Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στην Ευρωκλινική Αθηνών λειτουργεί σύγχρονο Δερματολογικό εξωτερικό ιατρείο που παρέχει όλες τις υπηρεσίες διάγνωσης και θεραπείας. Το τμήμα στελεχώνεται από ιατρούς με πολυετή εμπειρία και σημαντικό επιστημονικό έργο στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Το υψηλότατο επιστημονικό επίπεδο σε συνδυασμό με τη συστηματική επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των ιατρών στις πλέον σύγχρονες ιατρικές τεχνικές, αποτελούν ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα του Δερματολογικού εξωτερικού ιατρείου της Ευρωκλινικής.

Με επίκεντρο τον ασθενή και στόχο την εξατομικευμένη ιατρική προσέγγιση, το Δερματολογικό ιατρείο καλύπτει το φάσμα των αναγκών που εκτείνονται από τη διάγνωση και θεραπεία των δερματολογικών παθήσεων μέχρι τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα Νοσημάτα.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το τμήμα παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας για την έγκαιρη και αποτελεσματική διάγνωση δυσπλαστικών σπίλων και ύποπτων προκαρκινικών βλαβών. Επίσης, πραγματοποιούνται πολλαπλές μικρές επεμβατικές πραξεις με χρήση διαθερμοπηξίας ή κρυοχειρουργικής για θεραπευτική αντιμετώπιση δερματολογικών παθήσεων όπως μυρμηκίες, θηλώματα, κονδυλώματα, υπερκερατώσεις και άλλες βλάβες.

Επίσης, διενεργούνται διαγνωστικές βιοψίες για καθορισμό διάγνωσης όταν αυτή δεν είναι εφικτή μόνο με κλινική εξέταση.

Τέλος, οι περιπτώσεις όπου χρειάζεται χειρουργική αφαίρεση σπίλων ή άλλων βλαβών του δέρματος (κύστεις, λιπώματα, ινώματα κ.α) , αντιμετωπίζονται στο εξωτερικό ιατρείο ή στο χειρουργείο ημερήσιας νοσηλείας.

ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΩΝ ΚΑΙ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ

 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στην Ευρωκλινική Αθηνών λειτουργεί ένα απόλυτα εξειδικευμένο Ιατρείο που συστήθηκε από τον Καθηγητή Δερματολογίας Παναγιώτη Γ. Σταυρόπουλο, με πολυετή εμπειρία και σημαντικό επιστημονικό και διδακτικό έργο στον Τομέα της Ανοσολογίας Δέρματος στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.  Νοσήματα συνήθη όπως η ψωρίαση, η λεύκη, η γυροειδής αλωπεκία, ο ομαλός λειχήνας,  το έκζεμα (ενδογενές-εξωγενές), η κνίδωση, η φωτοδερματίτιδα αλλά και πιο σπάνια και συστηματικά όπως η πέμγιγα, το πομφολυγώδες πεμφιγοειδές, ο δερματικός Ερυθηματώδης Λύκος, τα δερματικά λεμφώματα (Τ και Β), η δερματομυοσίτιδα, οι δερματικές αγγειίτιδες ή η σκληροδερμία, αποτελούν ακριβώς το αντικείμενο αυτού του εξειδικευμένου ιατρείου. Ο ασθενής αυτών των νοσημάτων, πλέον μπορεί να λάβει σαφή διάγνωση, προηγμένη και στοχευμένη θεραπεία σύμφωνα με διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες καθώς και αξιόπιστη παρακολούθηση.

Με επίκεντρο τον ασθενή και στόχο την εξατομικευμένη ιατρική προσέγγιση κάθε περιστατικού, το Ιατρείο Αυτοανόσων και Φλεγμονωδών δερματικών παθήσεων, καλύπτει το κενό στο φάσμα των αναγκών που εκτείνονται από τη διάγνωση των ιδιαίτερων αυτών παθήσεων, στη στοχευμένη θεραπεία τους έως και τη σημαντικότατη παρακολούθηση στο μέλλον, καθώς οι παθήσεις αυτές χαρακτηρίζονται από τη χρονιότητα και τις υποτροπές.

Το υψηλότατο επιστημονικό επίπεδο και η πολυετής και εξειδικευμένη στο αντικείμενο εμπειρία του καθηγητή Π.Γ. Σταυρόπουλου, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα σύμπλευσης με το Δερματολογικό τμήμα και το Στοματολογικό τμήμα της Ευρωκλινικής Αθηνών, παρέχοντας τη δυνατότητα  όλων των σύγχρονων ιατρικών υπηρεσιών Εργαστηρίου και Κλινικής, που προσφέρει η Ευρωκλινική Αθηνών, αποτελούν Το ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα της ιατρικής ομάδας του Ιατρείου Αυτοανόσων-Φλεγμονωδών Παθήσεων Δέρματος, που πρώτη φορά υλοποιείται στον ιδιωτικό τομέα.

Η ομάδα του καθηγητή Π.Γ.Σταυρόπουλου έρχεται να καλύψει το διαγνωστικό και θεραπευτικό έλλειμμα, που υπάρχει στην τόσο ειδική μερίδα ασθενών με αυτοάνοσα και φλεγμονώδη ευρήματα στο δέρμα και που πιθανά λανθάνουν αδιάγνωστα και “επισκεπτόμενα” άλλες ιατρικές και οδοντιατρικές ειδικότητες. Αυτή η τόσο ευαίσθητη και ιδιαίτερη ομάδα ασθενών, θα ανιχνευθεί από την επίσκεψή της στο έμπειρο ιατρικό προσωπικό του Δερματολογικού τμήματος της Ευρωκλινικής, ή θα ανιχνευθούν σημεία που έχουν πρώτη εκδήλωση στο στόμα,  από τη Στοματολόγο κα Ελεάνα Στουφή της Ευρωκλινικής Αθηνών, οπότε θα πραγματοποιηθεί και  πιο έγκαιρα η θεραπεία τους.

 Βασικός πυλώνας της λειτουργίας του Ιατρείου είναι η διεπιστημονική ιατρική ομάδα, την οποία διευθύνει ο καθηγητής Π.Γ.Σταυρόπουλος , με στόχο πάντα τον ασθενή που αξίζει να λάβει πλέον στοχευμένη και σύγχρονη θεραπεία σε οργανωμένο και φιλικό περιβάλλον από απόλυτα εξειδικευμένους επιστήμονες, όπως ορίζουν η ιδιαιτερότητα και η μοναδικότητα των Αυτοανόσων και Φλεγμονωδών παθήσεων του δέρματος.

Το διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ιατρείου βρίσκεται πάντα δίπλα στο δερματολογικό  ασθενή και την οικογένειά του, προσφέροντας τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα νοσηλευτικής φροντίδας με επαγγελματική επιμέλεια, ευαισθησία και κατανόηση  για τις ιδιαίτερες ανάγκες φροντίδας του. Το προσωπικό του δερματολογικού τμήματος της Ευρωκλινικής, υψηλής εμπειρίας και κατάλληλα εκπαιδευμένο, βρίσκεται στο πλευρό των πασχόντων από αυτοάνοσες και φλεγμονώδεις δερματολογικές παθήσεις, προκειμένου να ενημερώσει και να κατευθύνει για τα απαραίτητα βήματα έως την πλήρη ίαση και θεραπεία.

 

 1. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το εξειδικευμένο αυτό ιατρείο αντιμετωπίζει πλήρως και εκτενώς όλα τα δερματοβλεννογόνια και αυτοάνοσα/φλεγμονώδη νοσήματα του δέρματος με επαγγελματισμό και μεθοδικότητα διαδικασιών: κλινική διάγνωση, λήψη βιοψίας, λήψη άμεσου και έμμεσου ανοσοφθορισμού, ειδικών ανοσολογικών και εργαστηριακών εξετάσεων κατά περίπτωση, τεκμηρίωση διάγνωσης, έναρξη θεραπευτικής αγωγής, ολοκλήρωση θεραπείας, παρακολούθηση ασθενών, πρόληψη υποτροπών.

Η διάγνωση των δερματικών αυτών παθήσεων πραγματοποιείται, είτε υπό τη μορφή διαγνωστικής βιοψίας ή χειρουργικής εκτομής δέρματος ή στοματικού βλεννογόνου και ολοκληρώνεται με απλές αλλά και πιο σύνθετες και ακριβείας εργαστηριακές εξετάσεις για εξειδικευμένα αυτο-αντισώματα. Ο έλεγχος γίνεται με τη βοήθεια του τελευταίας τεχνολογίας ιατρικού εξοπλισμού, επιτυγχάνοντας τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα ταχύτητας, διαγνωστικής ορθότητας και ακρίβειας σύμφωνα με τα διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα και πάντα στην Ευρωκλινική Αθηνών. Ο θεραπευτικός σχεδιασμός γίνεται με κύριο γνώμονα την προσπάθεια εξατομίκευσης της θεραπείας για κάθε ασθενή, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα της στοχευμένης θεραπευτικής δερματολογίας.

