Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Σε περίπτωση που επιθυμείτε αν αναρτηθεί περιεχόμενό σας στην εν λόγω ενότητα παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Επιτροπή Εκπαίδευσης στο email: epitropi_ekpaideusis@euroclinic.gr