Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Πνευμονολογικό Τμήμα της Ευρωκλινικής Παίδων λειτουργεί από την ίδρυση της κλινικής το 2002. Διαθέτει τακτικό εξωτερικό ιατρείο και παράλληλα συνεργάζεται με τα υπόλοιπα τμήματα (Παιδιατρικό, Αλλεργιολογικό, Γαστρεντερολογικό, Καρδιολογικό, κ.λ.π) παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας σε μικρούς ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα. Το εξειδικευμένο Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό διακρίνεται για την πολυετή εμπειρία και τη συστηματική εκπαίδευσή του, ώστε να αντιμετωπίζει με επιτυχία παθήσεις όπως ενδεικτικά είναι: χρόνιος βήχας, συριγμός, συχνές λοιμώξεις αναπνευστικού, υποτροπιάζουσες λαρυγγίτιδες και πνευμονίες. Η συνεχής επικοινωνία με τους γονείς και τον οικογενειακό παιδίατρο συμβάλλει στην έγκαιρη και σωστή διάγνωση ακόμα και πιο πολύπλοκων περιστατικών, την πρόληψη τυχόν επιπλοκών, τη συμμόρφωση των ασθενών στην ανάλογη θεραπεία και τελικά την αντιμετώπισή της νόσου τους.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο Πνευμονολογικό Τμήμα, αντιμετωπίζονται καθημερινά πολλά περιστατικά μικρότερης και μεγαλύτερης σοβαρότητας όπως συγγενείς λοιμώξεις, βρογχικό άσθμα, νεοπλασίας κλπ. Οι εξειδικευμένοι ιατροί του τακτικού εξωτερικού ιατρείου αντιμετωπίζουν με επιτυχία περιπτώσεις βρογχικού άσθματος, το οποίο απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή καθώς εκδηλώνεται με διαφορετικό φαινότυπο σε κάθε ηλικία και μπορεί να οδηγήσει στην υπερδιάγνωση ή στη μη αναγνώριση του. Επίσης δίνονται οδηγίες για την καταγραφή των συμπτωμάτων, την αποτελεσματική αντιμετώπιση των κρίσεων, τη χρήση των διαφορετικών αναπνευστικών συσκευών και των ροόμετρων.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Πνευμονολογικό Τμήμα είναι εξοπλισμένο με σπιρόμετρο, ροόμετρα, οξύμετρα και έχει τη δυνατότητα διενέργειας σπιρομετρήσεων, δοκιμασίας βρογχοδιαστολής και δοκιμασίας βρογχικής υπεραντιδραστικότητας. Υποστηρίζεται από τα άλλα τμήματα όταν αυτό χρειαστεί όπως το μικροβιολογικό, το ακτινολογικό κ.λ.π.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

Όψιμος Χαράλαμπος

Πνευμονολόγος

    Ζητήστε ραντεβού online
    Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

    ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801