Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

Επιστημονικός συνεργάτης Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος

 

Εξειδίκευση

 • Δερματολογία – Αφροδισιολογία
 • Ιστοπαθολογία δέρματος

 

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Ακανθολυτικές δερματοπάθειες

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Ειδικευμένη Δερματολόγος, Τοπική Μονάδα Υγείας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Δραπετσώνας, 2007 – 2010
 • Επιστημονικός Συνεργάτης, Βιοκλινική Αθηνών, 2007 – σήμερα
 • Ιδιωτικό Δερματολογικό Ιατρείο, Κλινική και Αισθητική Δερματολογία, Δερματοχειρουργική, 2007 – σήμερα
 • Επιστημονικός Συνεργάτης, Ευρωκλινική Αθηνών, 2008 – σήμερα

Πτυχίο Ιατρικής

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1993)

Ανοσοϊστοχημική διερεύνηση της παροδικής ακανθολυτικής δερματοπάθειας, συσχέτιση κλινικής και ιστολογικής εικόνας , Αθήνα (2013).

 • Γενικός Ιατρός – Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Σητείας και Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Ιεράπετρας, Κρήτη (1995)
 • Παθολογική Ανατομική – Τμήμα ιστοπαθολογίας δέρματος, Παθολογική Ανατομική, Ιατρική Σχολή , Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1996)
 • Παθολογία, Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Θηβών (1997)
 • Μεταπτυχιακός συνεργάτης – Τμήμα ιστοπαθολογίας δέρματος, Παθολογική Ανατομική, Ιατρική Σχολή , Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (1997)
 • Δερματολογία – Τμήμα Δερματολογίας, «401» Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (1999)
 • Υποειδίκευση στην Ιστοπαθολογία Δέρματος – Ackerman Academy of Dermatopathology, New York (2001)
 • Τμήμα Δερματολογίας, NYU Medical Center (2002)
 • Τμήμα Ιστοπαθολογίας δέρματος, UTSW Medical Ctr at Dallas (2004)
 • Δερματολογία – Νοσοκομείο Συγγρός, Εθνικό και Καποδιστριακό Νοσοκομείο Αθηνών (2006)
 • Ιστοπαθολογία Δέρματος, UTSW Medical Hospital, Dallas, USA (2003)
 • BLS A.C.L.S.
 • Τίτλος ιατρικής ειδικότητας Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας (2007)
 • Aγγλικά
 • Γαλλικά
 • Ιταλικά
 • Summer school of Dermatolpathology,1st part, EADV, Ghent (2005)
 • Summer school of Dermatopathology,2nd part, EADV, Ghent (2006)

–      Συμμετοχή με ομιλία στο εκπαιδευτικό σεμινάριο: « η διάγνωση του κακοήθους μελανώματος»,

κλινικοπαθολογική συσχέτιση σε επιλεγμένα περιστατικά (2005)

–      Ομιλία στην ΕΔΑΕ, στο βήμα ειδικευομένων με θέμα: «Σάρκωμα Kaposi. Ανασκόπηση και νεότερα

δεδομένα». Κλινική εικόνα-αιτιοπαθογένεια (2005)

–      Συμμετοχή με ομιλία στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υποειδικοτήτων στη Δερματολογία:

«Δερματοπαθολογία: Ιστορική αναδρομή και διαφορετικές προσεγγίσεις» (2009)

–      Συμμετοχή με ομιλία στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μελανώματος: «Σπίλος Spitz και σπίλοι οριακής

βιολογικής συμπεριφοράς»  (2011)

–      Διαρκής συμμετοχή σε πλειάδα συνεδρίων και εκπαιδευτικών συναντήσεων της AAD, EADV, ISDS, της

Ελληνικής Δερματοχειρουργικής Εταιρείας, κ.α.

