Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

 • Επεμβατικός Διευθυντής καρδιολόγος, Ευρωκλινικής Αθηνών
 • Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Πανεπιστημιακός Υπότροφος Θεραπευτικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • τ. Υπότροφος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Sahlgrenska, Γκέτεμποργκ, Σουηδία

Εξειδίκευση

Επεμβατική καρδιολογία

 • Στεφανιαία νόσος
 • Βαλβιδοπάθειες
 • Ανθεκτική υπέρταση

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Στεφανιαία νόσος
 • Καρδιακή ανεπάρκεια
 • Πνευμονική υπέρταση

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • Εσωτερικός βοηθός στο 404 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας, 10/2002-3/2003
 • Ειδικευόμενος Παθολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, 3/2003-12/2004
 • Επιστημονικός συνεργάτης του Ιατρείου Καρδιακής Ανεπάρκειας και Εργαστηρίου Πειραματικής Καρδιολογίας της Θεραπευτικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», 10/2005-3/2007
 • Ειδικευόμενος Καρδιολογίας στη Θεραπευτική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», 4/2007-4/2011
 • Έμμισθος μετεκπαιδευόμενος καρδιολόγος στην Επεμβατική καρδιολογία στο Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden 2012-2013. Διενέργεια πλήθους επεμβάσεων από την κερκιδική αρτηρία (σύμπλοκες βλάβες, χρόνιες ολικές αποφράξεις, πρωτογενείς αγγειοπλαστικές σε οξέα στεφανιαία σύνδρομα, χρήση IVUS, OCT). Αντιμετώπιση ανθεκτικής υπέρτασης με συμπαθητική απονεύρωση του νεφρού, 2012-2014
 • Πανεπιστημιακός υπότροφος στo Αιμοδυναμικό Τμήμα της Θεραπευτικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών 8/2014-σήμερα
 • Ιδιωτικό ιατρείο από 4/2014-σήμερα
 • Επιμελητής καρδιολόγος στην Αθηναϊκή κλινική από 2014 – σήμερα

 • Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Ιούνιος 2000
 • Αριστούχος Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλίας, Ιούλιος 2017
 • Υπότροφος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας για μετεκπαίδευση στην επεμβατική καρδιολογία καθώς και στη συμπαθητική απονεύρωση νεφρού στην ανθεκτική υπέρταση, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Sahlgrenska Gothenburg, Sweden, 2013-2014
 • Παθολογία: Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας  3/2003-12/2004
 • Καρδιολογία: Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών «Νοσοκομείου Αλεξάνδρας» 7/2007-7/2011
 • Μετεκπαίδευση στην επεμβατική καρδιολογία στο Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, Sweden. Εξειδίκευση στη διενέργεια στεφανιογραφιών και αγγειοπλαστικών μέσω της κερκιδικής προσπέλασης, αλλά και στη διενέργεια σύμπλοκων επεμβάσεων με τα πιο σύγχρονα τεχνικά μέσα. Συμμετοχή στις διαδερμικές εμφυτεύσεις βαλβίδων.
 • Μέλος της Ελληνικής καρδιολογικής εταιρείας
 • Μέλος της Ευρωπαϊκής καρδιολογικής εταιρίας
 • Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Σουηδίας
 • Αγγλικά
 • Γαλλικά
 • Γερμανικά
 • Σουηδικά
 • Prevalence and determinants of type 2 diabetes mellitus in a Greek adult population. Tsirona S, Katsaros F, Bargiota A, Polyzos SA, Arapoglou G, Koukoulis GN. Hormones (Athens). 2016 Jan;15(1):88-98

 

 • Thrombus aspiration during ST-segment elevation myocardial infarction. Fröbert O, Lagerqvist B, Olivecrona GK, et al; TASTE Trial. N Engl J Med. 2013 Oct 24;369(17):1587-97

 

 • Comparison of three different regimens of intermittent inotrope infusions for end stage heart failure.Bonios MJ, Terrovitis JV, Drakos SG, Katsaros F, Pantsios C, Nanas SN, Kanakakis J, Alexopoulos G, Toumanidis S, Anastasiou-Nana M, Nanas Int J Cardiol. 2012 Sep 6;159(3):225-9

 

 • High rates of obesity prevalence in adults living in central Greece: data from the ARGOS study. Koukoulis GN, Sakka C, Katsaros F, Goutou M, Tsirona S, Tsiapali E, Piterou A, Stefanidis I, Stathakis N. Hormones (Athens). 2010 Jul-Sep;9(3):253-62.

