Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

 • Παιδονεφρολόγος, Επιστημονική Συνεργάτης Ευρωκλινική Αθηνών
 • Διευθύντρια Παιδονεφρολογικού Τμήματος, Ιασώ Παίδων
 • Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (1988)

Εξειδίκευση & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Εξειδίκευση

 • Ειδίκευση στην παιδιατρική κλινική Πανεπιστημίου Nancy ,Γαλλία, Βοηθός (assistant accocie) στην Παιδιατρική  Νεφρολογία
 • Ειδικότητα Παιδιατρικής στην Α΄ Παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ: Κλινικά , αιματολογικά γενετικά και βιοσυνθετικά δεδομένα σε ομόζυγο β μεσογειακή αναιμία με χαμηλή εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη.¨ Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών.Υπεύθυνος καθηγητής Χ. Καττάμης. Υποβλήθηκε το 1984,υποστηρίχθηκε το 1998, βαθμός ΑΡΙΣΤΑ

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Έμμισθη Βοηθός Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παίδων ¨Π &  Α Κυριακού¨ (1983)
 • Επιμελήτρια Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών (1984)
 • Medicin resident, Hopital NECKER-ENFANTS MALADES, Service de Nephrologie Pediatrique Paris, France (1987-1989)
 • Επιμελήτρια Α΄ Νεφρολογικού Τμήματος Νοσοκομείου Παίδων ¨Π. & Α. Κυριακού¨ (1989)
 • Αναπληρώτρια Διευθύντρια Νεφρολογικού Τμήματος Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α.Κυριακού» (1998 –2009)
 • Διευθύντρια ΕΣΥ, Νεφρολογικό Τμήμα Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α Κυριακού» (2009-2017)
 • Προϊσταμένη Διευθύντρια Νεφρολογικού τμήματος Νοσοκομείου Παίδων «Π. & Α Κυριακού» (2018-2013)
 • Υπόχρεη υπηρεσίας υπαίθρου και ειδίκευση στην Παθολογία, Παθολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Κερκύρας.
 • Παιδίατρος Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Νοσοκομείου Παίδων Π. και Α. Κυριακού (1983-1984)
 • Παιδίατρος Α΄ Παιδιατρικής Κλινικής Πανεπιστήμιου Αθηνών (από 12 / 85 επιμελητής Β΄ Ε.Σ.Υ Νοσοκομείου « Αλεξάνδρα » με απόσπαση στη Α΄ Παιδιατρική κλινική Πανεπιστημίου  Αθηνών). 1984-1986
 • Επιμελήτρια Α΄ του Νεφρολογικού Τμήματος Νοσοκομείου Παίδων ¨ Π. &  Α. Κυριακού. (1989-1998)
 • Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Νεφρολογικού Τμήματος Νοσοκομείου Παίδων ¨Π. και Α. Κυριακού¨ (1998- 2009)
 • Διευθύντρια ΕΣΥ Νεφρολογικού Τμήματος του Ν.Π.¨Π. & Α. Κυριακού¨ (2009-2017)
 • Προϊσταμένη Διευθυντής Νεφρολογικού Τμήματος Ν.Π. ¨Π&Α Κυριακού (2018-2023)
 • Υπεύθυνη διενέργειας νεφρικών μεταμοσχεύσεων ασθενών <18 ετών στο Γ.Ν.Α ΛΑΙΚΟ, κατόπιν υπουργικής απόφασης (10/2019) για την επέκταση του προγράμματος του Τμήματος  Μεταμοσχεύσεων Νεφρού σε συνεργασία με το Νεφρολογικό Τμήμα του Ν.Π ‘’  Π&Α  Κυριακού’’

Πτυχίο Ιατρικής
Ιατρική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με βαθμό ¨Λίαν καλώς¨ (1970-1976

 • Λήψη ειδικότητας Παιδιατρικής (1982)
 • Ειδίκευση στη παιδιατρική κλινική Πανεπιστημίου Nancy ,Γαλλία Βοηθός ( assistant accocie) στην Παιδιατρική Νεφρολογία
 • Ειδικότητα Παιδιατρικής στην Α΄ Παιδιατρική κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Μετεκπαίδευση από 10.1978-6.1980 στην Παιδιατρική και Παιδιατρική Νεφρολογία Πανεπιστημίου ΝANCY ,assistant associe στην Παιδιατρική Νεφρολογία
 • Μετεκπαίδευση από 1.1987-2.1989 στην Παιδιατρική Νεφρολογία στο HOPITAL NECKER-ENFANTS MALADES,(assistant resident) με εκπαιδευτική άδεια και υποτροφία ιδρύματος Ωνάση
 • Υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών στο Β΄, Δ΄, Ε΄, και ΣΤ΄ έτος της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.
 • Υπότροφος του Κοινωφελούς Ιδρύματος ¨Αλέξανδρος Ωνάσης¨  1/1987-1/1989 για την μετεκπαίδευση στη Παιδιατρική Νεφρολογία
 • Βραβείο ¨Γ. Φωτεινού, 1984 (Γενετικαί έρευναι επί των αιμοσφαιρινοπαθειών). Ακαδημία Αθηνών
 • Βραβείο ¨Αρκάγαδος Γούτας¨ Αιματολογικής Εταιρείας,1983. (Αιματολογικά και βιοσυνθετικά δεδομένα σε ομόζυγο σιωπηρό ΙΙ και διπλό ετερόζυγο σιωπηρό Ι και ΙΙ γονότυπους).
 • Αγγλικά
 • Γαλλικά