Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

About the Euroclinic Group

History – Mission

The Euroclinic Group consists of the Athens Euroclinic General Hospital & the Euroclinic Children’s Hospital, both located very conveniently in the center of Athens, with good transport connections, which allows easy access to all of the city of Athens attractions. The Athens Euroclinic was established in 1998 and the Euroclinic Children’s Hospital in 2002. Since then, a large number of International patients have received first class treatment in the Euroclinic Group facilities. Both are reputable Diagnostic, Surgical and Therapeutic Centers, with modern infrastructure, cutting-edge medical equipment and dedicated hospital teams with highly trained professionals who will ensure that patients of all ages receive the best possible care, attention and treatment.

Committed to the care and improvement of the quality of human life, the hospitals of the Euroclinic Group aim to provide high standard specialized care based on international clinical standards and specialty centers operated by highly qualified medical staff. Our mission is to enhance the quality of life of our patients by providing integrated healthcare services with integrity and professionalism, in a safe, caring and responsible manner, while respecting the dignity and cultural diversity of our patients. At the Euroclinic Group, the board, medical, nursing and administration staff, work together continuously in order to identify and direct the priorities of the hospitals through the implementation of strategic plans, in line with our mission.

Profile

The Athens Euroclinic is a point of reference amongst top Private Hospitals in Europe due to its high quality health care services and its patient-centered philosophy. With specialty units and highly trained professionals, it emphasizes in the prevention, diagnosis and treatment of human illness and provides access to a whole range of services, 24 hours a day, for all patients of 15 years of age and above. Dedicated in the provision of first class health care services, it is staffed by distinguished and experienced professionals that will ensure you receive the best possible care, attention and treatment. Outstanding physicians and surgeons as well as highly experienced nursing personnel offer the whole range of medical services, supported by state of the art medical equipment and modern infrastructure.

Within the most pleasant and comfortable surroundings, every patient enjoys luxury accommodation, friendly service and is treated with compassion and kindness from the first moment they arrive. The modern infrastructure and state-of-the-art medical equipment allows us to speed up diagnosis, increase accuracy and strive for the very best outcomes for our patients.

By setting high standards and strict quality policies and by adhering to best practice protocols, the Athens Euroclinic is one of the best Private facilities in Athens, Greece.

The Euroclinic Children’s Hospital (For children of 30 days to 14 years old), is a modern private facility, located in the center of Athens and dedicated completely in the provision of health care for children. Within the most friendly and comfortable environment, since its foundation in 2002, a vast number of children have been hospitalized and even more have been medically examined at the Out-patient Department and have experienced the best possible care, attention and treatment. The Euroclinic Children’s Hospital medical staff offers a wide range of pediatric specialties and subspecialties, including indicatively: General Pediatrics, Pediatric Surgery, Endocrinology & Diabetes Center, Cardiology, Pulmonology, Orthopedic, Ophthalmology, Ear – Nose – Throat, Gastroenterology, Urology, Child and Adolescent Obesity, Plastic and Reconstructive Surgery, etc.

In the facilities of the Euroclinic Group, patients of all ages enjoy quality accommodation and friendly service. They are treated with discretion, compassion and kindness from the moment they enter the hospitals until discharge. According to patient’s survey conducted by our Quality control Department, more than 90% of our in-patients reported highly satisfied by the services rendered, in both hospitals.

 

The Athens Euroclinic at a glance

The Athens Euroclinic offers a complete range of surgical healthcare services, while a large number of operations are carried out on an annual basis, including among others:

 • Coronary by-pass and Valve replacement
 • Angioplasty & full scope of Interventional Cardiology and Electrophysiology – Cardiac arrhythmia procedures
 • Hip & Knee replacement
 • Spinal fusion
 • Extensive scope of bariatric operations including Gastric Sleeve & By-pass
 • Extensive scope of plastic surgery operations including indicatively: Lap Band, Liposuction, Tummy Tuck, Breast Implants, Rhinoplasty & Face Lift
 • Procedures related to CA treatment including: Upper & Lower Gastrointestinal operations,
 • Prostatectomy and Hysterectomy
 • Robotic surgery (General Surgery, Urology and Gynecology)

Continuous investment in state-of-the-art technology and development of specialized departments, which allows the application of the most innovative methods in diagnosis and treatment. Innovative healthcare services include:

