Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

 • Διευθύντρια Ογκολογικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών
 • Ph D – Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
 • MRCPE – Royal College of Physicians of Edinburgh
 • Μόνιμο Μέλος Ογκολογικού Συμβουλίου, Ευρωκλινική Αθηνών
 • Μόνιμο Μέλος Ογκολογικής Επιστημονικής Επιτροπής, Ευρωκλινική Αθηνών
 • Μέλος Ομάδας Κατάρτισης Κατευθυντήριων Οδηγιών για τον κολοορθικό καρκίνο και τον καρκίνο του ανώτερου γαστρεντερικού της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογικής Ογκολογίας (HESMO)

MD, PhD

Εξειδίκευση & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Εξειδίκευση

 • Νεοπλασίες ανώτερου και κατώτερου γαστρεντερικού συστήματος, παγκρέατος, ήπατος
 • Νεοπλασίες αγνώστου πρωτοπαθούς
 • Νευρο-ενδοκρινείς όγκοι, GIST
 • Non-Hodhkin’s λεμφώματα
 • Nεοπλασίες μαστού, πνεύμονα, ουροποιογεννητικού και γυναικολογικού συστήματος

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Νεοπλασίες γαστρεντερικού συστήματος
 • Νευροενδοκρινείς όγκοι: μελέτη καταγραφής νευροενδοκρινών όγκων (ομάδα εργασίας ΕΟΠΕ)
 • Νεοπλασίες παγκρέατος
 • Συγγραφή χημειοθεραπευτικών πρωτοκόλλων (HORG – ΕΟΠΕ)
  • Capecitabine + Docetaxel + Erlotinib (phase II, second line in Gemcitabine refractory Ca of pancreas)
  • Capecitabine + Irinotecan + Erlotinib (phase II, second line in gemcitabine refractory Ca of pancreas)

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Διευθύντρια Τμήματος Παθολογικής Ογκολογίας, Ευρωκλινική Αθηνών, 2013 – σήμερα
 • Υπεύθυνη Ογκολογικού Τμήματος, «Ιασώ General», 2010 – 2013
 • Associate Specialist Royal Marsden Hospital, Gastrointestinal Unit – Lymphoma Unit, United Kingdom, 2003 – 2006

Πτυχίο Ιατρικής
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1991

 

Ειδικότητα Παθολογικής Ογκολογίας, CRC Wessex Oncology Centre, Southampton και Royal Marsden Hospital, Sutton, Surrey, UK, 1992 – 2003

 • Gastrointestinal unit
    Lymphoma unit (2003-2006) Royal Marsden Hospital, UK
 • Ph D – Διδακτορικό Πανεπιστημίου Αθηνών (2006, Άριστα)
   Μελέτη Ανοσοφαινότυπου λεμφοκυττάρων (Β- και Τ- κυττάρων) στο περιφερικό αίμα και στο μυελό των οστών, ασθενών με πλασματοκυτταρικές δυσκρασίες. Χρήση κυτταρομετρίας ροής.
 • Μέλος
  1. Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
  2. Ιατρικού Συμβουλίου (GMC) Ηνωμένου Βασιλείου Νο: 3619482
  3. British Medical Association
  4. Royal College of Physicians of Edinburgh
  5. Αssociation of Cancer Physicians UK
  6. American Society of Clinical Oncology (ASCO)
  7. European Society Medical Oncology (ESMO)
  8. Hellenic Society of Medical Oncology (HESMO)
  9. Ελληνική Ογκολογική Ερευνητική Ομάδα (HORG)
 • Journal Editor
   Forum of Clinical Oncology (FCO