Στο Ιατρείο Αυτοανόσων-Φλεγμονωδών Δερματικών παθήσεων παρέχονται ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας,  διευρυσμένες ιατρικές υπηρεσίες, όπως  είναι η συνεχής παρακολούθηση του ασθενούς για την πρόληψη νέων υποτροπών των νοσημάτων, καθώς και συμβουλευτική ή έγκαιρη ανίχνευση σε άλλα μέλη της οικογενείας, στα νοσήματα που παρουσιάζουν μία γενετικά κληρονομούμενη προδιάθεση.

 1. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Ευρωκλινική Αθηνών είναι εξοπλισμένη με υπερσύγχρονα διαγνωστικά ιατρικά μηχανήματα που εξασφαλίζουν ταχύτητα, ασφάλεια και αξιοπιστία στη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων, την παρακολούθηση των περιστατικών, αλλά και την αποτελεσματικότερη θεραπεία τους με νέες εξελιγμένες θεραπευτικές μεθόδους μεθόδους.

Ακόμη και στην περίπτωση που η νοσηλεία είναι επιβεβλημένη, προκειμένου για τον γρήγοροτερο έλεγχο της νόσου, εκεί που επιβάλλεται, το νοσηλευτικό  και  ιατρικό προσωπικό της Ευρωκλινικής Αθηνών, καθώς και οι συνεργαζόμενες ιατρικές ειδικότητες, εγγυώνται την έμπειρη, φιλική και πλέον αξιόπιστη νοσηλευτική και ιατρική φροντίδα, στο περιβάλλον της Ευρωκλινικής Αθηνών , πολλαπλώς πιστοποιημένης για τις υπηρεσίες της και  τις ιατρικές  παροχές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΡΙΧΩΝ & ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗΣ

Ιατρείο Παθήσεων τριχών

Το Ιατρείο Παθήσεων Τριχών  λειτουργεί με βάση τα διεθνή πρότυπα της σύγχρονης Δερματολογίας. Το τμήμα στελεχώνεται από έμπειρους δερματολόγους με επικεφαλή τον Δρ.Κουρή Ανάργυρο, Δερματολόγο-Αφροδισιολόγο.
Το ιατρικό προσωπικό ενημερώνεται συνεχώς, μέσω της συμμετοχής του σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια, και είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας.

Υπηρεσίες:
Το ιατρείο παθήσεων τριχών λειτουργεί μια φορά την εβδομάδα. Στο ιατρείο πραγματοποιείται:
1. Μελέτη της παθολογίας παθολογία της τρίχας (είτε αφορά την ρίζα είτε το στέλεχος) σε δερματολογικά νοσήματα
2. Διαγνωστική προσέγγιση ασθενών με τριχόπτωση
3. Τριχοσκόπηση
4. Τριχοριζόγραμμα
5. Διερεύνηση δύσκολων περιπτώσεων ουλωτικών ή μη αλωπεκιών
6. Συμβουλευτική ασθενών για τον ρόλο των συμπληρωμάτων διατροφής και την πιθανή λήψη τους
7. Συμβουλευτική σε ογκολογικούς ασθενείς πριν την έναρξη των χημειοθεραπειών
8. Tριχολογικός έλεγχος κλινικά με τριχοσκόπηση και τριχοριζόγραμμα
9. Εργαστηριακός βιοχημικός και ορμονικός έλεγχος
10 .Εξειδικευμένες θεραπείες με Μεσοθεραπεία τριχωτού & Αυτόλογη μεσοθεραπεία τριχωτού (PRP)