 • Cardiac Surgery Department, performing medical research in collaboration with the Texas Heart Institute, Houston USA and the Medical School of the Athens University.
 • Interventional Cardiology / Hemodynamics Department, equipped with state-of-the-art Catheterization lab.
 • Modern Breast Center, following a multidisciplinary approach in prevention, treatment and rehabilitation, according to global standards.
 • Urology Department, staffed by highly qualified doctors and professors utilizing the most modern methods in the treatment of urological conditions, including TURIS technique and Robotic Surgery.
 • Certified and experienced surgeons in the use of Robotic Surgery – Da Vinci S
 • Comprehensive Intensive Care Unit (ICU), providing care to more than 700 patients per year.
 • Pain Management Department, offering integrated healthcare services to people suffering of chronic pain conditions such as headache & migraine, conditions of the spine, joint pains, ischemic pain, neuropathic pain and pain caused by Cancer.
 • Plastic Surgery Department, covering all cosmetic surgeries, non-invasive cosmetic treatments and reconstructive surgeries.
 • Specialized Department of Athletic Cardiology, providing Cardiological evaluation to professional and amateur athletes.
 • Specialized Sports Injuries Department, with highly experienced Orthopedic Surgeons performing all types of Orthopedic procedures by implementing the most innovative methods (i.e. minimally invasive techniques, AMIS, ALMIS, etc.)
 • Weekly Oncological Council, handling a full range of surgical and other oncological cases.
 • Interventional Radiology and Neuroradiology Department equipped with a state-of-the-art Digital Angiography System.
 • Radiology Department, with state-of-the-art CT scanner, MRI and Ultrasound.
 • Leading Diagnostic, Surgical and Therapeutic Center
 • Top scientific staff of all medical specialties
 • Cooperation with 300 partner doctors and 1.000 referring doctors
 • Highly qualified and experienced nursing personnel
 • Cutting-edge medical equipment and modern infrastructure
 • Certified in accordance with ΕLΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 standards
 • 159 patient beds
 • 8 Operating theatres
 • 12 beds in Intensive Care Unit (ICU)
 • 4 beds in Coronary Care Unit (CCU)
 • One Day Clinic (ODC)
 • Centers of Excellence
 • Conveniently located in the center of Athens, with good transport links
 • 24-hour Emergency & Ambulance services

The Euroclinic Children’s Hospital

The Euroclinic Children’s Hospital offers a complete range of surgical healthcare services with a large number of operations carried out on annual basis, including:

 • Adenoidectomy
 • Bone elongation
 • Blepharoplasty –Blepharoptosis
 • Cheiloschisis
 • Cleft lip correction
 • Colectomies
 • Colonoscopy
 • Cryptorchidism
 • Gastroscopy
 • Hypospadias
 • Knee puncture
 • Large joints puncture
 • Multiple trauma care & dressing
 • Myringotomy
 • Nasal-Tear Duct Catheterization
 • Orthoscopy
 • Phimosis
 • Pilonidal cyst
 • Pinnal plastic (ENT)
 • Scar correction
 • Splenectomies
 • Strabism surgery
 • Tonsillectomy
 • Trauma suture
 • Tumor excision
 • Tympanoplasty

Innovative pediatric healthcare services are provided at the Euroclinic Children’s Hospital, including:

 • Surgical Healthcare Services
  Apart from the usual, most common procedures (day clinic), other severe surgical procedures are carried out in regards to the cervix, thorax and abdomen as well as laparoscopic procedures.
 • Plastic Reconstructive Surgery and Burns Department
  Cosmetic surgery (ear plastic), Congenital diseases (Lagostoma, Cleft Palat, Eyelid descent), Skin lesions (Moles, Hemangiomas), post traumatic or post burn reconstructive surgery.
 • Oral and Maxillofacial Surgical Department
  Trauma cases of the maxillofacial areas are treated. A special department focusing on the diagnosis and treatment of vascular facial tumors.
 • Chronic Pain Center
  Staffed by specialized Neurosurgeon, Neurologist and Orthopedic Surgeon it offers the most up-to-date treatment methods.
 • Sleep Center
  Multi-recording sleep study is performed in order to investigate sleep disorders (obstructive sleep apnea/hypopnea syndrome).
 • Gastroenterology Department
  Fully equipped department for the diagnosis and treatment of children’s digestive disorders.
 • Diabetes Department
  Staffed by highly experienced endocrinologists and nurses, specialized in the treatment of diabetes, including dietician and psychologist. The Department covers the diagnosis and monitoring of children and teenagers suffering of diabetes (type 1 and type 2), their training and the training of their families regarding treatment, nutrition as well as psychological support.
 • Allergology Consulting Department
  Prevention, diagnosis and treatment of all types of allergies.
 • Obesity Center
  The Euroclinic Children’s Hospital has created a fully organized department dedicated to the prevention and treatment of children’s and teenagers’ obesity.
 • Leading Diagnostic, Surgical and Therapeutic Center
 • Highly experienced scientific staff of all pediatric specialties & sub-specialties
 • Highly experienced nursing personnel, specially trained in the care of children
 • Modern infrastructure and Certified in-house laboratories
 • Cutting-edge medical equipment
 • Certified in accordance with ΕLΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000 standards
 • Fully equipped outpatient department
 • 78 patient beds
 • 3 Operating theatres
 • One Day Clinic (ODC)
 • Centers of Excellence
 • Free night stay for parent or attendant
 • Conveniently located in the center of Athens, with good transport links
 • 24-hour Emergency & Ambulance services

  Ζητήστε ραντεβού online
  Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

  ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801