Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Για την εισαγωγή παρακαλούμε να απευθύνεστε στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών, που βρίσκεται στο ισόγειο της κλινικής, (έχοντας μαζί σας όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται παραπάνω) ώστε να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, τη θέση νοσηλείας που επιθυμείτε ή ορίζεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που διαθέτει ο μικρός ασθενής, καθώς και τα στοιχεία σχετικά με την ασφαλιστική του κάλυψη. Το προσωπικό του Γραφείου Κίνησης Ασθενών θα φροντίσει για την εισαγωγή του μικρού ασθενούς σύμφωνα με τη διαθεσιμότητα της κλινικής.

Το νοσηλευτικό μας προσωπικό θα φροντίσει για την ασφαλή μεταφορά του παιδιού στο θάλαμο νοσηλείας. Η Προϊσταμένη ή η υπεύθυνη νοσηλεύτρια θα σας ενημερώσει για τους βασικούς κανόνες νοσηλείας και θα σας βοηθήσει να εξοικειωθείτε με το χώρο νοσηλείας.

Εάν ο μικρός ασθενής διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής από το Γραφείο Κίνησης πρέπει να επικοινωνήσετε με τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο της ασφαλιστικής που βρίσκεται εντός της κλινικής ώστε να ενεργοποιηθεί η ασφαλιστική κάλυψη.

Πριν την εισαγωγή είναι απαραίτητο να ελέγξετε ότι το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που διαθέτετε είναι σε ισχύ και να βεβαιωθείτε για:

  • το ποσοστό της ασφαλιστικής σας κάλυψης
  • τη δικαιούμενη βάσει του ασφαλιστηρίου σας θέση νοσηλείας

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση παρακαλούμε να απευθύνεστε στην ασφαλιστική σας εταιρεία, μόνη αρμόδια για την έγκυρη ενημέρωσή σας σε σχέση με τις ασφαλιστικές σας καλύψεις.

Στο ισόγειο της κλινικής λειτουργούν τα Γραφεία Διαχείρισης των Ασφαλιστικών Εταιρειών ACCURATE, MEDNET , TCN.

Η ACCURATE διαχειρίζεται τις ασφαλιστικές εταιρείες : ΕΘΝΙΚΗ, METLIFE, GENERALI,

Η MEDNET διαχειρίζεται τις ασφαλιστικές εταιρείες: ING , NN, INTERAMERICAN, ALLIANZ, GROUPAMA, EUROLIFE, ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ, INTERASCO, AXA

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:
Δευτέρα έως Παρασκευή: 08.00-14.00
Τηλ. Επικοινωνίας:

210 6416063 ACCURATE
210 6416353 MEDNET

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σε περίπτωση επείγουσας εισαγωγής, παρακαλούμε να προσέρχεστε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών που βρίσκεται στο ισόγειο της κλινικής και λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Μετά τη διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό θα σας ενημερώσει για τη διαδικασία εισαγωγής.

    Ζητήστε ραντεβού online
    Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

    ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801