Τεστ ανίχνευσης του νέου κορωνοϊού SARS CoV-2

Home / Άρθρα / Ευρωκλινική Αθηνών / Τεστ ανίχνευσης του νέου κορωνοϊού SARS CoV-2

Τεστ ανίχνευσης του νέου κορωνοϊού SARS CoV-

 

Μοριακό τεστ ανίχνευσης του νέου κορωνοϊού SARS CoV–2 σε ρινοφαρυγγικό επίχρισμα (PCR)

Η μοριακή εξέταση ανίχνευσης SARS-CoV-2   ανιχνεύει γενετικό υλικό του ιού χρησιμοποιώντας μια εργαστηριακή τεχνική που ονομάζεται αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης (PCR ). Ενδείκνυται για τη συμπωματική φάση της νόσου, αφού προσδιορίζει αν κάποιος έχει προσβληθεί από τον ιό τώρα ,αλλά  πραγματοποιείται και  σε ασυμπτωματικούς φορείς που έχουν εκτεθεί στον ιό.

H ανίχνευση RNA του ιού SARS-CoV-2    γίνεται με τη μέθοδο One Step Real Time  PCR  σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ο.Υ και του CDC. Διενεργείται σε ρινοφαρυγγικό ή στοματοφαρυγγικό  επίχρισμα  που ιδανικά λαμβάνεται 48 ώρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων . Γενικά, το ρινοφαρυγγικό επίχρισμα υπερτερεί του στοματοφαρυγγικού  επιχρίσματος καθώς το υλικό που συλλέγεται είναι κατά κανόνα περισσότερο και δεν επηρεάζεται από τον λήπτη ή τον ασθενή.

Είναι η πλέον αξιόπιστη εξέταση ανίχνευσης του ιού καθώς  η ευαισθησία και η ειδικότητα της μεθόδου κυμαίνεται άνω του 99%.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης SARS-CoV-2 RNA test  είναι διαθέσιμα εντός 24 ώρου.

 

Ταχεία Ανίχνευση RNA του ιού SARS-CoV-2 σε επείγοντα περιστατικά

Tο εργαστήριο Βιοπαθολογίας  της Ευρωκλινικής είναι εξοπλισμένο με δυο νέα αυτοματοποιημένα συστήματα   Real Time -PCR (Gene Xpert και Convergys ) για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2, με τα οποία υπάρχει πλέον η δυνατότητα και  για Ταχεία Ανίχνευση RNA του ιού SARS-CoV-2 σε επείγοντα περιστατικά, με το αποτέλεσμα να λαμβάνεται μέσα σε 1,5 ώρα.

 

Μοριακό τεστ ανίχνευσης του νέου κορωνοϊού SARS CoV–2 και των ιών γρίπης Α+Β ταυτόχρονα σε ρινοφαρυγγικό επίχρισμα

Είναι η πλέον αξιόπιστη εξέταση ανίχνευσης των ιών αυτών σε άτομα που έχουν συμπτώματα αλλά και σε ασυμπτωματικούς φορείς που έχουν εκτεθεί στους ιούς αυτούς.

Η εξέταση αυτή συνίσταται τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες που κυκλοφορούν και οι δύο αυτοί ιοί . Είναι σημαντικό να γίνεται ταυτόχρονα η διαφοροδιάγνωση των ιών αυτών διότι έχουν κοινή συμπτωματολογία αλλά διαφορετική θεραπευτική αντιμετώπιση. Επίσης είναι σημαντικό να γνωρίζουμε αν υπάρχει συλοίμωξη διότι στις περιπτώσεις μπορεί να αυξηθεί η σοβαρότητα της κλινικής εικόνας. Σε συμπτωματικούς ασθενείς η ευαισθησία και η ειδικότητα της μεθόδου κυμαίνεται άνω του 99%.

Ταχεία ανίχνευση αντιγόνου του νέου  κορωνοϊού SARS CoV–2

Το αντιγόνο εντοπίζεται σε δείγματα από το ανώτερο αναπνευστικό κατά τη διάρκεια της οξείας φάσης της λοίμωξης. Η ταχεία διάγνωση της λοίμωξης από τον SARS-CoV-2 θα διευκολύνει στον πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό έλεγχο της νόσου.

