Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Στην Ευρωκλινική λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία προσωπικού και ασθενών σύμφωνα με τις αυστηρές οδηγίες του ΕΟΔΥ (Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας) και του Π.Ο.Υ για να διασφαλίσουμε στο 100% την ασφάλεια όλων.

Δείτε αναλυτικά όλα τα μέτρα προφύλαξης από τον COVID-19

1. Ιατρική ενημέρωση

2. Προστασία ασθενών και συνοδών

3. Προστασία προσωπικού

 

1. Ιατρική ενημέρωση

Επιτροπή Λοιμώξεων

Στην Ευρωκλινική Αθηνών λειτουργεί Ειδική Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων, η οποία ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις, συνεδριάζει και κατευθύνει τις πολιτικές της Κλινικής, από την πρώτη μέρα εμφάνισης του κορωνοϊού στον Παγκόσμιο χάρτη, λαμβάνοντας έγκαιρα όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα τόσο για την ασφάλεια των ασθενών όσο και του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού του Ομίλου Ευρωκλινικής.


Επιτροπή Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης & Δια Βίου Μάθησης που λειτουργεί στην Ευρωκλινική, ενημερώνει σχεδόν καθημερινά το ιατρικό προσωπικό, με έρευνες τόσο από την Ελλάδα όσο και από το Εξωτερικό, ώστε να παραμένει πλήρως ενημερωμένο για τις τελευταίες ιατρικές εξελίξεις σχετικά με τον νέο κορωνοϊό SARS-CoV-2, την επιδημιολογία του, τα συμπτώματά του, καθώς και όλα τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που πρέπει να ακολουθούνται.


2. Προστασία ασθενών και συνοδών

Η Ευρωκλινική ακολουθώντας τις επίσημες οδηγίες του ΕΟΔΥ (Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας) και του Υπουργείου Υγείας από την πρώτη στιγμή ανακοίνωσε τη λήψη έκτακτων μέτρων για την έγκαιρη πρόληψη και την ασφάλεια όλων των ασθενών και των συνοδών που επισκέπτονται το νοσοκομείο.


Γενικές Οδηγίες προφύλαξης πριν την είσοδο στην κλινική

 • Περιορισμός των σημείων εισόδου στην Κλινική, με ελεγχόμενη είσοδο από μία μόνο πύλη εισόδου, στην οποία υπάρχει προσωπικό ασφαλείας, επιφορτισμένο με τη λήψη σύντομου ιστορικού από ασθενείς, συνοδούς και προσωπικό για να εξασφαλιστεί ότι δεν πληρούν κριτήρια κρούσματος και στους οποίους γίνεται θερμομέτρηση.
 • Εφόσον πληρούνται τα κριτήρια εισόδου οι εισερχόμενοι απολυμαίνουν υποχρεωτικά τα χέρια τους με αντισηπτικό υγρό που υπάρχει στην είσοδο της Κλινικής και στη συνέχεια τους επιτρέπεται η είσοδος με την υποχρεωτική χρήση χειρουργικής μάσκας.
 • Κάθε ασθενής συνοδεύεται το πολύ από ένα άτομο και εφόσον το επιβάλλει η κατάσταση του ασθενούς, καθώς υπάρχει σύσταση αυστηρής τήρησης ωραρίου και προϋποθέσεων για το επισκεπτήριο.
 • Εγκατάσταση δύο ειδικών απομονωμένων χώρων (isolation boxes) οι οποίοι βρίσκονται εκτός νοσοκομείου, στον προαύλιο χώρο και τα ύποπτα/πιθανά κρούσματα οδηγούνται προς διερεύνηση αποκλειστικά εκεί.
 • Στους χώρους αυτούς το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό με πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό προχωρεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ελέγχου του περιστατικού, κλινικής εξέτασης και συλλογής δείγματος, εάν αυτό απαιτείται, για μοριακό έλεγχο.

