Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Καρδιολογική Κλινική της Ευρωκλινικής Αθηνών και το Αιμοδυναμικό/Ηλεκτροφυσιολογικό Εργαστήριο λειτουργούν στα πλαίσια του Καρδιολογικού και Καρδιοχειρουργικού Τομέα, ενός από τους πλέον πολυάσχολους τομείς για την αντιμετώπιση καρδιακών παθήσεων στην Ελλάδα.

Η βασική φιλοσοφία της Κλινικής είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλότατου επίπεδου το οποίο να μην υστερεί σε τίποτα των αντίστοιχων μεγάλων κέντρων του εξωτερικού. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κλινική αποτελεί πόλο έλξης πολλών ασθενών από χώρες του εξωτερικού όπως η Κύπρος, η Αγγλία, η Ρωσία και το Κουβέιτ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 • Θάλαμοι με δυνατότητα τηλεμετρίας και συνεχή νοσηλευτική παρακολούθηση
 • Στεφανιαία μονάδα
 • Μονάδα εντατικής θεραπείας
 • Δοκιμασία κοπώσεως
 • 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης
 • 24ωρη καταγραφή του ρυθμού (Holter ρυθμού)
 • Δοκιμασία ανακλίσεως (tilt testing)
 • Υπερηχογράφημα με δυνατότητα διοισοφάγειων υπερηχογραφημάτων και stress echo
 • Έλεγχος βηματοδοτών-απινιδωτών
 • Λιπιδαιμικός έλεγχος
 • Αντιυπερτασικό Ιατρείο
 • Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς
 • Στεφανιογραφίες
 • Αγγειοπλαστικές πολλαπλών αγγείων και οξέος εμφράγματος
 • Διαδερμική εμφύτευση αορτικής βαλβίδος (TAVI)
 • Διαδερμική βαλβιδοπλαστική μιτροειδούς βαλβίδας
 • Διαδερμική επιδιόρθωση ανεπαρκείας μιτροειδούς
 • Απονεύρωση νεφρικών αρτηριών
 • Σύγκλειση μεσοκολπικών επικοινωνιών
 • Εμβολή αρτηριοφλεβωδών επικοινωνιών
 • Διαγνωστικές ηλεκτροφυσιολογίες μελέτες
 • Διάγνωση και ablation αρρυθμιών
 • Ablation κολπικής μαρμαρυγής
 • Ενδοκαρδιακό και επικαρδιακό ablation κοιλιακών ταχυκαρδιών
 • Εμφύτευση βηματοδοτών, απινιδωτών και αμφικοιλιακών βηματοδοτών

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των επεμβάσεων αυτών είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικά σε σχέση με τα διεθνή πρότυπα και έχουν δημοσιευθεί στον ελληνικό και ξένο ιατρικό τύπο.

Οι διαγνωστικές και θεραπευτικές αυτές δραστηριότητες καλύπτουν όλο το φάσμα της σύγχρονης κλινικής και επεμβατικής καρδιολογίας και παρέχονται σε 24ωρη βάση.

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ-ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Η έγκαιρη διάνοιξη της αποφραγμένης αρτηρίας με επεμβατική μέθοδο (αγγειοπλαστική με μπαλόνι ή και stents) είναι η κατ’ εξοχήν ενδεικνυόμενη μέθοδος για την αντιμετώπιση του εμφράγματος του μυοκαρδίου. Η υπηρεσία αυτή παρέχεται σε 24ωρη βάση, από έμπειρους επεμβατικούς καρδιολόγους οι οποίοι πραγματοποιούν άνω των 200 αγγειοπλαστικών ετησίως, εντός 60’ από την άφιξη του ασθενούς στο νοσοκομείο.

Η κολπική μαρμαρυγή αποτελεί την πλέον συχνή αρρυθμία στον ενήλικα. Η κολπική μαρμαρυγή είναι από τις συχνότερες αιτίες νοσηλείας καρδιοπαθών ασθενών και η εγκατάστασή της διπλασιάζει τον κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου των ασθενών αυτών. Ανευρίσκεται σε 3% των ατομων άνω των 60 ετών και σε 11% των ατόμων άνω των 70 ετών. Μέχρι τώρα η εκρίζωσή της με εμβατικές μεθόδους (ablation) είχε περιορισμένη επιτυχία. Νέες τεχνικές και εξελιγμένα τεχνολογικά μέσα επιτρέπουν την ριζική θεραπεία της αρρυθμίας.

