Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στην Ευρωκλινική Αθηνών λειτουργεί το τμήμα Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, το οποίο παρέχει για περισσότερο από μία δεκαετία, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των παθήσεων του προσώπου, των γνάθων και του στόματος

Το υψηλό επιστημονικό επίπεδο και η πολυετής εμπειρία των ιατρών του τμήματος, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα χρήσης του πιο σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, αποτελούν τις βάσεις της λειτουργίας του τμήματος Γνάθοπροσωπικής Χειρουργικής.

Στόχος του τμήματος είναι η πολυεπίπεδη εξυπηρέτηση των πασχόντων με την παροχή σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων θεραπείας, αλλά και η εξατομικευμένη προσέγγιση στην αντιμετώπιση του κάθε ασθενούς.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το τμήμα Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής της Ευρωκλινικής Αθηνών προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας για τη διάγνωση και θεραπεία των παθήσεων του σπλαχνικού κρανίου όπως:

 • τραύματα του προσώπου
 • καρκίνος του στόματος και του προσώπου
 • σκελετικές δυσμορφίες του προσώπου
 • σχιστίες του χείλους, της γνάθου και της υπερώας
 • αισθητική χειρουργική του προσώπου
 • παθήσεις των σιελογόνων αδένων
 • τραχηλοπροσωπικές λοιμώξεις
 • παθήσεις της κροταφογναθικής άρθρωσης
 • αντιμετώπιση των καλοηθών βλαβών της γναθοπροσωπικής περιοχής
 • εμφυτευματολογία
 • χειρουργική αντιμετώπιση ενδοστοματικών παθήσεων.

Στο τμήμα αντιμετωπίζονται περιστατικά σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου, αλλά και βαρύτερα περιστατικά που χρήζουν νοσηλείας.

Συγκεκριμένα λειτουργούν τα εξής τμήματα:

Στο τμήμα αυτό αντιμετωπίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες το σχέδιο θεραπείας της προσθετικής αποκατάστασης του ασθενή, απαιτεί την τοποθέτηση οστεοενσωματούμενων οδοντικών εμφυτευμάτων.
Επίσης καλύπτονται οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες απαιτείται η χρήση οστικών μοσχευμάτων, πριν την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων, λόγω ατροφίας των γνάθων.
Πραγματοποιούνται επίσης, όλες οι απαιτούμενες επεμβάσεις που σχετίζονται με παθήσεις των ιστών του στόματος, εκτελούνται όλες οι διαγνωστικές διαδικασίες, όπως οι ενδοστοματικές βιοψίες και η λήψη δειγμάτων για κυτταρολογικές εξετάσεις

Στο τμήμα αυτό αντιμετωπίζονται οι διαταραχές στην σκελετική ανάπτυξη  της άνω και κάτω γνάθου, οι οποίες οδηγούν σε  λειτουργικές δυσχέρειες  σχετιζόμενες με την μάσηση, την ομιλία, την κατάποση, αλλά και σε προβλήματα  που αφορούν την εμφάνιση του ασθενή. Οι επεμβάσεις αυτές  απαιτούν πολυετή εκπαίδευση των χειρουργών αλλά και ιδιαίτερη προεγχειρητική εκτίμηση, προετοιμασία, τεχνικές ικανότητες και εμπειρία, έτσι ώστε να αποδοθεί η ιδανική λειτουργική και αισθητική αποκατάσταση του ασθενή.

Η Γναθοπροσωπική Χειρουργική αποτελεί χειρουργική ειδικότητα αιχμής στην αντιμετώπιση των κακοηθών βλαβών της περιοχής του σπλαχνικού κρανίου.
Στην Ευρωκλινική Αθηνών αντιμετωπίζονται όλες οι κακοήθεις βλάβες που δύναται να εμφανιστούν στην περιοχή του προσώπου, των γνάθων και του στόματος.
Η αντιμετώπιση των παθήσεων αυτών απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ ιατρικών ειδικοτήτων, που στόχο έχει τη σωστή διάγνωση, χειρουργική θεραπεία, συμπληρωματική θεραπεία και αποκατάσταση του ασθενή.

Στο τμήμα αυτό αντιμετωπίζονται όλα τα περιστατικά τραύματος του προσώπου λόγω πτώσεων, αυτοκινητιστικών ατυχημάτων, διαπροσωπικής βίας. Οι  Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί του τμήματος είναι άρτια εκπαιδευμένοι στην αντιμετώπιση καταγμάτων του ζυγωματικού συμπλέγματος, του ρινοηθμοειδικού συμπλέγματος, του μετωπιαίου οστού, των γνάθων, του οφθαλμικού κόγχου, καθώς και των εκτεταμένων θλαστικών τραυμάτων της Γναθοπροσωπικής περιοχής.

Η αντιμετώπιση των αιμαγγειωμάτων και των αγγειακών δυσπλασιών του προσώπου απαιτεί εξειδικευμένη χειρουργική εκπαίδευση και εμπειρία.  Στην Ευρωκλινική Αθηνών καθώς και στην Ευρωκλινική Παίδων αντιμετωπίζονται με επιτυχία περιστατικά αγγειακών ανωμαλιών του προσώπου σε μικρούς ασθενείς αλλά και σε ενήλικες. Εφαρμόζονται τα σύγχρονα θεραπευτικά πρωτόκολλα, ενώ το τμήμα αυτό βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με ανάλογα κέντρα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γερμανίας.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το τμήμα υποστηρίζεται πλήρως από σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και από τα υπόλοιπα τμήματα της κλινικής, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.

ΤΜΗΜΑ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διευθυντής, Επιστημονικά Υπεύθυνος

Συνεργάτες

  Ζητήστε ραντεβού online
  Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

  ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801