 

 • Do clinical images alter the histopathologic diagnosis of melanocytic lesions? Lin R, Racette AJ, Ladd DJ Jr, Charissi C, Cockerell CJ, Way BV. Poster presentation, AAD summer meeting, July 2004.
 • Apparent reactivation of a fibrohistiocytic proliferation with features of Dermatofibroma and Dermatomyofibroma following systemic immunosuppression. High WA, Charissi C, Cruz PD Jr, Ehrig T, Cockerell CJ. Poster presentation, ASDP annual meeting, October 2004.
 • Cutaneous congenital plexiform cellular schwannoma: a simulant of malignant peripheral nerve sheath tumor of childhood-a case report and literature review. Matthews MR, Raj J, Charissi C, Cockerell CJ. Poster presentation, ASDP annual meeting, October 2004.
 • Urticaria of autoimmune etiology: treatment with low dose cyclosporine-A. Katsarou A, Boubouka C, Charissi C, Kedikoglou S, Kalogeromitros D. Poster presentation, EADV annual meeting, October 2006.
 • Waardenburg syndrome combined with seizures. Zouridaki E, Charissi C, Zakopoulou N. Poster presentation, EADV annual meeting, October 2006.

 

 • Ackerman AB, Walton NW III, Jones RE, Charissi C. “Hot Comb Alopecia”/ “Follicular Degeneration Syndrome” in African-American women is traction alopecia. Dermatopathology: Practical & Conceptual 2000; 6(4): 320-36.
 • Charissi C, Gottlieb GJ, Ackerman AB. Pityriasis rosea gigantea or pityriasis rosea concurrent with erythema annulare centrifugum? Dermatopathology: Practical & Conceptual 2001; 7(3): 270-73.
 • Charissi C, Ackerman AB. Traction alopecia in African women and in descendants of them: A critique in historical perspective. Dermatopathology: Practical and Conceptual 2003; 9(4): available from com.
 • Rigopoulos D, Gregoriou S, Charissi C, Kontochristopoulos G, Kalogeromitros D, Georgala S. Tacrolimus ointment 0.1% in pityriasis alba: an open-label, randomized, placebo-controlled study. Br J Dermatol 2006 Jul; 155(1):152-5.
 • Rigopoulos D, Charissi C, Belyayeva-Karatza Karatza Y, Gregoriou S. Lacquer J Eur Acad Dermatol Venereol 2006 Oct; 20(9):1153-4.
 • Gregoriou S, Rigopoulos D, Charissi C, Agiasofitou E, Nikolakis G, Kontochristopoulos G. Transgrediens et progrediens palmoplantar keratoderma (Greither disease) and confluent and reticulated papillomatosis of Gougerot and Carteaud in the same patient: a coincidental finding? Pediatr Dermatol. 2008 May-Jun;25(3):405-6.
 • Gregoriou S, Trimis G, Charissi C, Kalogeromitros D, Stefanaki K, Rigopoulos D.Cutaneous granulomas with predominantly CD8(+) lymphocytic infiltrate in a child with severe combined immunodeficiency. J Cutan Med Surg. 2008 Sep-Oct;12(5):246-8.
 • Boubouka CD, Charissi C, Kouimintzis D, Kalogeromitros D, Stavropoulos P, Katsarou A. Treatment of autoimmune urticaria with low-dose Ciclosporine-A. A one-year follow-up. Acta Derm Venereol. 2011 Jan; 91(1):50-4.

 

 

Resolving quandaries in Dermatology, Pathology and Dermatopathology, volume two. A.B.Ackerman, Ardor Scribendi (eds) 2001.

 • Γενικές αρχές και κλινική πράξη της Ιατρικής Παθολογίας 19η έκδοση (Εκδόσεις Παρισιάνου) 2η ελληνική έκδοση. Davidson’s principles and practice of medicine.
 • Harrison εσωτερική παθολογία. Συνοδό εγχειρίδιο 16η έκδοση (Εκδόσεις Παρισιάνου)
 • Koumar Cotran and Robbins. Robbins βασική παθολογική ανατομική 7η έκδοση (Εκδόσεις Παρισιάνου)
 • Diseases of the skin, a color atlas and text. W. Cox, Mosby eds. (Εκδόσεις Παρισιάνου)
 • Differential diagnosis in dermatology. Elewski BE, Hughey LC, Parsons ME. Elsevier-Mosby (eds)

 

Τμήμα

 • Τμήμα Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας

 

Επικοινωνία

 • Ευρωκλινική Αθηνών

Αθανασιάδου 7-9,  Αθήνα, ΤΚ 115 21

  Τηλέφωνο: 210 6416600

  Τηλέφωνο για ραντεβού: 210 6416600

  Φαξ: 210 6416555