Βιογραφικό

Τίτλοι

Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Διευθυντής Γ’ Καρδιολογικής Κλινικής

Fellow of the European Society of Cardiology

Εξειδίκευση & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Εξειδίκευση

 • Διαθωρακική και Διοισοφάγειο Ηχωκαρδιογραφία.
 • Δυναμική Ηχωκαρδιογραφία (stress echo)-Μοντέρνες Τεχνικές Υπερήχων.
 • Επεμβατική Καρδιολογία (στεφανιογραφίες-αγγειοπλαστικές-δεξιός καθετηριασμός-ενδοστεφανιαίο υπερηχογράφημα)
 • Εμφύτευση Βηματοδοτών/Απινιδιστών-Διαγνωστική και κλινική ηλεκτροφυσιολογία

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Αθηροσκλήρυνση.
 • Δυσλειτουργία ενδοθηλίου.
 • Οξείδωση λιπιδίων και LDL χοληστερόλης.
 • Οξέα στεφανιαία σύνδρομα.
 • Επεμβατική Καρδιολογία.
 • Καρδιακή Βηματοδότηση
 • Καρδιακή Ανεπάρκεια- Μυοκαρδιοπάθειες
 • Βαλβιδοπάθειες
 • Ηχωκαρδιογραφία- Stress Echo
 • Αρτηριακή υπέρταση
 • Δυσλιπιδαιμίες
 • Συγγενείς Καρδιοπάθειες Ενηλίκων
 • Κύηση και Καρδιοπάθειες
 • Αιφνίδιος Καρδιακός Θάνατος
 • Στατιστική- Μαθηματικά

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Παθολογική Κλινική του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αθηνών , 07/1995 – 07/1997
 • Α’ Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», 09/1997 – 09/2001
 • Διαγνωστικό κέντρο EUROMEDICA , 0/12/2001 – 31/8/2002
 • Καρδιολόγος στους SOS ΙΑΤΡΟΥΣ , 18/12/2001 – 2007
 • Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Αθηνών, 01/06/2004-2010).
 • Επιμελητής Α’ Καρδιολογικής Κλινικής Ευρωκλινικής Αθηνών , 01/9/2002 – 31/5/2004
 • Ηχωκαρδιογραφικό Εργαστήριο Ευρωκλινικής Αθηνών και εξωτερικός συνεργάτης , 1/6/2004 – 31/5/2010
 • Διευθυντής Γ’Καρδιολογικής Κλινικής, Ευρωκλινική Αθηνών , 01/6/2010 – σήμερα
 • Ιδιωτικό Ιατρείο, 2008 – σήμερα, Διεύθυνση: Βεϊκου 42 Γαλάτσι, 11147, τηλ 210922771

Πτυχίο Ιατρικής
Ιατρική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , 1991

 • Παθολογική Κλινική ΨΝΑ , 1995 – 1997
 • Α’Καρδιολογική Κλινικη Ευαγγελισμού, 1997 – 2001
 • Επεμβατική καρδιολογία , Αιμοδυναμικό Τμήμα του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός (31/5/2002 έως και 31/5/2005).
 • Διαγνωστική ηλεκτροφυσιολογία και εμφύτευση συσκευών μονίμων βηματοδοτών/απινιδιστών, Α’Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός (Σεπτ.2001 έως Δεκ.2003).
 • Μοντέρνες τεχνικές υπερηχοκαρδιογραφίας (stress echo, διοισοφάγειος υπερηχογραφία, strain/strain rate, στεφανιαία εφεδρεία ροής με χορήγηση αδενοσίνης, ενδοστεφανιαίο υπερηχογράφημα IVUS), Ηχωκαρδιογραφικό Εργαστήριο Α’Καρδιολογικής Κλινικής, ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, 09/03/2005 – 09/09/2005
 • Ενδοστεφανιαία Υπερηχογραφία- Επεμβατική Καρδιολογία IVUS Centres of Excellence, Hospital Gregorio Maranon Madrid (Ιούλιος 2006).
 • Αρρυθμιολογία Workshop Rhythmologie, 11/2006, Wirsberg, Germany).
 • Τρισδιάστατη Ηχωκαρδιογραφία. IAMU courses-Cardiovascular Ultrasound: 4D&Multidimensional Imaging, Πράγα 24-25 /11/2008

Μεταπτυχιακό : «ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ και ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 11/1991 – 03/1992

