Βιογραφικό

Τίτλοι

 • Επιμελητής Γυναικολογικού τμήματος Ευρωκλινικής Αθηνών
 • Διδάκτωρ του πανεπιστήμιού Αθηνών
 • Master of Public Health (M.PH.)
 • Master of Science (M.Sc.)

Εξειδίκευση

 • Λαπαροσκοπική χειρουργική

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Σεξουαλικότητα/ποιότητα σχέσης και γυναικολογικός καρκίνος
 • Επιδημιολογία των Σεξουαλικώς μεταδιδόμενων νοσημάτων
 • Κύηση υψηλού κινδύνου

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Επιμελητής γυναικολογίας κλινικής ‘’Ευροκλινική Αθηνών’’ (2016- Σήμερα)
 • Γενικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αθηνών ‘’Αττικό’’, ειδικευόμενος Γυναικολογίας- Μαιευτικής στη Γ΄ Μαιευτική Γυναικολογική κλινική του πανεπιστημίου Αθηνών. Διευθυντής: Καθ. κ. Παπαντωνίου (2014-2016)
 • Αντικαρκινικό Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών ‘’Ο Αγ. Σαββας’’, ειδικευόμενος Γυναικολογίας- Μαιευτικής στη Γυναικολογική ογκολογική κλινική. Διευθυντής: κ. Γ. Μαγιάκος (από 3/2012 εώς 12/2013). κ. Ε. Τερζάκης (από 1/2014 έως 8/2014)
 • Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ‘’Γ. Γεννηματάς ‘’, ειδικευόμενος γενικής χειρουργικής στην Γ΄ Χειρουργική κλινική. Διευθυντής: κ. Γ.Παπαστρατής (2009)
 • Κέντρο υγείας Μυκόνου, υπόχρεος υπηρεσίας υπαίθρου (Αγροτικός ιατρός). Διευθυντής: κ. Χ. Κλεάνθους (2006-2007)
 • Παθολογική, καρδιολογική και χειρουργική κλινική (1 μήνα σε κάθε κλινική) του γενικού νοσοκομείου ‘’Βαρδάκιο & Προϊο’’ της Σύρου, στα πλαίσια 3μηνης υποχρεωτικής εκπαίδευσης πριν την έναρξη του Αγροτικού (2006)

Πτυχίο Ιατρικής

Αγγλόφωνο τμήμα της Ιατρικής σχολής Semmelweis της Βουδαπέστης. (2004)

Λήψη άδειας ασκήσεως ιατρικής ειδικότητας Μαιευτικής και Γυναικολογίας (2016)

 • Fellow and Diploma in Minimal access surgery (F.MAS, D.MAS), World Laparoscopy Hospital, Gurgaon, India. (2016)
 • Fellowship in assisted reproductive technology, World Laparoscopy Hospital, Gurgaon, India. (2016)
 • Advanced life support in obstetrics (GR), Π.Γ.Ν.Α. ‘’Αρεταίειο’’ (2008)
 • Aγγλικά
 • Γαλλικά

1.Πρώτο βραβείο :   Γουδέλη Χ, Καρρέρ ΔΠ, Βαϊδάκης Δ, Παραουλάκης Ι, Δανηλάτος Γ, Τερζάκης Ε.Ο ΛΕΜΦΑΔΕΝΑΣ ΦΡΟΥΡΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΙΜΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΟΥ. 2o πανελλήνιο συνέδριο ελληνικής λεμφολογικής εταιρίας

2.Πρώτο βραβείο:   Poulakaki N., Vaidakis D., Makris G.M.,Sarakinou E., Gialvalis D., Sykiotis K., Kassanos D , Chrelias Ch. THE EFFECT OF ADJUVANT TREATMENT ON PATIENTS UNDERGOING ONCOPLASTIC PROCEDURES AFTER RADICAL MASTECTOMIES. 13th World congress on controversies in obstetrics gynaecology and infertility. November 4-7 2010

Σε διεθνή περιοδικά:

Vaidakis D., Moustaki I., Zervas I., Barbouni A., Merakou K., Chryssi M., Creatsas G., Panoskaltsis T. Knowledge of Greek adolescents on Human Papilloma Virus (HPV) and vaccination: A national epidemiologic study. Medicine 2017 (On print)

Siristatidis C, Vaidakis D, Rigos I, Chrelias G, Papantoniou N. Leiomyomas and infertility. Minerva Ginecol. 2016 Jun;68(3):283-96

Siristatidis CS, Vogiatzi P, Varounis C, Vaidakis D, Trivella M. Metabolomics for improving pregnancy outcomes in women undergoing assisted reproductive technologies (Protocol). Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 9. Art. No.: CD011872. DOI: 10.1002/14651858.CD011872

Makris GM, Macchiella D, Vaidakis D, Chrelias C, Battista MJ, Siristatidis C. Abdominal tumor in a 14-year-old adolescent: imperforate hymen, resulting in hematocolpos-a case report and review of the literature. Case Rep Obstet Gynecol. 2015;2015:429740.

