Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το Πρότυπο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο Ολικής Αρτηριακής Επαναιμάτωσης Μυοκαρδίου (Πιστοποιημένο Κέντρο Αριστείας) της Ευρωκλινικής Αθηνών στελεχώνεται από ομάδα καρδιοχειρουργών, αναισθησιολόγων ειδικευμένων  σε καρδιοαναισθησία και προϊσταμένη εξωσωματικής κυκλοφορίας.

Η ιατρική ομάδα του Κέντρου διαθέτει πολυετή εμπειρία., έχοντας επιδείξει ένα πολύ μεγάλο αριθμό επιτυχημένων επεμβάσεων καρδιοχειρουργικής, με ποσοστό επιτυχίας εφάμιλλο των αναγνωρισμένων  κέντρων της αλλοδαπής. Στα άριστα αποτελέσματα του κέντρου συντελούν το υψηλό επιστημονικό επίπεδο των ιατρών, η υποστήριξη των στελεχών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και της Καρδιολογικής Μονάδας, το πλήρες διεγχειρητικό και μετεγχειρητικό monitoring, η περιεγχειρητική εξειδικευμένη νοσηλευτική φροντίδα και οι υψηλές προδιαγραφές λειτουργίας όλων των τμημάτων της Ευρωκλινικής.

Το Καρδιοχειρουργικό Κέντρο καλύπτει όλο το φάσμα των καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στην αρτηριακή επαναιμάτωση του μυοκαρδίου με την χρήση δύο έσω μαστικών αρτηριών και της κερκιδικής αρτηρίας,  στην χειρουργική διόρθωση και αποκατάσταση βαλβιδοπαθειών αλλά και στην χειρουργική οξέων και χρόνιων ανευρυσμάτων της αορτής αλλά και της αριστεράς κοιλίας.

Το εξειδικευμένο νοσηλευτικό προσωπικό της Καρδιολογικής Μονάδας, του Χειρουργείου και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας προσφέρει υψηλού επιπέδου νοσηλευτική φροντίδα καλύπτοντας πλήρως τις αυξημένες ανάγκες νοσηλείας των καρδιοχειρουργικών ασθενών.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Την τελευταία δεκαπενταετία έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από  4000 καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις, με άριστα αποτέλεσματα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, τα οποία έχουν δημοσιευθεί και στην διεθνή βιβλιογραφία.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην ελαχιστοποίηση της διάρκειας αναισθησίας ώστε να επιτυγχάνεται αφύπνιση των ασθενών στην χειρουργική αίθουσα όπως επίσης και στην ελαχιστοποίηση της μετεγχειρητικής αναλγησίας (χειρουργική χωρίς παυσίπονα).

Διενεργούνται επεμβάσεις:

 • Στεφανιαίας Νόσου : Εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνικές πάλλουσας καρδιάς (of pump) ή με εξωσωματική κυκλοφορία (on pump) επιτυγχάνεται Ολική αρτηριακή επαναιμάτωση μυοκαρδίου αποκλειστικά με αρτηριακά μοσχεύματα τις δύο έμμισχες μαστικές αρτηρίες με ή χωρίς την κερκιδική αρτηρία σε ποσοστό 99,2% και με μέσο όρο 3,5 μοσχέυματα ανά ασθενή (μέγιστος αριθμός αναστομώσεων με αρτηριακά μοσχεύματα: 6)
 • Κοιλιοπλαστική Χειρουργική ανευρυσμάτων αριστεράς κοιλίας με χειρουργική αναδιαμόρφωση της αριστεράς κοιλίας με χρήση αυτόλογου επεξεργασμένου περικαρδίου ή συνθετικού εμβαλώματος.
 • Χειρουργική μιτροειδούς:
 • Βαλβιδοπλαστική ανεπάρκειας μιτροειδούς βαλβίδας προσθίας και οπισθίας γλωχίνας:
 • Με δυνατότητα χρήσης ρομποτικού συστήματος DaVinci.
 • Με χρήση διεγχειρητικού Διοισοφάγειου Υπερηχοκαρδιογραφήματος.
 • Με χρήση συνθετικών τενοντίων χορδών.
 • Με αντίθεση αυτόλογου επεξεργασμένου περικαρδίου.
 • Με χρήση ολικά εύκαμπτου συνθετικού δακτυλίου και πλήθος άλλων χειρουργικών τεχνικών.
 • Αντιακτάσταση μιτροειδούς με μηχανική ή βιολογική βαλβίδα.
 • Πλαστική διόρθωση ή αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας.
 • Πλαστική διόρθωση ή αντικατάσταση τριγλώχινας βαλβίδας.
 • Αντικατάσταση πνευμονικής βαλβίδας.
 • Χειρουργική ανευρυσμάτων και διαχωρισμών ανιούσης, τόξου, κατιούσης και θωρακοκοιλιακής αορτής.
 • Επεμβάσεις συγγενών καρδιοπαθειών ενηλίκων.
 • Αρρυθμιολογία – Ηλεκτροφυσιολογία: Ablation κολπικής μαρμαρυγής.
 • Συμπλοκές επενεγχειρήσεις αναοικτής καρδιάς σε ασθενείς υψηλού κινδύνου.
 • Ενδαγγειακή αποκατάσταση ανευρυσμάτων θωρακικής Αορτής (TEVAR).
 • Διακαθετηριακή τοποθέτηση καρδιακών βαλβίδων (TAVI).

ΝΟΣΟΚΟΜΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Ευρωκλινική διαθέτει πτέρυγα για τη νοσηλεία αποκλειστικά καρδιοχειρουργικών ασθενών, εξασφαλίζοντάς τους υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και εξειδικευμένη φροντίδα. Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας είναι πλήρως εξοπλισμένη και υποστηρίζεται από εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό στην περιεγχειρητική παρακολούθηση των καρδιοχειρουργικών περιστατικών.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Παράλληλα με το κλινικό έργο το Κέντρο Αριστείας της Ευρωκλινικής συνεργάζεται επιστημονικά και ερευνητικά:

Α) Με το Texas Heart Institute, Houston Texas, USA

Β) Με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών πάνω στην έρευνα της στεφανιαίας νόσου και της δημιουργίας της αθηρωματικής πλάκας.

Επίσης, ένας σημαντικός αριθμός κλινικών μελετών έχει δημοσιευθεί σε διεθνή συνέδρια και ιατρικά περιοδικά σε συνεργασία με την Ιατική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Παγκόσμιο Συνέδριο Καρδιοχειρουργικής:

Ο Διευθυντής του Κέντρου κ. Ιωάννης Χλωρογιάννης, MD, το 2017 εκλήθη στο Παγκόσμιο Συνέδριο Καρδιοχειρουργικής και παρουσίασε τα αποτελέσματα με τίτλο “Total Arterial Myocardial Revascularization. Efficacy And Efficiency”

(http://internationalcoronarycongress.com/program/2017/A01.cgi). Πρόκειται για την μεγαλύτερη δημοσιευμένη σειρά παγκοσμίως, η οποία περιλαμβάνει την εμπειρία από 2.604 συνεχόμενους καρδιοχειρουργικούς ασθενείς που υποβλήθηκαν σε bypass αποκλειστικά με αρτηριακά μοσχεύματα, τις δύο έμμισχες μαστικές αρτηρίες με ή χωρίς την κερκιδική αρτηρία, από τον ίδιο Καρδιοχειρουργό. Μάλιστα δε, η συχνότητα χρήσης αυτών των ευεργετικών αρτηριακών μοσχευμάτων ήταν καθολική σε όλους σχεδόν τους ασθενείς σε ποσοστό 99,2%, όταν σήμερα ο μέσος όρος χρησιμοποίησης και των δύο μαστικών αρτηριών στις ΗΠΑ δεν υπερβαίνει το 5%, ενώ στην Σουηδία είναι μόνο 1%!

Οι ασθενείς, οι οποίοι αντιμετωπίζονται με  αρτηριακά μοσχεύματα ευεργετούνται περισσότερο σε σχέση με τα κατώτερα φλεβικά μοσχεύματα και απολαμβάνουν όχι μόνο καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά και μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης, που μπορεί να αυξηθεί στο 26% στα 20 έτη μετεγχειρητικά.

Επομένως, εύλογα στα κύρια συμπεράσματα του Συνεδρίου ήταν ότι τα αρτηριακά μοσχεύματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται περισσότερο συχνά, παρά τις ιδιαίτερες καρδιοχειρουργικές τεχνικές απαιτήσεις τους, ως χρυσή επιλογή (Gold Standard), όπως και στην Κλινική μας.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ

Δρακοπούλου Κωνσταντίνα

Αναισθησιολόγος

  Ζητήστε ραντεβού online
  Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

  ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801