Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

 • Διευθυντής Επεμβατικός Ηλεκτροφυσιολόγος – Αρρυθμιολόγος, Ευρωκλινική Αθηνών
 • Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
 • Ακαδημαϊκός υπότροφος Πανεπιστημίου Αθηνών

 

 

Εξειδίκευση & Ερευνητικό ενδιαφέρον

Εξειδίκευση

 • Αρρυθμιολογία και Κλινική Καρδιολογία.
 • Κολπική μαρμαρυγή, κοιλιακές αρρυθμίες.
 • Αιμοδυναμικό και εργαστήριο Ηλεκτροφυσιολογίας (με σημαντικότατο αριθμό επεμβατικών πράξεων, Ηλεκτροφυσιολογικών μελετών [ΗΦΕ], εμφυτεύσεων βηματοδοτών,απινιδωτών και επεμβάσεων καταλύσεων [ablation]) στην 12ετία 2008 –  2019 ως επιμελητής καρδιολογικού τμήματος ΕΣΥ στο Ιπποκράτειο Αθηνών.
 • Τηλεματική και ψηφιακή καρδιολογία.
 • Ευρωπαϊκή πιστοποίηση Βηματοδοτών – Απινιδωτών.

 

Ερευνητικό Ενδιαφέρον

 • Κολπική μαρμαρυγή, Καρδιακή Ανεπάρκεια, Στεφανιαία νόσος.
 • Συγκοπή, λιποθυμία, αιφνίδιος καρδιακός θάνατος.
 • Αμφικοιλιακοί βηματοδότες απινιδωτές με συμμετοχή βασικού ερευνητή στην μελέτη HUMVEE.
 • Συμμετοχή στις πολυκεντρικές μελέτες: LEVICAR, ACTIVE, ITI, DILIPO, EURO ASPIRE ΙΙΙ, SIGNIFY I, CLOCK.

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • 01/2020- σήμερα: Συνεργάτης Αιμαδυναμικού Εργαστηρίου Ευρωκλινικής Αθηνών.
 • 12/2019-σήμερα: Ιδιωτικό ιατρείο
 • 07/2008-12/2019 : Επιμελητής Β’ αρχικά και από 7/2014 Επιμελητής  Α’   ΕΣΥ  του Καρδιολογικού Τμήματος του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών (Δντης: κ. ΙΕ Καλ-λικάζαρος)
 • 09/2015-07/2018: Συντονιστής ιατρός στις εφημερίες του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υπουργείου Υγείας (ΕΚΕΠΥ/ΚΕΠΙΧ).
 • 01/2007-07/2008: Συνεργάτης Καρδιολογικού Τμήματος Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών (Δντης: κ. ΙΕ Καλλικάζαρος).
 • 12/2003-11/2006: Ειδικευόμενος Καρδιολόγος Καρδιολογικού Τμήματος Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών (Δντης: κ. ΙΕ Καλλικάζαρος).
 • 07/2001-12/2003: Επιστημονικός συνεργάτης Δ’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ (Δντρια: καθ. κ. Ε. Γιαμαρέλλου).
 • 06/1999-06/2001: Ειδικευόμενος Παθολόγος στην Παθολογική Κλινική του Νοσο-κομείου ΚΑΤ (Δντης: κ.Κ.Τσέκος και Δντρια: κ. Ο. Γκλεζάκου) με εμβόλιμο διάστημα στην
 • 05/1998-06/1999: Ειδικευόμενος Καρδιολόγος στην Καρδιολογική Κλινική του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών (Δντης: κ. Ε. Κραββαρίτης και κ. Ι. Βασιλειάδης).
 • 08/1998-08/1999: Υπηρεσία Υπαίθρου στο Π.Ι. Πολυδρόσου Φωκίδας.

 • Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 1996
 • Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-νών, 2009
 • Κάτοχος Τίτλου Ιατρικής Ειδικότητας ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ με την αριθμό 11836/06 / 22-01-2007 απόφαση της νομαρχίας Ανατολικής Αθήνας, 2007.
 • Διακεκριμένο Μέλος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας το 2009: Fellow of the European Society of Cardiology (FESC)
 • 2011, Ευρωπαϊκή πιστοποίηση για την εμφύτευση βηματοδοτών και απινιδωτών: Accreditation of European Heart Rhythm Association (EHRA) in Cardiac Pacing and Implantable Cardiac Defibrillatiors.
 • 2012 : Άδεια διενέργειας νεότερων υπερηχογραφικών τεχνικών (stress echo, tissue doppler imaging, κλπ) από το ΚΕΣΥ, κατόπιν εξετάσεων, από το Υπουργείο Υγείας. : Y7a/Γ.Π.72050 / 05-12-2012
 • Επεμβατική καρδιολογία στην 2η Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Städtisches Klinikum Karlsruhe στην Γερμανία (Δντης επεμβατικός καρδιολόγος, καθηγητής Helmuth C. Mehmel).
 • Νεότερες θεραπευτικές τεχνικές κατάλυσης (ablation) της κολπικής μαρμαρυγής και κοιλιακής ταχυκαρδίας υπό του καθηγητού M. Fiala στην Τσεχία.
 • Mέλος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.
 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (FESC).
 • Ivory member of the European Heart Rhythm Association (EHRA).
 • Μέλος του πυρήνα της ομάδας εργασίας ψηφιακής καρδιολογίας της ΕΚΕ .
 • Mέλος της ομάδας Εργασίας Ηλεκτροφυσιολογίας και Βηματοδότησης της ΕΚΕ.
 • Mέλος της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων από το 2002.
 • Tακτικό μέλος της Γερμανοελληνικής Ακαδημίας για την Βιοϊατρική Έρευνα από το 2006.
 • Aγγλικά
 • Γερμανικά
 • 09/2006 : Διάκριση στο Παγκόσμιο Συνέδριο Kαρδιολογίας στην Βαρκελώνη για νέο ερευνητή βασικής έρευνας.
 • Βραβεία ερευνητικών εργασιών της ΠΙΕΔΚΑΡ το 2007, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το 2007 και χρηματοδότηση πρωτότυπου ερευνητικού πρωτοκόλλου από την Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία το 2012 και το 2013.
 • Αιρετός εκπρόσωπος επιμελητών Β στο επιστημονικό συμβούλιο του Ιπποκράτειου Αθηνών την διετία 2014-2016 και την επόμενη διετία αιρετός εκπρόσωπος ιατρών στο Διοικητικό Συμβούλιο του ίδιου Νοσοκομείου.
 • Εν συνόλω 26 δημοσιεύσεων σε peer review journals οι δέκα τελευταίες αποτελούν:

1: Dilaveris P, Antoniou CK, Manolakou P, Skiadas I, Konstantinou K, Magkas N,

Xydis P, Chrysohoou C, Gatzoulis K, Tousoulis D. Comparison of left ventricular

and biventricular pacing: Rationale and clinical implications. Anatol J Cardiol.

2019 Sep;22(3):132-139. doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2019.35006. Review. PubMed

PMID: 31475952; PubMed Central PMCID: PMC6735437.

 

 

2: Laina A, Gatzoulis KA, Patsourakos D, Valatsou A, Skiadas I, Dilaveris P,

Sideris S, Tousoulis D. Considerations in selecting the appropriate implantable

device in post-myocardial infarction syncopal patients with mild systolic

dysfunction. Hellenic J Cardiol. 2019 Jul 9. pii: S1109-9666(19)30176-9. doi:

10.1016/j.hjc.2019.07.001. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 31299313.

 

 

3: Solomou E, Gatzoulis KA, Skiadas I, Doundoulakis I, Arsenos P, Dilaveris P,

Sideris S, Tousoulis D. Upgrade to cardiac resynchronization therapy

difibrillator device of a pacemaker-dependent patient with end-stage hypertrophic

cardiomyopathy. Hellenic J Cardiol. 2018 Oct 23. pii: S1109-9666(18)30346-4. doi:

10.1016/j.hjc.2018.10.003. [Epub ahead of print] PubMed PMID: 30366062.