Γενικές οδηγίες προφύλαξης για ασθενείς εντός κλινικής

 • Η χρήση χειρουργικής και μόνο μάσκας (απαγορεύεται η χρήση πάνινης, χάρτινης ή μάσκας με φίλτρο) είναι υποχρεωτική για τους συνοδούς /επισκέπτες των ασθενών.
 • Σε όλους τους εσωτερικούς χώρους της κλινικής επιβάλλεται η χρήση χειρουργικής μάσκας (κάλυψη μύτης και στόματος) από το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό.
 • Κάθε ασθενής που γίνεται εισαγωγή για νοσηλεία, έχει ελεγχθεί και έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι αρνητικός στη παρουσία του ιού SARS-CoV 2, ούτως ώστε να μην διακυβευθεί η ασφάλεια λοιπών νοσηλευομένων και υγειονομικού προσωπικού.  Ο έλεγχος αφορά σε όλα  ανεξαιρέτως τα περιστατικά  (Παθολογικά, Χειρουργικά, Ενδοσκοπικά, Αιμοδυναμικό, Αγγειογραφικό, Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας).
 • Οι ασθενείς που προσέρχονται για εργαστηριακό -απεικονιστικό έλεγχο (αιματολογικές εξετάσεις, αξονικές τομογραφίες, υπερήχους κ.λπ.), εκτός του ελέγχου που πραγματοποιείται κατά την είσοδο,  πρέπει να φέρουν μάσκα και να έχουν υποβληθεί σε θερμομέτρηση πριν την είσοδό τους στους χώρους της Κλινικής ή/και του Πολυιατρείου  Σημείο Δ.Υ.Ο. Αν η θερμοκρασία τους είναι μεγαλύτερη απο37,0⁰C, δεν  επιτρέπεται η είσοδός τους στη Κλινική και ακολουθείται η διαδικασία διερεύνησης.
 • Στα χειρουργικά περιστατικά, ο έλεγχος για SARS-CoV 2 πραγματοποιείται υποχρεωτικά στα πλαίσια του υπόλοιπου προεγχειρητικού  ελέγχου.
 • Δεν υποβάλλονται για έλεγχο SARS-CoV- 2, οι ασθενείς που θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση με  τοπική αναισθησία  και θα λάβουν εξιτήριο μετά από λίγες ώρες.
 • Στους ασθενείς που εισάγονται από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π), ο έλεγχος πραγματοποιείται υποχρεωτικά στο Τ.Ε.Π.
 • Όλοι οι ογκολογικοί ασθενείς που εξυπηρετούνται στο ODC, πριν την έναρξη της θεραπείας, υποβάλλονται σε θερμομέτρηση, κλινική εξέταση, λήψη επιδημιολογικού ιστορικού και φέρουν υποχρεωτικά προστατευτική μάσκα προσώπου. Οι ογκολογικοί ασθενείς που κάνουν έναρξη, για πρώτη φορά, θεραπείας υποβάλλονται υποχρεωτικά σε  εργαστηριακό έλεγχο για SARS-CoV-2.
 • Ανάρτηση ενημερωτικού υλικού με τις οδηγίες προστασίας και υγιεινής του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Γενικές οδηγίες για επισκέπτες-συνοδούς

 • Το Επισκεπτήριο ασθενών αναστέλλεται
 • Επιτρέπεται μόνο ένα (1) άτομο επίσκεψη ανά ασθενή που βρίσκεται σε προθανάτια κατάσταση και τηρείται αδιάλειπτα η διαδικασία ελέγχου του εισερχόμενου κατά την είσοδο. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται και θερμομέτρησή του πριν την είσοδο στην Κλινική και εάν κάποιος έχει θερμοκρασία σώματος μεγαλύτερη από 37,0⁰C δεν επιτρέπεται η είσοδος στην Κλινική.
 • Χορηγείται από την Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας, κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του θεράποντος ιατρού, άδεια για 30λεπτο επισκεπτήριο μια φορά την ημέρα
 • Η είσοδος του επισκέπτη/συνοδού επιτρέπεται μόνο με προστατευτική χειρουργική μάσκα (απαγορεύεται η χρήση πάνινης, χάρτινης ή μάσκας με φίλτρο) που θα καλύπτει μύτη και στόμα  και κατά την παραμονή τους οφείλουν να βρίσκονται αυστηρά στο θάλαμο του ασθενούς και να φορούν πάντα την χειρουργική μάσκα.
 • Το επισκεπτήριο πέραν του ωραρίου είναι εφικτό μόνο κατόπιν εισήγησης του θεράποντος ιατρού και έγκρισης από την Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας.

