Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Στον Όμιλο Ευρωκλινικής στοχεύουμε στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας και περίθαλψης. Η διαρκώς ανοδική πορεία και η εδραίωσή του Ομίλου μας, ως ένα από τα σημαντικότερα κέντρα παροχής υπηρεσιών υγείας, οφείλεται πρωτίστως στο ανθρώπινο δυναμικό μας. Οφείλεται στην πεποίθηση ότι οι άνθρωποι μας αποτελούν τη σταθερή και διαχρονική αξία στην οποία και επενδύουμε.

Για την επίτευξη των στόχων μας, δίνουμε έμφαση στην προσέλκυση ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού που διακρίνεται για το ήθος και τον επαγγελματισμό του. Θέτουμε αυστηρά κριτήρια επιλογής, εντάσσοντας στο δυναμικό μας άτομα με γνώσεις, θέληση και ασθενοκεντρική προσέγγιση.

Επενδύουμε σημαντικά στην εκπαίδευση των εργαζομένων μας, με την δια βίου μάθηση και την υλοποίηση προγραμμάτων που καλύπτουν επιχειρησιακές και ατομικές ανάγκες και προτεραιότητες. Στο πλαίσιο αυτό οργανώνουμε και υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν κυρίως στην:

  • Ομαλή ένταξη και εκπαίδευση των νεοπροσλαμβανομένων
  • Εκμάθηση ή βελτιστοποίηση ατομικών δεξιοτήτων
  • Διαρκή εκπαίδευση σε σύγχρονες μεθόδους και νοσηλευτικά πρωτόκολλα
  • Πιστοποιήσεις και ενδοκλινικά μαθήματα νοσηλευτικής υπηρεσίας
  • Συμμετοχή σε πανελλαδικά ή διεθνή συνέδρια

Όλες οι παραπάνω ενέργειες, σε συνδυασμό με την ετήσια αξιολόγηση της απόδοσης, διασφαλίζουν τη διαρκή ανάπτυξη των ανθρώπων μας και τη συνεχή βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών μας.

Διαθέσιμες Θέσεις Εργασίας

Ενημερωθείτε για όλες τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας και τις ευκαιρίες καριέρας στον Όμιλο Ευρωκλινικής πατώντας εδώ