 

 • Impairment of autonomic nervous system activity in patients with pulmonary arterial hypertension: a case control study. Dimopoulos S, Anastasiou-Nana M, Katsaros F, Papazachou O, Tzanis G, Gerovasili V, Pozios H, Roussos C, Nanas J, Nanas J Card Fail. 2009 Dec;15(10):882-9

 

 • Amiodarone attenuates the proarrhythmic effects of dobutamine in patients with advanced congestive heart failure. Tsagalou EP, Gounopoulos P, Terrovitis JV, Drakos SG, Katsaros FT, Kaldara EE, Alexopoulos GP, Anastasiou-Nana MI.    Hellenic J Cardiol. 2009 May-Jun;50(3):193-8

 

 • Hemodynamic effects of levosimendan in acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock and high systemic vascular resistance. Tsagalou EP, Kanakakis J, Anastasiou-Nana MI, Drakos SG, Ntalianis AS, Malliaras K, Lazaris N, Katsaros F, Nanas JN.Acute Card Care. 2009;11(2):99-106.

 

 • Intermittent inotropic infusions combined with prophylactic oral amiodarone for patients with decompensated end-stage heart failure. Drakos SG, Kanakakis JV, Nanas S, Bonios M, Kaldara E, Katsaros F, Pantsios C, Nanas J.  J Cardiovasc Pharmacol. 2009 Feb;53(2):157-61
 • Βραβείο καλύτερης αναρτημένης εργασίας : «Η επίδραση της ενδοφλέβιας χορήγησης θετικών ινότροπων παραγόντων στη διαστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας» Διάκος Ν., Παναγιωτόπουλος Γ., Ποζιός Η., Κατσαρός Φ., Τσέλιου Ε., Τερροβίτης Ι., Δράκος Σ., Νταλιάνης Α., Μαλλιάρας Κ., Αντύπας Κ., Αναστασίου-Νανά Μ. Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη 12-14 Φεβρουαρίου 2009

 

 • Βραβείο καλύτερης αναρτημένης εργασίας : «Η μείωση της καρδιακής συχνότητας ως προστατευτικός παράγοντας στην πρόκληση κοιλιακής μαρμαρυγής και αρρυθμιολογικού θανάτου στο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (πειραματική μελέτη)», Κατσαρός Λ., Διάκος Ν., Ποζιός Η., Τσέλιου Ε., Μαλλιάρας Κ., Πάντσιος Χ., Κατσαρός Φ., Κοντοπίδη Β., Σβετζούρη Σ., Μιχελινάκης Ν, Τερροβίτης Ι., ΝανάςΙ.Μ. Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη 18-20 Φεβρουαρίου 2010.

 