Vaidakis D., Panoskaltsis T., Poulakaki N., Kouloura A., Kassanos D., Papadimitriou G., Salamalekis E. Female sexuality after female cancer treatment: a clinical issue. Eur J Gynaecol Oncol. 2014;35(6):635-40.

Merakou K., Papagiannopoulou A., Chania M., Vaidakis D., Zachos I., Barbouni A. Effectiveness of a Brief Health Education Intervention for Breast Cancer Prevention in Greece under Economic Crisis. International Journal of Caring Sciences 2013 May – August Vol 6 Issue 2

Chania M., Papagiannopoulou A., Barbouni A., Vaidakis D., Zachos I., Merakou K. Effectiveness of a Community-Based Health Education Intervention in Cervical Cancer Prevention in Greece. International Journal of Caring Sciences 2013 Jan – April Vol 6 Issue 1

Zografos GN, Farfaras AK, Kassi E, Vaidakis DN, Markou A, Kaltsas G, Piaditis G. Laparoscopic resection of pheochromocytomas with delayed vein ligation. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech. 2011 Apr;21(2):116-9

Georgiadou D, Zografos GN, Vaidakis D, Avlonitis S, Katopodi A, Tzirakis EN, Sioutos P, Drossos C, Lampropoulou P, Papastratis G. Swordfish bill injury involving abdomen and vertebral column: case report and review. BMC Surg. 2010 Oct 22;10:30.

Vaidakis D, Karoubalis J, Pappa T, Piaditis G, Zografos GN. Pancreatic insulinoma: current issues and trends. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2010 Jun;9(3):234-41.

Σε ελληνικά περιοδικά:

Zografos G. N., Kopanakis N., Vasiliades G., Perysinakis H., Vaidakis D., Avlonitis S., Margaris I., Tsipras I. Pancreatic fistula following distal pancreatectomy: How to prevent. Ελληνική Χειρουργική. Acta chirurgica Hellenica 08/2013; 84(6).(άρθρο στα αγγλικά)

Kopanakis N., Katseli A, Vasiliades G., Vaidakis D., Zografos G. Elevated levels of Ca 19-9 and Ca 125 in an amebic cyst mimicking liver cancer. Report of a case. Hellenic Journal of Surgery 2011 Vol. 83, No 4: 210-213

Georgiadou D., Perysinakis I., Spyridakis J., Vaidakis D., Avlonitis S., Katopodi A., Zografos N. G. Intraoperative neuromonitoring of recurrent laryngeal nerve: Initial experience. Hellenic Journal of Surgery, 2011, Vol. 83, No 3, 115-120

Zografos G. N., Vaidakis D., Vasiliadis G., Pappa T., Katseli A., Kopanakis N., Papageorgiou G. Laparoscopic partial cystectomy of a large splenic pseudocyst Hellenic Journal of Surgery, 2010, Vol 82, No 2: 110-113

Vaidakis N., Asbestis Ch., Vaidakis D. Male infertility: Psychological aggravation. 2009;vol. 10, No. 1 part two, 91-103

Δημοσιευμένες περιλήψεις

Vaidakis D, Makris GM, Poulakaki N, Siristatidis C, Battista MJ, Chrelias C, Papantoniou N. «Female sexuality after breast cancer reconstructive surgery: a prospective cohort study.»  ESGO Conference Nice 10/2015 International Journal of Gynecological Cancer

Vaidakis D., Makris GM, Zarkadas S., Katsaros Th., Ferenidou F. SEXUALITY IN ELDERLY WOMEN. CLIMACTERIC 2011; 14(Suppl 1): 201

Makris GM, Poulakaki N., Vaidakis D., Siristatidis Ch., Chrelias Ch. EFFECTS OF MENSTRUAL STATUS IN MAMMOGRAPHIC DIAGNOSTIC ACCURACY IN BREAST LESIONS. CLIMACTERIC 2011; 14(Suppl 1): 152

Makris GM, Poulakaki N., Vaidakis D., Siristatidis Ch., Chrelias Ch. SOLID PALPABLE LESIONS AND BREAST CANCER RISK IN POSTMENOPAUSAL WOMEN: THE IMPORTANCE OF REGULAR CLINICAL BREAST EXAMINATION. CLIMACTERIC 2011; 14(Suppl 1): 152

Poulakaki N., Vaidakis D., Makris G.M., Chrelias Ch., Sykiotis K., Kassanos D., Salamalekis E. RADIAL SCARS, OUR EXPERIENCE IN DIAGNOSES AND TREATMENT. EJSO 2010 Sept; 36 (9): 861