Έρευνα Ικανοποίησης Ασθενών

Αποτελέσματα Έρευνας Ικανοποίησης Ασθενών μέσω εξωτερικής ανεξάρτητης εταιρείας ερευνών

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής, έχοντας ως βασικό στόχο την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας με κέντρο τον άνθρωπο, λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη του και θεωρεί πολύτιμη τη γνώμη κάθε ασθενή. Για αυτό πραγματοποιεί έρευνες για τη μέτρηση της ικανοποίησης των ασθενών και των συνοδών τους από το 2018.

Η αξιολόγηση της ποιότητας βασίζεται σε 4 βασικές παραμέτρους:

  • Επιστημονικό επίπεδο και ποιότητα υπηρεσιών ιατρικού προσωπικού
  • Κατάρτιση και ποιότητα στην φροντίδα/εξυπηρέτηση ασθενών από το νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό
  • Ποιότητα εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, υποδομών, καθαριότητα
  • Ποιότητα συστημάτων και διαδικασιών εξυπηρέτησης ασθενών

Σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στα υπόλοιπα Νοσοκομεία, η έρευνα ικανοποίησης των ασθενών του Ομίλου Ευρωκλινικής πραγματοποιείται από εξωτερική, ανεξάρτητη, αξιόπιστη και αξιολογημένη εταιρεία έρευνας με στόχο τη διασφάλιση της αμεροληψίας και της αντικειμενικότητας των απαντήσεων των ασθενών.

Η έρευνα πραγματοποιείται σε τυχαίο δείγμα εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών  της Ευρωκλινικής Αθηνών και της Ευρωκλινικής Παίδων και οι ερωτώμενοι καλούνται να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες των δύο κλινικών:

Ως ένας από τους πρωτοπόρους στον Κλάδο της Ιδιωτικής Υγείας, θεωρούμε υποχρέωσή μας να μοιραζόμαστε με απόλυτη διαφάνεια τις επιδόσεις μας σε όλους τους τομείς που αφορούν στην εξυπηρέτηση και την φροντίδα του ασθενή, θέτοντας ακόμα υψηλότερα τον πήχη της ποιότητας στην Υγεία.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ Μ.Ο. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΪΟΣ 2020 - ΜΑΪΟΣ 2021

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ Μ.Ο. ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΪΟΣ 2020 - ΜΑΪΟΣ 2021

Net Promoter Score (NPS)

Ο Όμιλος Ευρωκλινικής προχώρησε ένα βήμα παραπάνω εντάσσοντας στους δείκτες μέτρησης και αξιολόγησης της ποιότητας και τον Net Promoter Score (NPS). Ο NPS είναι ένας δείκτης που μας δείχνει τη συνολική εικόνα που αποκομίζουν οι πελάτες για την εταιρεία.

Ο δείκτης αυτός εξάγει το ποσοστό των πελατών οι οποίοι είναι πρόθυμοι να προτείνουν το προϊόν ή τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν, σε άλλους, δυνητικούς πελάτες.

Η βασική ερώτηση που χρησιμοποιείται είναι “Πόσο πιθανό είναι να προτείνετε το προϊόν ή την υπηρεσία μας σε κάποιον φίλο ή συνεργάτη σας;”

Οι ερωτώμενοι διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

  1. Promoters(ικανοποιημένοι πελάτες): σκορ 9-10
  2. Passives (ουδέτεροι πελάτες): σκορ 7-8
  3. Detractors (δυσαρεστημένοι πελάτες): σκορ 0-6

Για να προκύψει ο δείκτης NPS, υπολογίζεται τι ποσοστό επί του συνόλου των απαντήσεων αντιστοιχούν σε Detractors, σε τι οι Promoters και αφαιρείται στη συνέχεια το ποσοστό των Detractors από εκείνο των Promoters. Οι Passives δεν χρησιμοποιούνται στην διαδικασία του υπολογισμού αλλά περιλαμβάνονται στο σύνολο των απαντήσεων που δόθηκαν και αποτελούν και αυτοί μία ένδειξη.

Ο δείκτης NPS μελετάται ως απόλυτο νούμερο.

Μία βαθμολογία πάνω από 30 θεωρείται καλή, πάνω από 50 εξαιρετική και πάνω από 70 άριστη.

NPS ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ 2019

Μέσος Όρος NPS διαστήματος: Ευρωκλινική Αθηνών: 57 (GREAT)

                                              Ευρωκλινική Παίδων: 69 (EXCELLENT)

NPS ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ 2019

Μέσος Όρος NPS διαστήματος: Ευρωκλινική Αθηνών: 59 (GREAT)

                                              Ευρωκλινική Παίδων: 66 (GREAT)