Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Ωτορινολαρυγγολογικό Τμήμα της Ευρωκλινικής Αθηνών λειτουργεί από την ίδρυση της κλινικής με βάση τα διεθνή πρότυπα της σύγχρονης Ωτορινολαρυγγολογίας.

Το τμήμα στελεχώνεται από έμπειρους ιατρούς, οι οποίοι εφαρμόζουν τις πιο σύγχρονες χειρουργικές τεχνικές της ωτορινολαρυγγολογίας.

Το ιατρικό προσωπικό ενημερώνεται συνεχώς, μέσω της συμμετοχής του σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, και είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο ωτορινολαρυγγολογικό ιατρείο, που λειτουργεί όλο το 24ωρο, πραγματοποιούνται με τη χρήση εξειδικευμένου εξοπλισμού διαγνωστικές εξετάσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα των ωτορινολαρυγγολογικών παθήσεων. Αυτές είναι:

 • Πλήρης έλεγχος της ακοής (με τυμπανομετρία, τονικό ακοόγραμμα)
 • Έλεγχος όλων των επιμέρους οργάνων όπως του επιφάρυγγα, των ρινικών κοιλοτήτων, του φάρυγγα, του υποφάρυγγα και του λάρυγγα με τη μέθοδο της ενδοσκόπησης και την καταγραφή τους με Video camera ανώδυνα και γρήγορα.
 • Στροβοσκοπικός έλεγχος του λάρυγγα για τη διερεύνηση βράγχους φωνής, δυσφωνιών και συνολικά οργανικών και λειτουργικών διαταραχών του λάρυγγα.
 • Χειρουργική αντιμετώπιση ωτορινολαρυγγολογικών ασθενών
 • Εξειδικευμένο ιατρείο ιλίγγου για τη διάγνωση και αντιμετώπιση των προβλημάτων ιλίγγου και διαταραχών ισορροπίας που διαθέτει πλήρες ηλεκτροφυσιολογικό εργαστήριο με βιντεονυσταγμογραφία, προκλητά δυναμικά εγκεγαλικού στελέχους και αιθουσαία μυογενή δυναμικά.

Tο υψηλό επιστημονικό επίπεδο του ιατρικού προσωπικού και η εξατομικευμένη προσέγγιση του ασθενή και χαρακτηρίζουν το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρονται στο τμήμα.

Στο Ωτορινολαρυγγολογικό Τμήμα της Ευρωκλινικής Αθηνών διενεργείται όλο το φάσμα των χειρουργικών επεμβάσεων που αφορούν στη σύγχρονη ωτορινολαρυγγολογία, τόσο με τις κλασσικές, καθιερωμένες μεθόδους όσο και με τη χρήση Laser, Ραδιοσυχνοτήτων, Ενδοσκοπίων κ.λπ.

Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιείται μεγάλος αριθμός επεμβάσεων που χαρακτηρίζονται ως επεμβάσεις «ρουτίνας» όπως π.χ. ευθειασμός ρινικού διαφράγματος, κογχοτομή-καυτηρίαση κάτω ρινικών κόγχων, αφαίρεση πολυπόδων ρινός και λάρυγγα, αμυγδαλεκτομή κ.λπ. αλλά και επεμβάσεις που απαιτούν υψηλή εξειδίκευση και εμπειρία όπως τυμπανοπλαστική, αναβολεκτομή (διορθωτική επέμβαση της ακοής σε ωτοσκλήρυνση), αφαίρεση όγκων παρωτίδας, λάρυγγα-φάρυγγα, λαρυγγεκτομές.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 • Τυμπανογράφος (έλεγχος μέσου ωτός)
 • Ακοογράφος (έλεγχος προβλημάτων ακοής )
 • Video-ηλεκτρονυσταγμογράφος (έλεγχος ζάλης-προβλημάτων ισορροπίας)
 • Αιθουσαία μυογενή δυναμικά
 • Προκλητά δυναμικά εγκεφαλικού στελέχους
 • Πλήρης σειρά ακάμπτων (κι ευκάμπτου) ενδοσκοπίων, για τον έλεγχο ρινός, ρινοφάρυγγα, υποφάρυγγα και λάρυγγα, με σύστημα καταγραφής-αναπαραγωγής-φωτογράφησης των ευρημάτων.
 • Στροβοσκόπιο λάρυγγα (λεπτομερής έλεγχος του λάρυγγα, μελέτη οργανικών και λειτουργικών δυσφωνιών-εξέταση που συνιστάται για όλους τους επαγγελματίες φωνής)

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ Α’

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ

Μαϊστρος Ξενοφών

Ωτορινολαρυγγολόγος

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ Β'

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΚΟ Γ’

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Επιμελήτρια

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

  Ζητήστε ραντεβού online
  Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

  ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801