Διενέργεια διαγνωστικών τεστ για COVID-19

Στα εργαστήρια Βιοπαθολογίας της Ευρωκλινικής Αθηνών διενεργούνται όλα τα διαγνωστικά τεστ για τον COVID-19.

Μάθετε περισσότερα για τα διαγνωστικά τεστ ΕΔΩ


Επιπλέον προληπτικά μέτρα σχετικά με τον COVID-19

 • Προσαρμογή του τρόπου λειτουργίας των κλινικών μας, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Υγείας.
 • Διαρρύθμιση των χώρων αναμονής ώστε τηρούνται οι προϋποθέσεις κοινωνικής απόστασης.
 • Έγκαιρη και συνεχής ενημέρωση όλων των ασθενών (μέσω sms, ενημερωτικών emails) για τις τελευταίες ιατρικές εξελίξεις γύρω για τον COVID-19
 • Έλεγχος της ροής του αριθμού των ασθενών και προσαρμογή των ραντεβού με τρόπο, ώστε να μην υπάρχει συνωστισμός και συγχρωτισμός ατόμων στις αίθουσες αναμονής.
 • Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της Κλινικής και διαρκής έλεγχος της εφαρμογής από όλους τους επισκέπτες της σύστασης για τήρηση των μέτρων κοινωνικής απόστασης
 • Τηλεφωνική ενημέρωση ανά ραντεβού κατά το κλείσιμο αυτού, σχετικά με τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης κατά την επίσκεψη.
 • Μεγαλύτερος χρόνος μεσολάβησης μεταξύ εξετάσεων για τον επαρκή αερισμό και καθαρισμό των χώρων από ραντεβού σε ραντεβού.

3. Προστασία προσωπικού

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής, έχοντας ως βασική προτεραιότητά τη διαφύλαξη της υγείας και της ασφάλειας του ανθρώπινου δυναμικού του έλαβε έγκαιρα όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) καθώς και τις συστάσεις της Επιτροπής λοιμώξεων της Ευρωκλινικής.


Γενικές οδηγίες προφύλαξης ιατρικού-νοσηλευτικού προσωπικού

 • Έλεγχος της ροής του αριθμού των ασθενών στις κλινικές (Κλείσιμο όλων εισόδων στις κλινικές εκτός από μία στην οποία υπάρχει προσωπικό ασφαλείας το οποίο παίρνει ιστορικό από όλους όσους επιθυμούν να εισέλθουν στο νοσοκομείο (ασθενείς ή/και συνοδοί) και τους επιτρέπει την είσοδο μόνον εφόσον πληρούν τα κριτήρια).
 • Μεταφορά όλων των ύποπτων κρουσμάτων σε ειδικά απομονωμένους χώρους (isolation box-εξωτερικοί οικίσκοι) οι οποίοι βρίσκονται εκτός νοσοκομείου, στον προαύλιο χώρο και έχουν δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, πληρώντας όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ασφαλείας.
 • Πλήρης εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού για τον COVID-19, τα μέτρα προφύλαξης, τους τρόπους διαχείρισης πιθανού ύποπτου κρούσματος.
 • Σε ολο το προσωπικό (ιατρικό,νοσηλευτικό και διοικητικό) γίνεται έλεγχος με test αντισωμάτων για SARS-CoV-2.
 • Ενίσχυση των κλινικών με τον απαραίτητο υγειονομικό εξοπλισμό (επάρκεια σε προστατευτικές μάσκες, γάντια, αντισηπτικά, ειδικές στολές, φάρμακα κ.λπ.)
 • Ενίσχυση υπηρεσιών καθαριότητας, χρήσης αντισηπτικών υγρών σε εισόδους, ταμεία και σε κεντρικά σημεία των κλινικών.

