Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Διοίκηση

Διοικητικό Συμβούλιο

Σπύρος Καπράλος
Πρόεδρος – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Πλακόπητας 
Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό μέλος

Αντώνης Βουκλαρής
Διευθύνων Σύμβουλος

Άγγελος Πλακόπητας
Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μιχάλης Μαδιανός
Μέλος

Επιτροπή Επιστημονικού Συμβουλίου Ηθικής και Δεοντολογίας Ομίλου Ευρωκλινικής

Πρόεδρος

Αναπλ. Καθηγητής Αριστείδης Καραγιάννης
Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής

Μέλη

Νικόλαος Πλακόπητας
Αντιπρόεδρος, Όμιλος Ευρωκλινικής

Αντώνης Βουκλαρής
Διευθύνων Σύμβουλος, Όμιλος Ευρωκλινικής

Ανδρέας Κωσταντίνου
Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας, Διευθυντής Παθολογικού Τμήματος, Ευρωκλινική Αθηνών

Αναστάσιος Γυφτόπουλος
Διευθυντής Ακτινολογικού Τμήματος, Όμιλος Ευρωκλινικής

Αγορή Καντζιά
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Πέτρος Λούκας
Διοικητικός Διευθυντής, Όμιλος Ευρωκλινικής

Νικόλαος Νασιακόπουλος
Διευθυντής Γαστρεντερολογικού Τμήματος, Ευρωκλινική Αθηνών

Ζώης Παναγόπουλος
Διευθυντής ΜΕΘ, Ευρωκλινική Αθηνών

Χρήστος Πανόπουλος
Διευθυντής Ογκολογικού Τμήματος, Ευρωκλινική Αθηνών

Κωνσταντίνος Παπαγιαννόπουλος
Διευθυντής Τομέα Χειρουργικής Θώρακος, Ευρωκλινική Αθηνών

Μιχαήλ Σούτης
Τομεάρχης Παιδιατρικού Τομέα – Διευθυντής Παιδοχειρουργικού Τμήματος, Ευρωκλινική Παίδων

Ελένη Τσάπρα
Διευθύντρια Παιδιατρικού Τμήματος, Ευρωκλινική Παίδων

Επιτροπή Παιδιατρικού Τομέα

Πρόεδρος

Μιχαήλ Σούτης
Τομεάρχης Παιδιατρικού Τομέα – Διευθυντής Παιδοχειρουργικού Τμήματος, Ευρωκλινική Παίδων

Μέλη

Ελένη Τσάπρα
Διευθύντρια Παιδιατρικού Τμήματος, Ευρωκλινική Παίδων

Ν. Κάσσου
Αναπληρώτρια Διευθύντρια Παιδιατρικού Τμήματος Παίδων

Δ. Μιχελάκης
Διευθυντής Τμήματος Πλαστικής Χειρουργικής Τμήματος Παίδων

Α. Δάρας
Διευθυντής Ορθοπαιδικού Τμήματος Παίδων

Παναγιώτης Μισυρλής
Διευθυντής Ω.Ρ.Λ. Τμήματος Παίδων

Αγορή Καντζιά
Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας

Γ. Μαγγανάς
Διευθυντής Ακτινολογικού

Π. Υφαντή
Διοικητική Προϊσταμένη Ευρωκλινικής Αθηνών & Παίδων