Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Έρευνα Ικανοποίησης Ασθενών

Αποτελέσματα Έρευνας Ικανοποίησης Ασθενών μέσω εξωτερικής ανεξάρτητης εταιρείας ερευνών

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής, έχοντας ως βασικό στόχο την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας με κέντρο τον άνθρωπο, λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη του και θεωρεί πολύτιμη τη γνώμη κάθε ασθενή. Για αυτό πραγματοποιεί έρευνες για τη μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών και των συνοδών τους από το 2018.

Η αξιολόγηση της ποιότητας βασίζεται σε 4 βασικές παραμέτρους:

  • Επιστημονικό επίπεδο και ποιότητα υπηρεσιών ιατρικού προσωπικού
  • Κατάρτιση και ποιότητα στην φροντίδα/εξυπηρέτηση ασθενών από το νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό
  • Ποιότητα εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, υποδομών, καθαριότητα
  • Ποιότητα συστημάτων και διαδικασιών εξυπηρέτησης ασθενών

Σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στα υπόλοιπα Νοσοκομεία, η έρευνα ικανοποίησης των ασθενών του Ομίλου Ευρωκλινικής πραγματοποιείται από εξωτερική, ανεξάρτητη, αξιόπιστη και αξιολογημένη εταιρεία έρευνας με στόχο τη διασφάλιση της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας των απαντήσεων των ασθενών.

Η έρευνα πραγματοποιείται σε τυχαίο δείγμα εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών  της Ευρωκλινικής Αθηνών και της Ευρωκλινικής Παίδων και οι ερωτώμενοι καλούνται να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες των δύο κλινικών:

Ως ένας από τους πρωτοπόρους στον Κλάδο της Ιδιωτικής Υγείας, θεωρούμε υποχρέωσή μας να μοιραζόμαστε με απόλυτη διαφάνεια τις επιδόσεις μας σε όλους τους τομείς που αφορούν στην εξυπηρέτηση και την φροντίδα του ασθενή, θέτοντας ακόμα υψηλότερα τον πήχη της ποιότητας στην Υγεία.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ Μ.Ο. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 2023

Μέσος Όρος Ικανοποίησης Εσωτερικών Ασθενών 2023:

  • Μέσος Όρος Ικανοποίησης των Εσωτερικών Ασθενών στην Ευρωκλινική Αθηνών: 91.1%
  • Μέσος Όρος Ικανοποίησης των Εσωτερικών Ασθενών στην Ευρωκλινική Παίδων: 92%
  • Μέσος Όρος Ικανοποίησης των Εσωτερικών Ασθενών στην Ευρωκλινική Αθηνών Α.Ε. (Ευρωκλινική Αθηνών & Ευρωκλινική Παίδων): 91,6%

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ Μ.Ο. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ 2023

Μέσος Βαθμός Ικανοποίησης Εξωτερικών Ασθενών 2023:

  • Μέσος ‘Ορος Ικανοποίησης των Εξωτερικών Ασθενών στην Ευρωκλινική Ενηλίκων: 92.3%
  • Μέσος Όρος Ικανοποίησης των Εξωτερικών Ασθενών στην Ευρωκλινική Παίδων: 92.3%
  • Μέσος Όρος Ικανοποίησης των Εξωτερικών Ασθενών στην Ευρωκλινική Αθηνών Α.Ε. (Ευρωκλινική Αθηνών & Ευρωκλινική Παίδων): 92,3%