Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Ευρωκλινική Αθηνών με επίκεντρο τον ασθενή και στόχους την έγκαιρη διάγνωση και πρόληψη, έχει οργανώσει τα Εργαστήρια Βιοπαθολογίας με σκοπό να καλύπτουν όλο το φάσμα των εργαστηριακών εξετάσεων που απαιτούνται για τη διάγνωση της νόσου ,την παρακολούθηση της θεραπείας και την ανίχνευση παθολογικών αποκλίσεων πριν την εκδήλωση αντίστοιχης συμπτωματολογίας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τα Eργαστήρια Βιοπαθολογίας λειτουργούν σε 24ωρη βάση και καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των εσωτερικών, όσο και των εξωτερικών ασθενών, σε όλους τους τομείς ενός σύγχρονου και πλήρους οργανωμένου κέντρου Βιοπαθολογίας. Αποτελούνται από τα παρακάτω τμήματα:

 • Αιμοδοσία
 • Αιματολογικό -Αιμόσταση
 • Βιοχημικό -Ορμονολογικό
 • Ιολογικό
 • Μικροβιολογικό και
 • Ουροδιαγνωστικό
 • Ανοσολογικό -Αυτοαντισώματα

Τα διαγνωστικά εργαστήρια  στελεχώνονται από έμπειρους ιατρούς Βιοπαθολόγους-Μικροβιολόγους, Βιολόγους και Παρασκευαστές-Τεχνολόγους.

Το επιστημονικό προσωπικό των εργαστηρίων  έχει πολυετή εμπειρία και ευρεία επιστημονική κατάρτιση, ακολουθεί τα διεθνή πρότυπα και εφαρμόζει κατοχυρωμένες διεθνείς εργαστηριακές πρακτικές .Η εκπαίδευσή του είναι συνεχής όπως και  η συμμετοχή του, με παρουσίαση του επιστημονικού του  έργου, σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Οι παρασκευαστές που στελεχώνουν τα  τμήματα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι,  και διαθέτουν πολυετή εμπειρία. Η ενημέρωσή τους και η εκπαίδευσή τους στις νέες τεχνικές και εξοπλισμούς είναι συνεχής.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα εργαστήρια Βιοπαθολογίας λειτουργούν αυτοματοποιημένα σε όλα τα στάδια διενέργειας των διαγνωστικών εξετάσεων. Από την παραλαβή του δείγματος μέχρι την αποστολή των αποτελεσμάτων, όλη η διαδικασία είναι  αυτοματοποιημένη, γεγονός που ελαχιστοποιεί την πιθανότητα λάθους, επιτρέπει την ιχνηλασιμότητα και ταυτοποίηση του κάθε δείγματος του ασθενούς, εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας αποτελέσματα.

Διαθέτουν υπερσύγχρονο εξοπλισμό με αυτοματοποιημένους αναλυτές μεγάλης δυναμικότητας, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες κατασκευάστριες εταιρείες στο χώρο και προβλέπεται  η συνεχής αναβάθμιση και ανανέωσή τους.

Από τοv Οκτώβριο του 2017  το μικροβιολογικό  τμήμα εξοπλίστηκε με το αυτοματοποιημένο σύστημα ταχείας μοριακής ανίχνευσης πολλαπλών παθογόνων FilmArray, για δείγματα από το ανώτερο και κατώτερο αναπνευστικό, το  γαστρεντερικό και το κεντρικό νευρικό σύστημα καθώς και για τις θετικές αιμοκαλλιέργειες και δίνει αποτελέσματα για τη διάγνωση του υπεύθυνου για τη λοίμωξη μικροβίου σε μία ώρα. Από τη λήψη του δείγματος.