Οι παθήσεις αυτές μέχρι πρότινος χρειάζονταν χειρουργική επέμβαση, πλέον όμως μπορούν να αντιμετωπιστούν διαδερμικά από επεμβατικούς καρδιολόγους.

Με τη μέθοδο αυτή προσφέρεται η δυνατότητα αντιμετωπίσεως ασθενών με στένωση αορτικής βαλβίδας οι οποίοι δε δύνανται να υποβληθούν σε καρδιοχειρουργική επέμβαση λόγω υψηλού κινδύνου.

Η αρτηριακή υπέρταση αποτελεί μία σύγχρονη επιδημία και προσβάλλει περίπου το 25% του ενηλίκου πληθυσμού στις δυτικές κοινωνίες. Ο ανεπαρκής έλεγχος της αρτηριακής υπέρτασης αποτελεί τον κύριο προδιαθεσικό παράγοντα για τα καρδιαγγειακά νοσήματα στη Δύση και ευθύνεται για το 60% των εγκεφαλικών επεισοδίων και για το 90% περίπου των εμφραγμάτων, τα οποία οδηγούν σε επτά εκατομμύρια θανάτους ανά έτος.

Η αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης επιτυγχάνεται με μια ευρεία κατηγορία φαρμάκων, που φυσικά δεν στερούνται επιπλοκές. Σε πολλές κατηγορίες ασθενών, όπως οι διαβητικοί, απαιτείται πολλάκις ο συνδυασμός τεσσάρων ή και πέντε φαρμάκων για να ελεγχθεί η αρτηριακή πίεση. Μέχρι τώρα δεν είχε παρουσιαστεί επεμβατικός τρόπος της νόσου αυτής. Με την μέθοδο της απονευρώσεως των νεφρικών αρτηριών, που για πρώτη φορά στη Ελλάδα εφαρμόστηκε στην Ευρωκλινική, επιτυγχάνεται έλεγχος της ανθεκτικής υπερτάσεως με σημαντική μείωση των φαρμάκων (σε επιλεγμένους ασθενείς).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Το εύρος των ερευνητικών δραστηριοτήτων που έχει αναπτύξει η κλινική είναι εκτεταμένο και καλύπτει αρρυθμίες, με ειδικότερο ενδιαφέρον στη μελέτη του κολποκοιλιακού κόμβου και των κολπικών αρρυθμιών, μελέτη των ενδείξεων αγγειοπλαστικής και συστηματική ανάλυση της στεφανιαίας κυκλοφορίας.

Η παρουσία της κλινικής σε όλα τα διεθνή καρδιολογικά συνέδρια είναι τακτική. Στον ελληνικό χώρο, η ερευνητική ομάδα της κλινικής έχει δημοσιεύσει τις μεγαλύτερες σειρές stressecho, αγγειοπλαστικών με επικαλυμμένα stents και ablation κολπικής μαρμαρυγής στην Ελλάδα.

ΕΙΔΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα (Στεφανιαία νόσος, έμφραγμα μυοκαρδίου, στηθάγχη, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, περιφερική αγγειοπάθεια) αποτελούν το πρώτο αίτιο απώλειας ζωής στις προηγμένες δυτικές κοινωνίες. Πρόκειται για νοσήματα στα οποία κοινό αίτιο είναι η αθηροσκλήρωση των αρτηριών.

Οι διαταραχές των λιπιδίων (Δυσλιπιδαιμίες) συγκαταλέγονται ανάμεσα στους σημαντικότερους παράγοντες που προκαλούν την εμφάνιση της αθηροσκλήρωσης και την εκδήλωση καρδιαγγειακών νοσημάτων. Τα αυξημένα επίπεδα χοληστερίνης (χοληστερόλης) στο αίμα (Υπερλιπιδαιμία) σχετίζονται άμεσα με την αθηροσκλήρωση. Εντούτοις, επειδή η «κακή» χοληστερόλη (LDL χοληστερόλη) αποτελεί δομικό συστατικό της αθηρωματικής πλάκας, ποιοτικές διαταραχές των λιπιδίων σχετίζονται με εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων ακόμη και σε άτομα με φυσιολογική ολική χοληστερίνη.

