Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

Εξωτερικός Συνεργάτης Καρδιολόγος

Εξειδίκευση & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Εξειδίκευση

  • Επεμβατική Καρδιoλογία
  • Ηλεκτροφυσιολογία

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

  • Επεμβατική Καρδιολογία
  • Ηλεκτροφυσιολογία

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

Αναπληρωτής Διευθυντής, “Ευρωκλινική Αθηνών”, Α’ Καρδιολογική Κλινική

Πτυχίο Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1989

Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, 1997

Fellow European Society of Cardiology, 2008

  • Αγγλικά
  • Γερμανικά
  1. 2ο Βραβείο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, 1982
  2. Βραβείο Δ. Τσιγγουράκου, Διαγωνισμός περιοδικού Ογκολογικά Αρχεία, 1992
  3. Βραβείο στον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Κλινικής Χημείας , 2002