Τεστ ανίχνευσης του νέου κορωνοϊού SARS CoV-2

Home / Άρθρα / Ευρωκλινική Αθηνών / Τεστ ανίχνευσης του νέου κορωνοϊού SARS CoV-2

Τεστ ανίχνευσης του νέου κορωνοϊού SARS CoV-

 

Μοριακό τεστ ανίχνευσης του νέου κορωνοϊού SARS CoV–2 σε ρινοφαρυγγικό επίχρισμα

Είναι η πλέον αξιόπιστη εξέταση ανίχνευσης του ιού σε άτομα που έχουν συμπτώματα αλλά και σε ασυμπτωματικούς φορείς που έχουν εκτεθεί στον ιό.

Ένα αρνητικό αποτέλεσμα για SARS-CoV-2 σημαίνει ότι ο ιός δεν ανιχνεύεται στο δείγμα. Αυτό, εκτός από την περίπτωση των μη μολυσμένων ατόμων, μπορεί να συμβεί και στους ασυμπτωματικούς φορείς του ιού που βρίσκονται στη φάση επώασης. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό στη λήψη των επιχρισμάτων να έχει συλλεχθεί αρκετό υλικό.

Γενικά, το ρινοφαρυγγικό επίχρισμα υπερτερεί του στοματοφαρυγγικού επιχρίσματος καθώς το υλικό που συλλέγεται είναι κατά κανόνα περισσότερο και δεν επηρεάζεται από τον λήπτη ή τον ασθενή. Σε συμπτωματικούς ασθενείς η ευαισθησία και η ειδικότητα της μεθόδου κυμαίνεται άνω του 99%.

Μοριακό τεστ ανίχνευσης του νέου κορωνοϊού SARS CoV–2 και των ιών γρίπης Α+Β ταυτόχρονα σε ρινοφαρυγγικό επίχρισμα

Είναι η πλέον αξιόπιστη εξέταση ανίχνευσης των ιών αυτών σε άτομα που έχουν συμπτώματα αλλά και σε ασυμπτωματικούς φορείς που έχουν εκτεθεί στους ιούς αυτούς.

Η εξέταση αυτή συνίσταται τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες που κυκλοφορούν και οι δύο αυτοί ιοί . Είναι σημαντικό να γίνεται ταυτόχρονα η διαφοροδιάγνωση των ιών αυτών διότι έχουν κοινή συμπτωματολογία αλλά διαφορετική θεραπευτική αντιμετώπιση. Επίσης είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αν υπάρχει συλοίμωξη διότι στις περιπτώσεις μπορεί να αυξηθεί η σοβαρότητα της κλινικής εικόνας. Σε συμπτωματικούς ασθενείς η ευαισθησία και η ειδικότητα της μεθόδου κυμαίνεται άνω του 99%.

Ταχεία ανίχνευση αντιγόνου του νέου  κορωνοϊού SARS CoV–2

Η εξέταση αυτή ανιχνεύει ποιοτικά τον νέο  κορωνοϊό SARS CoV–2 με τη μέθοδο του ενισχυμένου ανοσοφθορισμού FIA/TRF σε μόλις 12 λεπτά σε δείγμα ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος. Ο ενισχυμένος ανοσοφθορισμός θεωρείται από τις πιο αξιόπιστες μεθόδους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (η ευαισθησία φθάνει στο 87,5% και η ειδικότητα 96,5%).Πρόκειται για ένα τεστ που μπορεί να μας δώσει ένα γρήγορο αποτέλεσμα και σχετικά αξιόπιστο  για την άμεση διαχείριση των ασθενών.

Ανίχνευση ολικών αντισωμάτων έναντι του ιού SARS CoV-2

Το νέο τεστ Elecsys® Anti-SARS-CoV-2 της εταιρείας ROCHE που διενεργείται στο εργαστήριό μας χρησιμοποιεί δείγμα αίματος για να ανιχνεύσει το σύνολο των  ειδικών αντισωμάτων υψηλής συγγένειας έναντι του ιού SARS-CoV-2 με την μέθοδο της  ηλεκτροχημειοφωταύγειας (ECLIA).

Η υψηλή ειδικότητα του τεστ είναι ιδιαίτερα σημαντική προκειμένου να προσδιοριστεί αξιόπιστα εάν ένα άτομο έχει εκτεθεί στον ιό και εάν ο ασθενής έχει αναπτύξει αντισώματα. Το τεστ αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση του ποιος έχει αποκτήσει ανοσία στον ιό.

Ανίχνευση αντισωμάτων IgM Και IgG έναντι του ιού SARS CoV-2

Στην εξέταση αυτή προσδιορίζεται με κλασικές ορολογικές μεθόδους η συγκέντρωση των IgΜ και IgG αντισωμάτων έναντι του ιού SARS CoV-2 ξεχωριστά . H παρουσία των IgM αντισωμάτων υποδηλώνει πρόσφατη έκθεση του ατόμου στον ιό ενώ η παρουσία μόνο IgG  παλαιότερη.

 

Όλα τα παραπάνω διαγνωστικά τεστ διενεργούνται στα εργαστήρια της Ευρωκλινικής Αθηνών

Διευθύντρια Εργαστηρίων Βιοπαθολογίας, Όμιλος Ευρωκλινικής


Για να κλείσετε ραντεβού ή να ενημερωθείτε περαιτέρω καλέστε στο 210 64.16.800/801 (Δευτ. – Παρ. 9:00-17:00) ή πατήστε:

  • Share This