 1. Fellow of the European Society of Cardiology
 2. European Cardiologist Diploma
 3. Κάτοχος Ευρωπαϊκού Διπλώματος Διοισοφαγείου Ηχωκαρδιογραφίας: European Accreditation of Transesophageal Echocardiography, European Association of Echocardiography, ESC.
 4. Κάτοχος Ευρωπαϊκού Διπλώματος Εμφύτευσης Βηματοδοτών και Απινιδωτών: European Accreditation of Interventional Cardiac Pacing, European Heart Rhythm Association, ESC.
 5. Κάτοχος του Ευρωπαϊκού Διπλώματος Διαθωρακικής Ηχοκαρδιογραφίας: European Accrediatation of Transthoracic Echocardiography, European Association of Echocardiography, ESC.
 6. Κάτοχος άδειας εκτέλεσης μοντέρνων τεχνικών υπερήχων καρδιάς (Διοισοφάγειο, Stress Echo, κα) από το Υπουργείο Υγείας.
 7. Κάτοχος άδειας διενέργειας διαθωρακικών υπερήχων καρδιάς
 8. Δίπλωμα Σύγχρονης Επιστημονικής Καταρτίσεως στην Αρτηριακή Υπέρταση, Ελληνική Αντιυπερτασική Εταιρεία.)
 • Αγγλικά (Proficiency in English, Cambridge και Michigan)
 • Άδεια διδασκαλίας της Αγγλικής, Υπουργείο Παιδείας
 • Υπότροφος εσωτερικού της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας για το έτος 2002 για την μελέτη της οξειδωμένης LDL-λιποπρωτεϊνης στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα.
 • Έχω πραγματοποιήσει 302 Ανακοινώσεις Εργασιών σε διάφορα συνέδρια: εξ αυτών 122 έγιναν σε ελληνικά συνέδρια και 180 σε διεθνή.
 • Έχω πραγματοποιήσει περισσότερες από 110 ομιλίες-διαλέξεις-σχολιασμούς ή Προεδρείο ως Προσκεκλημμένος Ομιλητής, Σχολιαστής ή Πρόεδρος σε Επιστημονικά Συνέδρια του εσωτερικού και του εξωτερικού.
 • Επελέγην από την European Association of Echocardiography, ESC ως Εξεταστής από την Ελλάδα για τις εξετάσεις Accreditation in Transthoracic Echocardiography και Accreditation in Transesophageal Echocardiography (Πιστοποίηση Εκπαίδευσης στην Διαθωρακική και Διοισοφάγειο Ηχωκαρδιογραφία) και έλεγχο log Book.
 • Reviewer για τα προς δημοσίευση άρθρα στα περιοδικά Atherosclerosis (όργανο της Ευρωπαϊκης Εταιρίας Αθηροσκλήρυνσης), Clinical Cardiology, Hellenic Journal of Cardiology, σε τακτική βάση από το 2008.
 • Καθηγητής στα αντικείμενα «Φαρμακολογία» και «Καρδιολογία» στη ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, Ψ.Ν.Α επί διετία 1995-97
 • Μέλος Εταιριών
  • Μέλος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας
  • Μέλος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας, ESC
  • Fellow of the European Society of Cardiology.
  • Μέλος του European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions, EAPCI, ESC
  • Μέλος του European Heart Rhythm Association, EHRA, ESC.
  • Mέλος του European Association of Echocardiography, EAE, ESC
  • Μέλος του European Association of Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, EACPR, ESC
  • Μέλος του European Association of Heart Failure, HFA, ESC
  • Μέλος του Working Group on Pathogenesis of Atherosclerosis, ESC (WG 23).
  • Μέλος του Working Group on Valvular Heart Disease, ESC
  • Μέλος της Ομάδας Εργασίας Ηχοκαρδιογραφίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας
  • Μέλος της Ομάδας Εργασίας Ηλεκτροφυσιολογίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας
  • Μέλος της Ομάδας Εργασίας Επεμβατικής Καρδιολογίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας
  • Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Λιπιδιολογίας και Αθηροσκλήρυνσης
  • Μέλος της Εταιρίας Επείγουσας Εξωνοσοκομειακής Ιατρικής
  • Μέλος της Εταιρίας Μελέτης και Ερευνας της Καρδιακής Ανεπάρκειας
  • Μέλος της ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΣΠΙΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 

