής με τίτλο : “Μελέτη της περιγεννητικής έκθεσης σε μετρίως αυξημένες ποσότητες Μεθυλικού Υδραργύρου, ως προς την ψυχοκινητική ανάπτυξη των παιδιών στη δεύτερη βρεφική ηλικία.”
Iατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Εργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, Διεύθυνση Κοινωνικής και Αναπτυξιακής Παιδιατρικής, 2007- Σήμερα

 

Πτυχίο Ιατρικής
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ , 1999

 

 

 • Εκπαίδευση στη Παιδιατρική στο Η. Βασίλειο (2000-2007) στα πλαίσια του επισήμου εκπαιδευτικού προγράμματος στην Παιδιατρική .
 • Εργάστηκε ως SHO και από το 2003 και μετά ως Specialist Registrar (North Thames Training rotation-London Deanery) σε διάφορα παιδιατρικά κέντρα ( St.Mary’s Hospital, Royal London Hospital, Hammersmith Hospital-Dubowitz center for neuromuscular diseases) καθώς και στο Child Development Center Barnet & Chase Farm Hospitals NHS Trust, ως Specialist Registrar in Community Paediatrics.
 • Στα πλαίσια της συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης έχει παρακολουθήσει πολλά μετεκπαιδευτικά σεμινάρια.

Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Γιατρών Στην Επείγουσα Προνοσοκομειακή Ιατρική  (Ν. 2345/95)
Πιστοποιητικό Επάρκειας Επείγουσας Προνοσοκομειακής Ιατρικής του Ε.Κ.Α.Β. (Αρ. πιστοποιητικού 424), Αθήνα, Ελλάδα , 1999-2001

 • Advance Paediatric Life Support (APLS)
 • Neonatal Life Support (NLS)
 • Child Protection level 3 course
 • Σεμινάρια στην αναπτυξιακή εξέταση (ICH-GOSH, Griffiths MDS-ER, Bayley III,ADOS)
 • ΜΕΤΑΦΩΝ ΤΕΣΤ
 • ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ
 • Σεμινάριο Ψυχολογίας Παιδιού Εφήβου – ΕΨΥΠΕ 2013-2014
 • Aγγλικά
 • Γαλλικά
 • Γερμανικά