Βάκρινος Γεώργιος

Home / Ιατροί / Ευρωκλινική Αθηνών / Βάκρινος Γεώργιος

Βάκρινος Γεώργιος

Ακτινολόγος

Ακτινοδιαγνωστικό - 3. Διαγνωστικά Εργαστήρια

210 6416750

210 6416200-6416320

Τίτλοι

Διευθυντής Τομέα Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας

Εξειδίκευση

Επεμβατική Ακτινολογία

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • Επιστημονικός Συνεργάτης Βιοϊατρικής, Τμήμα Αξονικού και Μαγνητικού τομογράφου, Μιχαλακοπούλου (2007-2012)
  • Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείο ΡΕΑ, Τμήμα Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας (2012-2014)
  • Διευθυντής και Επιστημονικά Υπεύθυνος Τμήματος Αξονικής-Μαγνητικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας, Βιοκλινική Αθηνών (2007-2016)
  • Διευθυντής Τομέα Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας Ευρωκλινική Αθηνών (2016 έως σήμερα)

Πτυχίο Ιατρικής

Medicinski Universitet “Prof. Dr. Paraskev” Varna (1996)

Ακτινολογία – Νοσοκομείο “Η ΣΩΤΗΡΙΑ” (1999-2004)

  • Ψηφιακή Αγγειογραφία “Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ.” (2005)
  • Κατευθυνόμενες Βιοψίες, Τοποθέτηση διαδερμικών καθετήρων παροχέτευσης, RF-ablation υπό αξονικό τομογράφο, Νοσοκομείο “Η ΣΩΤΗΡΙΑ” (2006)
  • Aγγλικά
  • Βουλγάρικα
  • Γαλλικά