 • Βραβείο καλύτερης αναρτημένης εργασίας : «Διαλείπουσα χορήγηση ινοτρόπων φαρμάκων για την αντιμετώπιση της τελικού σταδίου καρδιακής ανεπάρκειας: τυχαιοποιημένη μελέτη.» Μπόνιος Μ., Τερροβίτης Ι., Δράκος Σ., Ποζιός Η., Κατσαρός Φ., Πάντσιος Χ., Κανακάκης Ι., Αλεξόπουλος Γ., Τουμανίδης Σ., Νανάς Σ., Αναστασου-Νανά Μ., Νανάς Ι. Σεμινάρια Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρίας, Θεσσαλονίκη 18-20 Φεβρουαρίου 2010.
 • « Πως θέλουν οι ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη να χαρακτηρίζονται σε σχέση με το πρόβλημα τους», Μπορμπόλη Ν, Τσίγκου Α, Πιαδίτης Γ., Γιανακού Ε, Σαφλιάνης Ι, Κατσαρός Φ, Τσιρώνα Σ, Κούτμος Σ, Κατσαρός Θ., στο 7ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο, Μάρτιος 2001.
 • « Αυξημένη συχνότητα της παχυσαρκίας στον άρρενα πληθυσμό», Σακκά Χ., Μαρκούση Ε., Κατσαρός Φ., Μουνταντωνάκης Σ., Τσιρώνα Σ., Κουκούλης Γ., Σταθάκης Ν., στο 29ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ενδοκρινολογίας & Μεταβολισμού, 21-24 Μαρτίου 2002.
 • “ Prevalence of obesity in central Greece” Ch. Sakkas, E. Markousis, M. Goutou, S. Tsirona, S. Mountantonakis, F. Katsaros, E. Damani (1) , N. Liakos (1), Koukoulis, 12th Balcan Congress of Endocrinoogy and 30th Panhellenic Congress of Endocrinology and Metabolism, May 21-25 2003, Thessaloniki
 • “Strong relationship of obesity with insulin resistance and blood lipids profile”, F. Katsaros, Goutou, S. Tsirona.,  Ch.Sakkas,  E. Damani (1) , N. Liakos(1), E. Markousis, S.Mountantonakis, G. Koukoulis, 12th Balcan Congress of Endocrinoogy and 30th Panhellenic Congress of Endocrinology and Metabolism May 21-25 2003, Thessaloniki.
 • “Clinical criteria to increase the suspicion of underlying pancreatic cancer in patients who are newly diagnosed as having Type 2 diabetes”. D.S Papadogias, N. Borboli, S. Tsirona, F.T. Katsaros, A Tsingou, A. Stathopoulou, C. Kossivakis, G. Anagnostopoulos, T. Katsaros. 18th International Diabetes Federation Congress, 24-29 August 2003,Paris.
 • «Η ασφάλεια της προσωρινής βηματοδότησης σε επαρχιακό νοσοκομείο», Σ. Σιδερής, Κ. Παμπούκας, Φ. Κατσαρός, Σ. Τσιρώνα, Π.Αρσένος, Ι. Κόγιας, Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, Καρδιολογική κλινική, 4ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο 20-22 Μαΐου 2004, Θεσσαλονίκη.
 • «Οξεία και μακροχρόνια επίδραση της Λεβοσιμεντάνης σε ασθενείς με σοβαρού βαθμού καρδιακή ανεπάρκεια». Σ. Σιδερής, Κ. Παμπούκας, Φ. Κατσαρός, Π.Αρσένος, Σ. Τσιρώνα, , Ι. Κόγιας, Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, Καρδιολογική κλινική, 4ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο 20-22 Μαΐου 2004, Θεσσαλονίκη
 • «Οφέλη από τη συνδυασμένη θεραπεία με ασπιρίνη και κλοπιδογρέλη ασθενών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και ανάσπαση του ST που δεν έλαβαν θρομβολυτική αγωγή». Κ. Παμπούκας, Σ. Σιδερής, Π.Αρσένος, Φ. Κατσαρός,  Σ. Τσιρώνα,  Ι. Κόγιας, Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, Καρδιολογική κλινική, 4ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο 20-22 Μαΐου 2004, Θεσσαλονίκη
 • «Υπάρχει διαφορά ως προς τον τρόπο εμφάνισης των οξέων στεφανιαίων συνδρόμων σε σχέση με την ηλικία; Η εμπειρία μας από ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο». Σ. Σιδερής, Φ. Κατσαρός, Σ. Τσιρώνα, Π.Αρσένος, Ι. Κόγιας, Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, Καρδιολογική κλινική, 4ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο 20-22 Μαΐου 2004, Θεσσαλονίκη.
 • «Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση αρρώστων με προκάρδιο άλγος σε νοσοκομείο δευτεροβάθμιας περίθαλψης». Σ. Σιδερής, Κ. Παμπούκας, Φ. Κατσαρός, Σ. Τσιρώνα, Χ. Σακκά, Π.Αρσένος, Ι. Κόγιας, Γενικό Νοσοκομείο Καρδίτσας, Καρδιολογική κλινική, 4ο Βορειοελλαδικό Καρδιολογικό Συνέδριο 20-22 Μαΐου 2004, Θεσσαλονίκη.
 • «Επίδραση διαφορετικών προγραμμάτων άσκησης στη μέγιστη δύναμη τετρακέφαλου μυός σε ασθενείς με χρόνια καρδιακή ανεπάρκεια». Λ. Καρατζάνος, Α. Καρασερίδης, Σ. Δημόπουλος, Δ. Σακελλαρίου, Β. Γεωργιοπούλου, Π. Βασιλειάδης, Μ. Μάνος, Ε. Τσαγάλου, Φ. Κατσαρός, Σ. Γυφτόπουλος, Σ. Αρδαβάνη, Σ. Νανάς. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας, 3-5 Φεβρουαρίου 2006, Αθήνα
 • «Ο επιπολασμός του ΣΔ στο Θεσσαλικό πληθυσμό (υπομελέτη της μελέτης ARGOS)» Σ. Τσιρώνα, Φ. Κατσαρός, Σ. Γκούγκουρα, Α. Μπαργιώτα, Γ. Κουκούλης 40o Πανελλήνιο συνέδριο Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού Αθήνα, 17-20 Απριλίου 2013
 • «Παρουσίαση περιστατικού», ICE 2015, International Congress of Interventional Cardiology, 10-12 December 2015
 • «Παρουσίαση περιστατικού» στο 2o περιφερειακό καρδιολογικό συνέδριο, 22-23 Απριλίου 2016, Πρέβεζα
 • Σχολιαστής στο 4ο Πανελλήνιο συνέδριο για τη Θρόμβωση και την Αντιθρομβωτική Αγωγή 2-24 Σεπτεμβρίου 2016, Αθήνα
 • Παρουσίαση στο Περιφερειακό Καρδιολογικό Συνέδριο της ΕΚΕ, 26-27 Μαΐου 2017, Κέρκυρα
 • Παρουσίαση περιστατικού στο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη 8-10 Φεβρουαρίου 2018
 • Centaurus (2007)
 • Ascend-HF (2008
 • Compass (2009)
 • River-PCI (2012)
 • Acute Compare (2012)
 • Chill-MI (2013)
 • Latitude (2014)
 • Anti-clot (2014)
 • Cool-MI (2017)

 

 

Ευρωκλινική Αθηνών

Αθανασιάδου 7-9,  Αθήνα, ΤΚ 115 21

Τηλέφωνο: 210 6416600

Τηλέφωνο για ραντεβού 210 6416845

Φαξ: 210 6416555