Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στην Ευρωκλινική Αθηνών λειτουργεί ένα πρότυπο, εξειδικευμένο Κέντρο που στελεχώνεται από εξειδικευμένους ιατρούς με πολυετή εμπειρία και σημαντικό επιστημονικό έργο στον Τομέα της Ογκολογίας στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Με επίκεντρο τον ασθενή και στόχο την εξατομικευμένη ιατρική προσέγγιση κάθε περιστατικού, η Μονάδα Παθολογικής Ογκολογίας καλύπτει το φάσμα των αναγκών που εκτείνονται από τη διάγνωση των νεοπλασιών, τη θεραπεία τους έως και τα μεταθεραπευτικά στάδια.

Οι εξειδικευμένοι στις κακοήθεις νεοπλασίες ιατροί του τμήματος συμμετέχουν σε διεθνείς και εθνικές επιτροπές καθορισμού κατευθυντηρίων οδηγιών αντιμετώπισης νεοπλασιών. Το υψηλότατο επιστημονικό επίπεδο, σε συνδυασμό με τη συστηματική επιμόρφωση και μετεκπαίδευση στις πλέον σύγχρονες ιατρικές τεχνικές αποτελούν ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα της ιατρικής ομάδας του τμήματος Παθολογικής Ογκολογίας της Ευρωκλινικής. Βασικός πυλώνας της λειτουργίας του Κέντρου είναι η διεπιστημονική ιατρική ομάδα, την οποία ορίζει ο θεράπων ογκολόγος και ανάλογα με τις θεραπευτικές ανάγκες, ενδεικτικά, αποτελείται από ειδικότητες όπως είναι ο Χειρουργός, ο Παθολογοανατόμος, ο Ακτινοδιαγνώστης και ο Ακτινοθεραπευτής με στόχο την καταλληλότερη, εξειδικευμένη, ταχύτερη εκτίμηση και θεραπευτική αντιμετώπιση του ογκολογικού ασθενούς.

Το νοσηλευτικό προσωπικό του τμήματος Παθολογικής Ογκολογίας βρίσκεται πάντα δίπλα στον ασθενή και την οικογένειά του εξασφαλίζοντας νοσηλευτική φροντίδα υψηλού επιπέδου με επαγγελματική επιμέλεια, ευαισθησία και κατανόηση για τις αυξημένες ανάγκες της νοσηλείας του.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Τμήμα Παθολογικής Ογκολογίας καλύπτει όλο το φάσμα των υπηρεσιών, από τη διάγνωση των νεοπλασιών, τη θεραπεία τους έως και τα μεταθεραπευτικά στάδια. Η διάγνωση των νεοπλασματικών ασθενειών είτε με τη μέθοδο βιοψίας είτε με χειρουργική εκτομή, πραγματοποιείται με ιατρικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, επιτυγχάνοντας τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα ταχύτητας, διαγνωστικής ορθότητας και ακρίβειας σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα. Ο θεραπευτικός σχεδιασμός γίνεται με γνώμονα την προσπάθεια εξατομίκευσης της θεραπείας για κάθε ασθενή σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της μοριακής βιολογίας και γενετικής.

Για τον καλύτερο και πιο ολοκληρωμένο σχεδιασμό της θεραπείας του ογκολογικού ασθενούς λειτουργεί στην Ευρωκλινική Αθηνών, Ογκολογικό συμβούλιο σε εβδομαδιαία βάση με τη συμμετοχή των διευθυντών των ογκολογικών και αιματολογικών τμημάτων όπως και Χειρουργών, ακτινολόγου, παθολογοανατόμου και ακτινοθεραπευτή- σε συνεργασία με εξειδικευμένα Ακτινοθεραπευτικά κέντρα.