Ιατρείο Μεταμόσχευσης Μαλλιών

Στο ιατρείο διενεργούνται μεταμοσχεύσεις μαλλιών με την τεχνική FUE (follicular unit extraction). Η εξέλιξη της Ιατρικής στον τομέα της Δερματοχειρουργικής προσέφερε σημαντικές λύσεις σε αυτούς που πάσχουν από τριχόπτωση, με την επεμβατική διαδικασία που ονομάζεται μεταμόσχευση μαλλιών. Με την τεχνική FUE τριχοθυλάκια αφαιρούνται ένα προς ένα από την ινιακή περιοχή του τριχωτού της κεφαλής (δότρια περιοχή) όπου θεωρείται περιοχή σταθερής τριχοφυΐας και τοποθετούνται στην λήπτρια περιοχή όπου παρατηρείται αραίωση. Η τεχνική FUE θεωρείται ελάχιστα επεμβατική λόγω απουσίας γραμμικής ουλής και η μετεγχειρητική επάνοδος είναι άμεση. Οι επεμβάσεις διενεργούνται από εξειδικευμένο ιατρικό (Δερματολόγο, Αναισθησιολόγο) και νοσηλευτικό προσωπικό. Επικεφαλής του τμήματος είναι ο Δρ.Κουρής Ανάργυρος, Δερματολόγος-Αφροδισιολόγος, Ευρωκλινικής. Το χειρουργείο πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία στην δότρια και λήπτρια περιοχή του τριχωτού της κεφαλής χωρίς ο ασθενής να πονάει καθ΄όλη τη διάρκεια του.Τα μαλλιά που έχουν μεταμοσχευθεί αρχίζουν να αναπτύσσονται κανονικά μετά το πέρας της εμφύτευσης και γίνονται αντιληπτά από τον ασθενή περίπου 3-4 μήνες μετά τη μεταμόσχευση, ενώ το αποτέλεσμα ολοκληρώνεται μετά από 12 μήνες.

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕΛΑΝΩΜΑΤΟΣ

Το Μελάνωμα αποτελεί τον κακοηθέστερο όγκο που εντοπίζεται στο δέρμα και τους βλεννογόνους. Σήμερα αποτελεί μια σχετικά συχνή οντότητα που εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίες η διάγνωση της οποίας όμως έχει βελτιωθεί λόγω της έγκαιρης διάγνωσης και της καλύτερης μελέτης της βιολογικής συμπεριφοράς και θεραπείας της.

Το Κέντρο Πρόληψης και Θεραπείας Μελανώματος της Ευρωκλινικής Αθηνών προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας για την πρόληψη, πρόωρη διάγνωση και έγκαιρη χειρουργική αντιμετώπιση του μελανώματος.

Οι ασθενείς μπορούν προσέρχονται στο Κέντρο Πρόληψης και Θεραπείας Μελανώματος:

 1. Είτε για προληπτική εξέταση -κλινικά και αν χρειάζεται και δερματοσκοπικά- για εξέταση των σπίλων τους. Οι ύποπτοι σπίλοι αφαιρούνται χειρουργικά και αποστέλλονται για βιοψία.
 2. Με παραπεμπτικό από κάποιο Δερματολόγο για χειρουργική εξαίρεση κάποιου ύποπτου σπίλου
 3. Με διαγνωσμένο Μελάνωμα μετά από την αρχική εξαίρεση του σπίλου από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, για την περαιτέρω αντιμετώπιση και θεραπεία του Μελανώματος.
 4. Κλινικοεργαστηριακή παρακολούθηση των μελανοπαθών ασθενών, βάσει των διεθνών πρωτοκόλλων.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ο σύγχρονος εξοπλισμός του ιατρείου περιλαμβάνει ψηφιακό δερματοσκόπιο και μηχάνημα χαρτογράφησης σπίλων τα οποία συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στη διάγνωση σπίλων, αποτρέποντας τη διενέργεια άσκοπων χειρουργικών αφαιρέσεων. Επίσης επιτρέπουν την παρακολούθηση ατόμων με πολλαπλούς σπίλους, ή σπίλους σε σημεία δύσκολο να παρακολουθήσει ο ίδιος ο ασθενής. Η δερματοσκόπηση αποτελεί χρήσιμο και απαραίτητο εργαλείο στη δερματολογική εξέταση και η αποθήκευση των κλινικών και δερματοσκοπικών εικόνων επιτρέπουν την αντικειμενική και αξιόπιστη παρακολούθηση της κλινικής πορείας μιας πάθησης. Τέλος υπάρχει η δυνατότητα παροχής αντίγραφου του αρχείου των φωτογραφιών στον ασθενή αν αυτός το επιθυμεί.

  Ζητήστε ραντεβού online
  Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

  ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801