Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

Συνεργάτης Κλινικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Ευρωκλινική Αθηνών 


Αναπληρωτής Διευθυντής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής, 401 ΓΣΝΑ

Εξειδίκευση & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Όγκοι παρωτίδας

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • Επιμελητής Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής, 401 ΓΣΝΑ, 2006 – 2012
  • Αναπλωτής Διευθυντής Γναθοπροσωπική Χειρουργικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ, 2013
  • Επιμελητής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών

Οδοντιατρική Σχολή
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1995

Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων, 1995

Ιατρική Σχολη
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2013

 

Στοματικό και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός

  • Αγγλικά
  • Γαλλικά