Η εξέταση αυτή ανιχνεύει ποιοτικά τα αντιγόνα του  νέου  κορωνοϊού SARS CoV–2 , σε δείγμα ρινοφαρυγγικού ή στοματοφαρυγγικού  επιχρίσματος. Πρόκειται για ένα τεστ εύκολο στη χρήση ,που μπορεί να μας δώσει ένα γρήγορο  και σχετικά αξιόπιστο αποτέλεσμα με βάση τις  μεθόδους  της ανοσοχρωματογραφίας  ή του ανοσοφθορισμού, τις οποίες διαθέτει η Ευρωκλινικη.

H αυτόματη δοκιμασία ανοσοφθορισμού   παρουσιάζει μεγαλύτερη ευαισθησία  στην ποιοτική ανίχνευση του νέου κορωναϊού  σε ανθρώπινο ρινοφαρυγγικό επίχρισμα και παρέχει  ακόμη  μεγαλύτερης αξιοπιστίας αποτελέσματα.

Θετικό αποτέλεσμα σημαίνει ότι το άτομο που εξετάσθηκε έχει ενεργή λοίμωξη. Αρνητικό αποτέλεσμα σημαίνει ότι δεν εντοπίστηκαν οι ιογενείς πρωτεΐνες, αλλά αν υπάρχουν συμπτώματα θα πρέπει να ακολουθήσει μοριακό τεστ για επιβεβαίωση.

Τα αποτελέσματα της Ταχείας Εξέτασης Αντιγόνου,  RAPID Antigen test, είναι διαθέσιμα εντός 15 λεπτών.

Ανίχνευση αντισωμάτων IgM Και IgG έναντι του ιού SARS CoV-2

H ανάλυση Anti-SARS-CoV-2 είναι μια ανοσοδοκιμασία για την ποιοτική ανίχνευση αντισωμάτων IgG, IgM   έναντι του σοβαρού οξέος αναπνευστικού συνδρόμου Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) στον ανθρώπινο ορό και πλάσμα.   Τα αντισώματα  IgM   ανιχνεύονται περίπου στις 7 ημέρες ,ενώ τα   IgG  στις 15-28 ημέρες  μετά   την έναρξη των συμπτωμάτων  της νόσου και παραμένουν στο αίμα για μήνες.   H παρουσία των IgM αντισωμάτων υποδηλώνει πρόσφατη έκθεση του ατόμου στον ιό , ενώ η παρουσία μόνο IgG  παλαιότερη.

Η δοκιμή αντισωμάτων SARS-CoV2 μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση της ανοσολογικής απόκρισης των ασθενών στον ιό  κι όχι στην τεκμηρίωση  ενεργής νόσου.    Μέσω ενός δείγματος αίματος, η δοκιμή, μπορεί να ανιχνεύσει αντισώματα έναντι του νέου κοροναϊού που προκαλεί  COVID-19, τα οποία θα μπορούσαν να σηματοδοτήσουν εάν ένα άτομο έχει ήδη μολυνθεί και πιθανώς έχει αναπτύξει ανοσία στο ιό, καθώς και να ελέγξουν την αποτελεσματικότητα του εμβολίου.

Στο εργαστήριο Βιοπαθολογίας της Ευρωκλινικής  υπάρχει δυνατότητα ελέγχου ολικών αντισωμάτων, καθώς και ξεχωριστά IgM Και IgG  αντισωμάτων. Τα αποτελέσματα της εξέτασης Anti-SARS-CoV-2 είναι διαθέσιμα εντός 24 ώρου.

 

Όλα τα παραπάνω διαγνωστικά τεστ διενεργούνται στα εργαστήρια της Ευρωκλινικής Αθηνών


Για να κλείσετε ραντεβού ή να ενημερωθείτε περαιτέρω καλέστε στο 210 64.16.800/801 (Δευτ. – Παρ. 9:00-17:00) ή πατήστε:

  • Share This