Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η παιδονεφρολογία ασχολείται με τις παθήσεις των νεφρών στα παιδιά ξεκινώντας ήδη από την περιγεννητικη και νεογνική περίοδο και φτάνοντας ως την εφηβεία και την πρώτη ενήλικη ζωή.

Τα πιο συχνά νεφρολογικά νοσήματα που προσβάλουν τους παιδιατρικούς ασθενείς είναι:

 • Συγγνείς ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος, όπως μονήρης νεφρός, πεταλοειδής νεφρός, έκτοποι νεφροί, διπλό πυελοκαλυκικό σύστημα κ.α.
 • Διάταση πυελοκαλυκικού συστήματος που συχνα δαπιστώνεται προγεννητικά (συγγενής υδρονέφρωση)
 • Λοιμώξεις ουροποιητικού συστήματος
 • Ενούρηση
 • Νεφρολιθίαση, υπερασβεστιουρία
 • Νεφρωσικό σύνδρομο
 • Σπειραματονεφρίτιδες
 • Υπέρταση
 • Οξεία και χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
 • Αιματουρία
 • Λευκωματουρία

Στην Ευρωκλινική Παίδων δίνεται μεγάλη προσοχή στην προάσπιση της καλής υγείας των παιδικών νεφρών ως μέρος μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης του παιδιατρικού ασθενούς.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στην κλινική μας λειτουργεί Παιδονεφρολογικό Τμήμα που ασχολείται τόσο με την παρακολούθηση παιδιών με νεφρολογικά προβλήματα σε τακτική εξωτερική βάση, όσο και με την νοσηλεία οξέων περιστατικών. Αναλαμβάνει την ολοκληρωμένη διερεύνηση, διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενών ακολουθώντας τις πιο σύγχρονες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες. Στοχεύει στην αναλυτική προσέγγιση του προβλήματος ώστε να επιτευχθεί η ακριβης διάγνωση μέσα από τις κατάλληλες εργαστηρικές και απεικονιστικές εξετάσεις.

Υπάρχει στενή συνεργασία με το παιδιατρικό και  παιδοουρολογικό τμήμα καθώς και σημαντική υποστήριξη από  το ακτινολογικό  τμήμα όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο για την πληρέστερη διεκπεραίωση των περιστατικών. Καθώς η πολυσυστηματική αντιμετώπιση των νεφρολογικών περιστατικών θεωρείται απαραίτητη για την αντιμετώπιση τους, αναζητάται σε ορισμένες περιπτώσεις η συμβολή και άλλων ειδικοτήτων, όπως διατολόγου.

Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιες από τις υπηρεσίες που προσφέρει το τμήμα:

 • Παρακολούθηση βρεφών με συγγενή υδρονέφρωση και κατάλληλη καθοδήγηση για περεταίρω έλεγχο.
 • Διερεύνηση και παρακολούθηση παιδιών με αιματουρία ή/και λευκωματουρία.
 • Διερεύνηση, αντιμετώπιση και παρακολούθηση παιδιών με νεφρολιθιάση.
 • Αντιμετώπιση και παρακολούθηση νεφρωσικού συνδρόμου.
 • Αντιμετώση και παρακολούθηση παιδιών με σπειραματονεφρίτιδα.
 • Παρακολούθηση παιδιών με πολυκυστική νόσο των νεφρών και καθοδήγηση για περεταίρω γενετικό έλεγχο.
 • Αντιμετώπιση και παρακολούθηση παιδιών με υπέρταση.
 • Προσέγγιση, στοχευμένη διερεύνηση και αντιμετώπιση παιδιών με ενούρηση.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υπάρχει πλήρης υποστήριξη και στενή συνεργασία  με το μικροβιολογικό και ακτινολογικό τμήμα για τη διερεύνηση και παρακολούθηση των περιστατικών.

Παιδίατρος με Εξειδίκευση στην Παιδονεφρολογία, Ευρωκλινική Παίδων

  Ζητήστε ραντεβού online
  Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

  ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801