Στο τμήμα παρέχονται ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας διευρυμένες ιατρικές υπηρεσίες, όπως είναι η συνεχής παρακολούθηση του ασθενούς για την πρόληψη νέων ογκολογικών προβλημάτων τόσο στον ίδιο όσο και στους οικείους του, όπως συμβαίνει σε οικογενείς ή κληρονομούμενους καρκίνους.
Στην Ευρωκλινική Αθηνών λειτουργεί και το Κέντρο Μαστού παρέχοντας υπηρεσίες προληπτικού ελέγχου αλλά και διάγνωσης και θεραπείας ασθενών με καρκίνο μαστού.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Τμήμα Παθολογικής Ογκολογίας έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις προδιαγραφές και την ποιότητα των υποδομών, καθώς και στην υιοθέτηση ιατρικών τεχνολογιών αιχμής, αναγνωρίζοντας ότι είναι καθοριστικοί παράγοντες για την παροχή εξειδικευμένης θεραπείας στους ογκολογικούς ασθενείς. Συγκεκριμένα, το τμήμα διαθέτει πτέρυγα για τη νοσηλεία αποκλειστικά ογκολογικών ασθενών, εξασφαλίζοντάς τους ιατρικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και φροντίδας. Η Μονάδα Ημερήσιας Νοσηλείας (ODC) καλύπτει τις ανάγκες των ογκολογικών ασθενών για πολύωρα σχήματα σε ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον.

Η Ευρωκλινική Αθηνών είναι εξοπλισμένη με υπερσύγχρονα διαγνωστικά και θεραπευτικά ιατρικά μηχανήματα που εξασφαλίζουν ταχύτητα, ασφάλεια και αξιοπιστία στη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων, την παρακολούθηση των περιστατικών νεοπλασιών, αλλά και την αποτελεσματικότερη θεραπεία τους με επεμβατικές μεθόδους. Ενδεικτικά αναφέρονται ο σύγχρονος μαγνητικός και ψηφιακός τομογράφος, αλλά και ο τελευταίας τεχνολογίας αξονικός τομογράφος που διασφαλίζουν τον καλύτερο απεικονιστικό έλεγχο. Ο ψηφιακός μαστογράφος και ο μαγνητικός τομογράφος μαστού που χρησιμοποιεί το υπερσύγχρονο Κέντρου Μαστού συμβάλλει στην έγκαιρη και ορθή διάγνωση και αντιμετώπιση καλοηθών και κακοηθών παθήσεων του μαστού. Για τη διάγνωση και την ενδοσκοπική αντιμετώπιση όγκων χρησιμοποιούνται υπερσύγχρονα ενδοσκοπικά μηχανήματα όπως ο ενδοσκοπικός υπέρηχος EBUS και οι ενδοσκοπικοί πύργοι τελευταίας τεχνολογίας. Το ρομποτικό σύστημα Da Vinci, που ελαχιστοποιεί τις επιπλοκές και το μετεγχειρητικό πόνο, καθώς και την απώλεια αίματος, χρησιμοποιείται σε ενδεδειγμένα περιστατικά νεοπλασιών.

ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

Η καθημερινότητα τόσο για τους ογκολογικούς ασθενείς όσο και για το οικογενειακό τους περιβάλλον είναι ένας αγώνας για ζωή. Η εξειδικευμένη ομάδα του Τμήματος Ανακουφιστικής Φροντίδας αποτελείται από ιατρούς, νοσηλευτές/τριες, διαιτολόγους, ψυχολόγους φυσιοθεραπευτές, εργασιοθεραπευτές και κοινωνικούς λειτουργούς που παρέχουν πολύτιμη υποστήριξη κυρίως σε ογκολογικούς ασθενείς για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων όπως είναι ο πόνος, η δύσπνοια, η ναυτία, η κόπωση, η απώλεια βάρους, η κατάθλιψη και το άγχος. Η ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη του ίδιου του ασθενούς αλλά και της οικογένειάς του καθ’ όλη την πορεία της θεραπείας, αποτελούν το κύριο μέλημα και αποστολή του Τμήματος Ανακουφιστικής Φροντίδας του Τμήματος Παθολογικής Ογκολογίας.

Στα πλαίσια της ανακουφιστικής φροντίδας λειτουργεί και το Ιατρείο Διάγνωσης και Επεμβατικής Θεραπείας Πόνου. Αποστολή του ιατρείου πόνου είναι ο έλεγχος του πόνου και άλλων συμπτωμάτων, η παρέμβαση στα συγκεκριμένα σημεία που εμφανίζεται ο πόνος και η αδρανοποίησή του, καθώς και η νοσηλεία κατά τα τελικά στάδια.

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ Α'

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ B'

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ Γ'

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ Δ'

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

Καπαρέλου Μαρία

Παθολόγος/Ογκολόγος

    Ζητήστε ραντεβού online
    Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

    ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801