Από τον Δεκέμβριο του 2018 στον εξοπλισμό του μικροβιολογικού τμήματος προστέθηκε και ο αυτοματοποιημένος μοριακός αναλυτής GeneXpert για τη
μοριακή ανίχνευση φορείας ανθεκτικών μικροβιακών στελεχών σε μια ώρα,  με σκοπό την πρόληψη της εισαγωγής και εξάπλωσης πολυανθεκτικών μικροβίων σε ασθενείς της κλινικής. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης μοριακής μεθοδολογίας εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, στην κλινική μας. Ακολούθησε ο μοριακός έλεγχος της γρίπης Α και Β και του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού RSV ενώ πρόσφατα και εν μέσω πανδημίας το εργαστήριο Βιοπαθολογίας της Ευρωκλινικής ήταν από τα πρώτα στην Ελλάδα που διενήργησε μοριακό έλεγχο με RT- PCR για τον νέο ιό SARS CoV 2 με τα αποτελέσματα να δίδονται μέσα σε λιγότερο από μία  ώρα.

Τα συστήματα αυτά  διαθέτουν  εγκρίσεις FDA και CE/IVD για διαγνωστική χρήση  και αναβάθμισαν σημαντικά τις υπηρεσίες μας στην άμεση διάγνωση των λοιμώξεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Εργαστήρια λειτουργούν με βάση τις προδιαγραφές του προτύπου ISO 15189, διασφαλίζοντας έτσι την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων ,ενώ έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 και  εφαρμόζουν προγράμματα:

 • Εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου που διενεργείται καθημερινά, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα.
 • Εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου με τη συμμετοχή σε διεργαστηριακά προγράμματα  ελληνικών  και διεθνών φορέων.
 • Διακριβώσεων όλου του εξοπλισμού αναλύσεων.

 

Τα διεργαστηριακά προγράμματα εξωτερικής ποιοτικής αξιολόγησης στα οποία συμμετέχουν τα Εργαστήρια Βιοπαθολογίας είναι :

 • EQAS-BIORAD (USA)
 • UK NEQAS (United Kingdom)
 • LABQUALITY EQAS (Finland)
 • ECAT foundation (Netherlands)
 • RANDOX International Quality Assurance Schemes (RIQAS- United Kingdom)
 • DIAMED QUALITY Control Survey-Advanced-BIORAD (USA)
 • Πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας
 • Πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας Εργ. Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής Αθηνών.

 

Αντικειμενική επιβεβαίωση της αξιοπιστίας των εργαστηριακών εξετάσεων  αποτελούν τα άριστα αποτελέσματα, που  κατατάσσουν τα εργαστήρια Βιοπαθολογίας της Ευρωκλινικής Αθηνών, ετησίως, μέσα στα καλύτερα εργαστήρια τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Στο τμήμα της αιμοδοσίας λειτουργεί τράπεζα αίματος, με προτεραιότητα την προμήθεια των απαραίτητων προϊόντων αίματος και παραγώγων αυτού, σε συνεργασία με το Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ( ΙΓΝΑ) και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ)  για την κάλυψη των αναγκών των νοσηλευόμενων ασθενών . Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην προσέλκυση αιμοδοτών από το συγγενικό περιβάλλον των ασθενών  αλλά και εθελοντών αιμοδοτών. Σε αυτό συμβάλλει και η ετήσια διοργάνωση εθελοντικής αιμοδοσίας της Ευρωκλινικής σε συνεργασία με το ΙΓΝΑ.

Τα Εργαστήρια Βιοπαθολογίας βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με διαπιστευμένα κέντρα αναφοράς και συνεργαζόμενα εργαστήρια ( κέντρο αναφοράς μηνιγγίτιδας-ΕΣΔΥ, κέντρο αναφοράς φυματίωσης- Νοσ. Σωτηρία, κέντρο αναφοράς γρίπης- Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ κ.α.) για επιβεβαίωση και περαιτέρω έλεγχο των δειγμάτων, όπου αυτό απαιτείται.

Επιστημονικά Υπεύθυνη

Επιμελήτρια

Βιολόγος :    Κατζηλιεράκης Εμμανουήλ

Η Ευρωκλινική Παίδων διατηρεί σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ για την πραγματοποίηση όλων των διαγνωστικών και απεικονιστικών εξετάσεων


 

  Ζητήστε ραντεβού online
  Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

  ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801