Οι δυσλιπιδαιμίες μπορεί να αφορούν σε διαταραχές μεμονωμένων ή όλων των παραμέτρων των μετρούμενων λιπιδίων αίματος: Αύξηση της ολικής χοληστερόλης, της LDL-χοληστερόλης («κακή» χοληστερίνη), των τριγλυκεριδίων, ή της λιποπρωτεΐνης (α) [Lp(a)], ή μείωση της  HDL-χοληστερόλης («καλή» χοληστερίνη). Αυτές οι διαταραχές είναι συχνές στις σύγχρονες κοινωνίες και μπορεί να είναι αποτέλεσμα του τρόπου ζωής (διατροφή πλούσια σε λιπαρά, παχυσαρκία, έλλειψη σωματικής άσκησης), δευτεροπαθείς σε άλλες καταστάσεις (σακχαρώδης διαβήτης, παθήσεις θυρεοειδούς κλπ) ή πρωτοπαθείς (κληρονομούμενες). Η αντιμετώπιση της πάθησης στηρίζεται σε συνδυασμό υγιεινοδιαιτητικών μέτρων (άσκηση, διακοπή καπνίσματος, διατροφή) και κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής.

Η αξία της προληπτικής καρδιολογίας έγκειται στην προστασία των ατόμων από την εμφάνιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Έτσι, ο ιατρός, μετά από λήψη του ιστορικού, κλινική εξέταση και πραγματοποίηση των κατάλληλων διαγνωστικών εξετάσεων, μπορεί να αξιολογήσει τον ενδεχόμενο κίνδυνο που διατρέχει ο ασθενής να εμφανίσει μελλοντικά καρδιαγγειακό επεισόδιο, και να τον προστατεύσει με κατάλληλη συμβουλευτική, υγιεινοδιαιτητική ή φαρμακευτική παρέμβαση.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στο Ειδικό Λιπιδαιμικό Καρδιολογικό Ιατρείο της Ευρωκλινικής εξετάζονται, ελέγχονται και αντιμετωπίζονται άτομα με δυσλιπιδαιμία στο πλαίσιο της καρδιαγγειακής πρόληψης:

 • Άτομα που βρίσκονται σε Κίνδυνο για εμφάνιση Καρδιαγγειακής Πάθησης (Πρωτογενής Πρόληψη): Οι σημαντικότεροι παράγοντες που προκαλούν την εμφάνιση καρδιαγγειακών νοσημάτων είναι η Αρτηριακή υπέρταση, ο Σακχαρώδης διαβήτης (αυξημένο Σάκχαρο), η Χρόνια νεφρική νόσος (Νεφρική Ανεπάρκεια), το Κάπνισμα, η Παχυσαρκία και η Καθιστική ζωή. Επίσης, σημαντικό ρόλο παίζει η κληρονομικότητα και η ανάδειξη αθηρωμάτωσης στα αγγεία όπως λ.χ, με υπερηχογράφημα καρωτίδων ή με αξονική στεφανιογραφία. Σε αυτές τις κατηγορίες ατόμων συχνά είναι επιβεβλημένη η χορήγηση υπολιπιδαιμικής θεραπείας ακόμη και σε σχετικά χαμηλές τιμές λιπιδίων ορού.
 • Ασθενείς με Προϋπάρχουσα Καρδιαγγειακή Νόσο (Δευτερογενής Πρόληψη): Άτομα που έχουν υποστεί καρδιαγγειακό επεισόδιο (οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου, ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο) ή έχουν υποβληθεί σε επέμβαση επαναιμάτωσης (αγγειοπλαστική, χειρουργείο bypass) θεωρούνται πολύ υψηλού κινδύνου και η χορήγηση ισχυρής υπολιπιδαιμικής θεραπείας είναι επιβεβλημένη.
 • Ασθενείς με Δευτεροπαθείς Υπερλιπιδαιμίες: Ασθενείς με ενδοκρινικές ή μεταβολικές διαταραχές, όπως θυρεοειδοπάθειες, η εμμηνόπαυση και ο σακχαρώδης διαβήτης, με αυτοάνοσα νοσήματα,  με παθήσεις των νεφρών και του ήπατος, μπορεί να εμφανίσουν διαταραχή του μεταβολισμού των λιπιδίων. Η δυσλιπιδαιμία του κάθε ασθενούς αντιμετωπίζεται ανάλογα με το ατομικό ιστορικό με υγιεινοδιαιτητικά μέτρα και τη θεραπεία της υποκείμενης πάθησης, σε συνδυασμό με την κατάλληλη υπολιπιδαιμική φαρμακευτική αγωγή όταν αυτό καθίσταται αναγκαίο.
 • Ασθενείς με Κληρονομούμενες Υπερλιπιδαιμίες: Άτομα με κληρονομούμενες μορφές δυσλιπιδαιμίας [οικογενής συνδυασμένη (μικτή) υπερλιπιδαιμία, ετερόζυγος οικογενής υπερχοληστερολαιμία, αυξημένη λιποπρωτεΐνη (α)] εκτίθενται από μικρή ηλικία σε αυξημένα επίπεδα λιπιδίων και βρίσκονται συχνά σε μεγαλύτερο αναλογικά κίνδυνο από τους αντίστοιχους συνομήλικους τους. Η χορήγηση υπολιπιδαιμικής φαρμακευτικής θεραπείας συχνά επιβάλλεται από μικρή ηλικία.
 • Ασθενείς με Δυσχέρεια στη Ρύθμιση των Λιπιδίων: Η αδυναμία επίτευξης των θεραπευτικών στόχων, είτε λόγω αστοχίας της φαρμακευτικής αγωγής, είτε λόγω δυσανεξίας από εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών, απαιτεί κατάλληλους θεραπευτικούς χειρισμούς με τροποποίηση της αγωγής ή αξιοποίηση νεότερων και καινοτόμων φαρμάκων.