 1. Η εργασία μου με τίτλο «το οξειδωτικό στρες και η οξειδωμένη LDL χοληστερόλη στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα: η σχέση τους με την φλεγμονή και η επιδρασή τους στην ενδονοσοκομειακή πρόγνωση των ασθενών αυτών» έλαβε το 2ο Βραβείο Ερευνητικής Εργασίας Νέων Ερευνητών, κατά το 26 Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο 3-5 Νοεμβρίου 2005.
 2. Έπαινος από την ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ για τη συγγραφή του βιβλίου «Ηχοκαρδιογραφία Doppler DVD» κατά την έναρξη 34ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό Συνέδριο, 10-12 Οκτωβρίου 2013, Ξενοδοχείο Hilton Αθήνα την 12η Οκτωβρίου 2013.
 3. Η εργασία μας με τίτλο : ΕΝΑΣ ΝΕΟΣ TDI – ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ. Α. Κρανιδης., Η. Μοσχοβιτης, Ι. Λεκατσας., Η. Καραμπινος, Θ. Παυλιδης , ,Ι. Κουτρας , Σ.Κουλουρης , Γ. Φιλιππατος, Κ. Καππος, Κ. Μπουκη, Α. Μαρσωνης, Ν. Εξαδακτυλος . Ελληνική Καρδιολογική Επιθεώρηση :Τόμος 42: Συμπλήρωμα Β/2001, αρ.37 που παρουσιάστηκε στο πανελλήνιο καρδιολογικό συνέδριο 2001 κατέκτησε το 3ο βραβείο.
 4. Η εργασία μας με τίτλο: THE ABSOLUTE NUMBER OF POLYMORPHONUCLEAR CELLS BUT NOT C-REACTIVE PROTEIN CAN PREDICT AN IN-HOSPITAL ADVERSE OUTCOME IN PATIENTS WITH UNSTABLE ANGINA – . Ilias Κarabinos, Spyridon Κoulouris, Athanasios Kranidis, Mahmoud El Ali, Theodoros Karahalios, Nikos Πapageorgakis, Zerar Zoulien , Vasiliki Kokkinou , Nikolaos Exadaktylos.Circulation: 19 Oct.2001, suppl. που παρουσιάστηκε στο πρόσφατο συνέδριο της AMERICAN HEART ASSOCIATION’S , Νov. 11-14, 2001 SCIENTIFIC SESSIONS, ANAHEIM, CALIFORNIA σαν oral presentation συμπεριλήφθηκε σε ειδικό CD-ROM με τις πιο αξιόλογες εργασίες του συνεδρίου (Inclusion on the AHA’s content-specific CD-ROM on Acute Coronary Syndromes).
 5. Η εργασία μας με τίτλο : ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΡΩΤΙΔΩΝ ΚΑΙ ΜΗΡΙΑΙΩΝ ΑΡΤΗΡΙΩΝ: ΠΟΙΑ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΣΤΕΝΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΝΟΣΟΥ; Σ. Κουλούρης, Η. Καραμπινος, Κ. Τριανταφύλλου, Δ. Χαρίτος, Α. Κρανιδης., Ι.Μιχαηλίδης, Γ.Υφαντής, Α.Σαλάχας, Α.Ταβερναράκης, Ν.Εξαδακτυλος, Σ.Ράπτης που παρουσιάστηκε στο πανελλήνιο καρδιολογικό συνέδριο 2003 κατέκτησε το 2ο βραβείο.
 6. Η εργασία μας με τίτλο «Efficacy and safety of multiple drug eluting stents implantations on Everyday clinical practice . A single center series with midterm clinical follow-up. Spanos V, Karabinos I, Arapogiani, Toutouzas P. που παρουσιάστηκε στο ICE Cardiovascular Education 2007, Ιωάννινα 6-8 Δεκ 2007 βραβεύθηκε με το 2ο Βραβείο Εργασιών.
 7. Η δημοσιευμένη εργασία μας “ Prevalence and potential mechanisms of sustained ventricular arrythmias during dobutamine stress echocardiography: a literature review” J Am Soc Echocardiogr 2008:21:1376, συμπεριλήφθηκε ως citation στο έγκριτο βιβλίο και ηλεκτρονικό site UpToDate 2009.
 8. Η εργασία μας: Karabinos I, Rouska E, Charokopos N A primary cardiac paraganglioma. Eur Heart J. 2012 Mar;33(6):790. επιλέχθηκε για εξώφυλλο της έντυπης έκδοσης του εν λόγω τεύχους του Eur Heart J.