Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο

Σπύρος Καπράλος
Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Πλακόπητας 
Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος

Αντώνης Βουκλαρής
Διευθύνων Σύμβουλος

Άγγελος Πλακόπητας
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μιχάλης Μαδιανός
Μέλος

Επιτροπή Επιστημονικού Συμβουλίου Ηθικής και Δεοντολογίας Ομίλου Ευρωκλινικής

Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγητής Αριστείδης Καραγιάννης
Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής

Μέλη

Αναστάσιος Γυφτόπουλος
Διευθυντής Ακτινολογικού Τμήματος, Όμιλος Ευρωκλινικής

Ανδρέας Κωσταντίνου
Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, Διευθυντής Παθολογικού Τμήματος, Ευρωκλινική Αθηνών

Νικόλαος Νασιακόπουλος
Διευθυντής Γαστρεντερολογικού Τμήματος, Ευρωκλινική Αθηνών

Ζώης Παναγόπουλος
Διευθυντής ΜΕΘ, Ευρωκλινική Αθηνών

Χρήστος Πανόπουλος
Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος, Ευρωκλινική Αθηνών

Γεώργιος Σάμπαλης
Διευθυντής Χειρουργικού Τμήματος, Ευρωκλινική Αθηνών

Μιχαήλ Σούτης
Τομεάρχης Παιδιατρικού Τομέα – Διευθυντής Παιδοχειρουργικού Τμήματος, Ευρωκλινική Παίδων

Ελένη Τσάπρα
Διευθύντρια Παιδιατρικού Τμήματος, Ευρωκλινική Παίδων

Λούκας Πέτρος
Διοικητικός Διευθυντής Ομίλους Ευρωκλινικής

Νικόλαος Γκούμας
Διευθυντής Νοσηλευτικής Διεύθυνσης Ομίλους Ευρωκλινικής