Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

– Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος, Νοσοκομείο Παίδων Αθηνών, Π&Α Κυριακού

Πτυχίο Ιατρικής

– Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 1982

– Service de Cardiologie, CHU Hautepierr, Strasbourg,France 1986

– Cardiac Department, Great Ormond street Hospital for Sick Children, London, UK 1991-1993

– Οκτώβριος 1992- Σεπτέμβριος 1993 : Institute of Child Health and Cardiothoracic Unit, Hospital for Sick Children, London

– Ερευνητικό Πρόγραμμα : Ανίχνευση δυσλειτουργίας του αρτηριακού ενδοθηλίου με μη επεμβατικές μεθόδους σε παιδιά και νεαρούς ενήλικες με παράγοντες κινδύνου για αρτηριοσκλήρυνση

– Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Απρίλιος 1988

– Τίτλος : Νεώτερα δεδομένα επί της επεξεργασίας του ΗΚΓφήματος συνεχούς εγγραφής δι’ ηλεκτρονικού υπολογιστού

– Δίπλωμα Ηχοκαρδιογραφίας Πανεπιστημίου Παρισίων ΧΙΙ ( Ιούνιος 1985 )

– Δίπλωμα Καρδιακής Φυσιολογίας εφαρμοσμένης στους καθετηριασμούς, Πανεπιστημίου Παρισίων VI ( Σεπτέμβριος 1986)

– Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Καρδιολογίας

– Μέλος Ομάδας Εργασίας Συγγενών Καρδιοπαθειών Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

  • Aγγλικά
  • Γαλλικά
  • Υποτροφία Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας, 1992-1993
  1. I) Κεφάλαια σε βιβλία
  2. Δ. Γεωργακόπουλος. Κυκλοφορικό σύστημα. Σε: Θ. Καρπάθιος, Ν. Ματσανιώτης, εκδότες. Παιδιατρική. 1η έκδοση. Αθήνα. Λίτσας
  3. Δ. Γεωργακόπουλος. Κυκλοφορικό σύστημα. Σε: Ν. Ματσανιώτης, Θ. Καρπάθιος, Πολυξένη Νικολαίδου, εκδότες. Επίτομη Παιδιατρική. 1η έκδοση. Αθήνα. Λίτσας
  4. Μαριέττα Χαρακίδα, Δ. Γεωργακόπουλος. Κυκλοφορικό σύστημα. Σε: Επίτομη Παιδιατρική. Β’ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών. 1η έκδοση. Αθήνα. Λίτσας

ΙΙ) Δημοσιεύσεις σε ξενόγλωσσα περιοδικά: 18
ΙΙΙ) Δημοσιεύσεις σε ελληνικά περιοδικά: 28
ΙV) Δημοσιεύσεις σε πρακτικά ημερίδων ή σεμιναρίων : 7
V) Συμμετοχή σε στρογγυλά τραπέζια-Ομιλίες σε ημερίδες και συνέδρια: 38 VI) Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα: 4
VIΙ) Ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια: 20
VIIΙ) Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια: 56
ΙΧ) Ομότιμες αναφορές ξενόγλωσσων δημοσιεύσεων : 1549

Καρδιολογικό, Ευρωκλινική Παίδων

Επικοινωνία

Ευρωκλινική Αθηνών

Αθανασιάδου 7-9,  Αθήνα, ΤΚ 115 21

Τηλέφωνο: 210 6416600

Τηλέφωνο για ραντεβού: 210 6416600

Φαξ: 210 6416555