Γενικές οδηγίες προφύλαξης διοικητικού προσωπικού

Από την πρώτη μέρα το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της Ευρωκλινικής και ο αρμόδιος Ιατρός Εργασίας εκπαίδευσαν και ενημέρωσαν το προσωπικού για όλα τα προληπτικά μέτρα και κανόνες υγιεινής που θα πρέπει να τηρούνται στον εργασιακό χώρο.


Αναλυτικά όλα τα μέτρα προφύλαξης

 • Τακτικό Πλύσιμο χεριών με βάση τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Π.Ο. Υ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας)
 • Υποχρεωτική θερμομέτρηση όλων των εργαζομένων πριν την προσέλευσή τους στην εργασία
 • Κάλυψη στόματος και μύτης με ιατρική μάσκα, μαντήλι κ.λπ. σε περίπτωση βήχα ή φτερνίσματος στον εργασιακό χώρο.
 • Αποφυγή στενής επαφής, χειραψιών και διατήρηση αποστάσεων (τουλάχιστον 2 μέτρων)
 • Τοποθέτηση υάλινων πετασμάτων μπροστά από  γραμματείες για περαιτέρω προφύλαξη
 • Τακτικές απολυμάνσεις των επιφανειών εργασίας (επιφάνειες εργασίας, οθόνη υπολογιστή, πληκτρολόγιο και ποντίκι, πόμολα και διακόπτες, τηλέφωνο, φωτοτυπικά κ.λπ.) με αλκοολούχο διάλυμα τουλάχιστον δύο φορές ανά βάρδια.
 • Επαρκής ποσοτήτα αλκοολούχου διαλύματος, τουλάχιστον 62 βαθμών, σε όλα τα τμήματα και θέσεις εργασίας της κλινικής, για την εφαρμογή των πρωτοκόλλων υγιεινής των χεριών
 • Επαυξημένο επίπεδο παροχής υπηρεσιών καθαρισμού σε όλους τους χώρους εργασίας
 • Τακτικός αερισμός κλειστών χώρων με καθαρό αέρα
 • Διενέργεια όλων των διαγνωστικών τεστ για covid εσωτερικά στα εργαστήρια βιοπαθολογίας
 • Ισχυρές συστάσεις για αποφυγή μη αναγκαίων μετακινήσεων εκτός αλλά και εντός Ελλάδος στο προσωπικό και θεσμοθέτηση πρωτοκόλλου ενημέρωσης για να τηρούνται τα πρωτόκολλα καραντίνας, εφόσον απαιτείται.

Διαχείριση ύποπτου κρούσματος

Σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος από το προσωπικό (Διοικητικό, Νοσηλευτικό, Ιατρικό) παρουσιάζει συμπτώματα λοίμωξης (δεκατική πυρετική κίνηση, πυρετό, βήχα, πονόλαιμο κ.λπ.), είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει πριν την είσοδό του στην Κλινική, την αντίστοιχη Διεύθυνση στην οποία ανήκει, τη Διεύθυνση ανθρώπινου προσωπικού, τον αρμόδιο Ιατρό Εργασίας, καθώς και την Επιτροπή Λοιμώξεων της Ευρωκλινικής. Ακολούθως ο εργαζόμενος ακολουθεί τις κατευθύνσεις που δίνονται και πραγματοποιείται πλήρης κλινικός έλεγχος, παρακολούθηση της υγείας του σε καθημερινή βάση και εργαστηριακές εξετάσεις. Η Επιστροφή του στην εργασία γίνεται με χρήση χειρουργικής μάσκας καθ΄ όλη τη διάρκεια του ωραρίου του και με βάση το αρνητικό αποτέλεσμα του μοριακού ελέγχου για SARS-CoV-2 που πραγματοποιείται.

  Ζητήστε ραντεβού online
  Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

  ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801