Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

  • Επιμελητής, Καρδιοχειρουργική Κλινική,

Διευθυντής Ι.Χλωρογιάννης, Κέντρο Αριστείας Ολικής Αρτηριακής Επαναιμάτωσης Μυοκαρδίου

 

Εξειδίκευση & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Εξειδίκευση

  • Χειρουργική Θώρακα, Καρδι’ας και Μεγάλων Αγγείων

 

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

  • Καρδιοχειρουργική Ενηλίκων

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • Επιμελητής, Καρδιοχειρουργική Κλινική, Διευθυντής Ι.Χλωρογιάννης

Κέντρο Αριστείας Ολικής Αρτηριακής Επαναιμάτωσης Μυοκαρδίου

“Ευρωκλινική Αθηνών”, από 2009 – σήμερα

Πτυχίο Ιατρικής

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Θεσσαλονίκη, (1994)

  • Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός » , Αθήνα, (2005)
  • Aγγλικά
  • Γερμανικά

Τμήμα

  • Καρδιοχειρουργική Κλινική, Διευθυντής Ι.Χλωρογιάννης

Κέντρο Αριστείας Ολικής Αρτηριακής Επαναιμάτωσης Μυοκαρδίου

 

Επικοινωνία

Ευρωκλινική Αθηνών

Αθανασιάδου 7-9, Αθήνα, ΤΚ 115 21

Τηλέφωνο: 210 6416600

Τηλέφωνο για ραντεβού: 210 6416590