Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Ιατρικό Αρχείο

 

Αντίγραφο του ιατρικού φακέλου μπορεί να δοθεί κατόπιν υποβολής αιτήσεώς προς το τμήμα Ιατρικού Αρχείου, το οποίο βρίσκεται στην οδό Αθανασιάδου 4 και λειτουργεί καθημερινά από τις 08:30 έως τις 13:30 (εκτός Σαββάτου και Κυριακής). Σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης αντίγραφου ιατρικού φακέλου, καθώς και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά η ενημέρωση γίνεται τηλεφωνικά στο 210 6416115/116 ή μέσω e-mail στο medicalrecords@euroclinic.gr.

Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ευαίσθητων δεδομένων υγείας και τη διασφάλιση του ιατρικού απορρήτου, τα αντίγραφα του Ιατρικού φακέλου δεν μπορούν να παραδοθούν σε τρίτο πρόσωπο χωρίς εξουσιοδότηση επί της οποίας θα πρέπει να έχει θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής από Αστυνομικό Τμήμα ή ΚΕΠ

Ιατρικό Αρχείο | Ευρωκλινική