Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Έρευνα Ικανοποίησης Ασθενών

Αποτελέσματα Έρευνας Ικανοποίησης Ασθενών μέσω εξωτερικής ανεξάρτητης εταιρείας ερευνών

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής, έχοντας ως βασικό στόχο την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας με κέντρο τον άνθρωπο, λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη του και θεωρεί πολύτιμη τη γνώμη κάθε ασθενή. Για αυτό πραγματοποιεί έρευνες για τη μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών και των συνοδών τους από το 2018.

Η αξιολόγηση της ποιότητας βασίζεται σε 4 βασικές παραμέτρους:

  • Επιστημονικό επίπεδο και ποιότητα υπηρεσιών ιατρικού προσωπικού
  • Κατάρτιση και ποιότητα στην φροντίδα/εξυπηρέτηση ασθενών από το νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό
  • Ποιότητα εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, υποδομών, καθαριότητα
  • Ποιότητα συστημάτων και διαδικασιών εξυπηρέτησης ασθενών

Σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στα υπόλοιπα Νοσοκομεία, η έρευνα ικανοποίησης των ασθενών του Ομίλου Ευρωκλινικής πραγματοποιείται από εξωτερική, ανεξάρτητη, αξιόπιστη και αξιολογημένη εταιρεία έρευνας με στόχο τη διασφάλιση της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας των απαντήσεων των ασθενών.

Η έρευνα πραγματοποιείται σε τυχαίο δείγμα εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών  της Ευρωκλινικής Αθηνών και της Ευρωκλινικής Παίδων και οι ερωτώμενοι καλούνται να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες των δύο κλινικών:

Ως ένας από τους πρωτοπόρους στον Κλάδο της Ιδιωτικής Υγείας, θεωρούμε υποχρέωσή μας να μοιραζόμαστε με απόλυτη διαφάνεια τις επιδόσεις μας σε όλους τους τομείς που αφορούν στην εξυπηρέτηση και την φροντίδα του ασθενή, θέτοντας ακόμα υψηλότερα τον πήχη της ποιότητας στην Υγεία.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ Μ.Ο. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021

Μέσος Βαθμός Ικανοποίησης Εσωτερικών Ενηλίκων 2021:

Πολύ δυσαρεστημένος/ δυσαρεστημένος _ 4.5% _

Ουδέτερος _ 5.6% _

Ικανοποιημένος / Πολύ Ικανοποιημένος _ 88.3% _

Δεν απαντήθηκε _ 1.6%_

Συνολική Επικοινωνία Εσωτερικών Ενηλίκων 2021: 2.523 άτομα, Ανταποκρίθηκαν να απαντήσουν: 1.653 άτομα, Μέσο Ποσοστό Ανταπόκρισης: 65.5%

Μέσος Βαθμός Ικανοποίησης Εσωτερικών Παίδων 2021:

Πολύ δυσαρεστημένος/ δυσαρεστημένος _ 2.7% _

Ουδέτερος _ 5.2% _

Ικανοποιημένος / Πολύ Ικανοποιημένος _ 91% _

Δεν απαντήθηκε _ 1.1%  _

Συνολική Επικοινωνία Εσωτερικών Παίδων 2021: 758 άτομα, Ανταποκρίθηκαν να απαντήσουν: 568 άτομα, Μέσο Ποσοστό Ανταπόκρισης:74.9 %

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ Μ.Ο. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 2021

Μέσος Βαθμός Ικανοποίησης Εξωτερικών Ενηλίκων 2021:

Πολύ δυσαρεστημένος/ δυσαρεστημένος _ 2.8% _

Ουδέτερος _ 5.3%_

Ικανοποιημένος / Πολύ Ικανοποιημένος _ 90.3% _

Δεν απαντήθηκε _ 1.6% _

Συνολική Επικοινωνία Εξωτερικών Ενηλίκων 2021: 3.016 άτομα , Ανταποκρίθηκαν να απαντήσουν: 1.942 άτομα, Μέσο Ποσοστό Ανταπόκρισης: 64.3%

 

Μέσος Βαθμός Ικανοποίησης Εξωτερικών Παίδων 2021:

Πολύ δυσαρεστημένος/ δυσαρεστημένος _ 2.8% _

Ουδέτερος _ 4.4%_

Ικανοποιημένος / Πολύ Ικανοποιημένος _ 91.5% _

Δεν απαντήθηκε _ 1.3% _

Συνολική Επικοινωνία Εξωτερικών Παίδων 2021: 1.896 άτομα , Ανταποκρίθηκαν να απαντήσουν: 1.350 άτομα, Μέσο Ποσοστό Ανταπόκρισης: 71.2%

 

Συνολική Επικοινωνία Εξωτερικών Ομίλου 2021: 4.912 άτομα , Ανταποκρίθηκαν να απαντήσουν: 3.292 άτομα, Μέσο Ποσοστό Ανταπόκρισης:67.0 %

Συνολική Επικοινωνία Εσωτερικών και Εξωτερικών Ομίλου 2021 : 8193 άτομα, Ανταποκρίθηκαν να απαντήσουν: 5.513 άτομα, Μέσο Ποσοστό Ανταπόκρισης:67.3 %