Στους ασθενείς που επισκέπτονται το ιατρείο:

 • Γίνεται λεπτομερής λήψη του ιατρικού ιστορικού, πλήρης κλινική εξέταση και ηλεκτροκαρδιογράφημα ώστε να γίνει η κατάλληλη διαστρωμάτωση κινδύνου και να καθοριστεί εξατομικευμένο πλάνο αντιμετώπισης.
 • Όταν επισκέπτονται το Ιατρείο δίνεται η δυνατότητα πλήρους αιματολογικού εργαστηριακού ελέγχου την ίδια ημέρα της επίσκεψης. Προϋπόθεση ο εξεταζόμενος να είναι νηστικός το πρωί και την προηγούμενη ημέρα να μην έχει προηγηθεί λιπαρό γεύμα.
 • Η επαναξιολόγηση του ασθενούς με τα αποτελέσματα του ελέγχου που έχει ζητηθεί (αιματολογικές εξετάσεις, απεικονιστικός έλεγχος, κλπ) συμπεριλαμβάνεται στο κόστος της πρώτης επίσκεψης.
 • Δίνονται εξατομικευμένες συμβουλές ανάλογα με την πάθηση του εκάστοτε ασθενούς και όταν χορηγείται φαρμακευτική αγωγή δίνονται οδηγίες για πιθανές ανεπιθύμητες δράσεις, αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και κατάλληλη παρακολούθηση.
 • Δίνεται η δυνατότητα επικοινωνίας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση απαιτηθεί ή οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει, στο e-mail του υπεύθυνου του ιατρείου (christos.michalakeas@gmail.com).

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το ιατρείο συνεργάζεται με τα Εργαστήρια και με άλλα τμήματα της Κλινικής όπως το Εξωτερικό Καρδιολογικό Ιατρέιο (Υπέρηχοι Καρδιάς, Δοκιμασία Κόπωσης, Ειδικές Τεχνικές Απεικόνισης), το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο, το Τμήμα Υπερήχων Σώματος και Απεικόνισης και το Τμήμα Διαταραχών Λιπιδίων Παίδων.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Χρήστος Μιχαλακέας

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ, MD, PhD

Α' ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

Τζαγκαράκης Ιωάννης

Καρδιολόγος

Κυριτσάκης Γρηγόριος

Καρδιολόγος

Καρύδας Ανδρέας

Καρδιολόγος

Μπελή Μαρία

Καρδιολόγος

Τσοποτός Ιωάννης

Καρδιολόγος

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Βενετσανάκος Ιωάννης

Καρδιολόγος

Β' ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Παπαδόπουλος Αναστάσιος

Καρδιολόγος

Αραπογιάννη Αθηνά – Μαρία

Καρδιολόγος

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

Κωστάκη Παναγιώτα

Καρδιολόγος

Γιαννούλης Ευάγγελος

Καρδιολόγος

Τσιότικα θεοδώρα

Καρδιολόγος

Γ' ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

Καϊτόζης Οδυσσέας

Καρδιολόγος

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Παρζακώνης Νικόλαος

Καρδιολόγος

Δ' ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

E' ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ

Δρούγκας Αθανάσιος

Καρδιολόγος

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΕΣΤ ΚΟΠΩΣΕΩΣ

Φούρλας Χρήστος

Καρδιολόγος

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ

Κατσιμαγκλής Γεώργιος

Καρδιολόγος

Σπανός Αναστάσιος

Καρδιολόγος

  Ζητήστε ραντεβού online
  Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

  ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801