 

 

4: Gatzoulis KA, Georgopoulos S, Antoniou CK, Anastasakis A, Dilaveris P, Arsenos

P, Sideris S, Tsiachris D, Archontakis S, Sotiropoulos E, Theopistou A, Skiadas

I, Kallikazaros I, Stefanadis C, Tousoulis D. Programmed ventricular stimulation

predicts arrhythmic events and survival in hypertrophic cardiomyopathy. Int J

Cardiol. 2018 Mar 1;254:175-181. doi: 10.1016/j.ijcard.2017.10.033. Epub 2018 Jan

 1. PubMed PMID: 29407088.

 

 

5: Chrysohoou C, Dilaveris P, Antoniou CK, Skiadas I, Konstantinou K, Gatzoulis

K, Kallikazaros I, Tousoulis D. Heart failure study of multipoint pacing effects

on ventriculoarterial coupling: Rationale and design of the HUMVEE trial. Ann

Noninvasive Electrocardiol. 2018 May;23(3):e12510. doi: 10.1111/anec.12510. Epub

2017 Oct 15. PubMed PMID: 29034563; PubMed Central PMCID: PMC6931866.

 

 

6: Dilaveris P, Aggeli C, Synetos A, Skiadas I, Antoniou CK, Tsiamis E, Gatzoulis

K, Kallikazaros I, Tousoulis D. Sustained ventricular tachycardia as a first

manifestation of hypertrophic cardiomyopathy with mid-ventricular obstruction and

apical aneurysm in an elderly female patient. Ann Noninvasive Electrocardiol.

2017 May;22(3). doi: 10.1111/anec.12422. Epub 2016 Dec 24. PubMed PMID: 28012232; PubMed Central PMCID: PMC6931741.

 

 

7: Gatzoulis KA, Tsiachris D, Arsenos P, Archontakis S, Dilaveris P, Vouliotis A,

Sideris S, Skiadas I, Kallikazaros I, Stefanadis C. Prognostic value of

programmed ventricular stimulation for sudden death in selected high risk

patients with structural heart disease and preserved systolic function. Int J

Cardiol. 2014 Oct 20;176(3):1449-51. doi: 10.1016/j.ijcard.2014.08.068. Epub 2014

Aug 17. PubMed PMID: 25150471.

 

 

8: Gatzoulis KA, Archontakis S, Vlasseros I, Tsiachris D, Vouliotis A, Arsenos P,

Dilaveris P, Sideris S, Karystinos G, Skiadas I, Kallikazaros I, Stefanadis C.

Complex right ventricular outflow tract ectopy in the absence of organic heart

disease. Results οf a long-term prospective observational study. Int J Cardiol.

2014 Mar 15;172(2):e351-3. doi: 10.1016/j.ijcard.2013.12.304. Epub 2014 Jan 11. PubMed PMID: 24456877.

 

 

9: Tsaganos T, Pelekanou A, Skiadas I, Giamarellos-Bourboulis EJ. Differences in

cytokine stimulation between methicillin-susceptible and methicillin-resistant

Staphylococcus aureus in an experimental endocarditis model. J Infect Chemother.

2013 Apr;19(2):272-8. doi: 10.1007/s10156-012-0497-1. Epub 2012 Oct 13. PubMed

PMID: 23065149.

 

 

10: Vlasseros I, Skiadas I, Tsioufis C, Stefanadis C, Kallikazaros I. Pivotal

role of echocardiography for the diagnosis and follow-up of the anomalus origin

of the left main coronary artery from the pulmonary artery. Eur Heart J

Cardiovasc Imaging. 2012 Jul;13(7):626. doi: 10.1093/ehjci/jes019. Epub 2012 Feb

 1. PubMed PMID: 22330230.

 

Τμήμα

 • Καρδιολογικό – Αιμοδυναμικό Εργαστήριο

 

Επικοινωνία

Ευρωκλινική Αθηνών

Αθανασιάδου 7-9,  Αθήνα, ΤΚ 115 21

Τηλέφωνο: 210 6416600

Τηλέφωνο για ραντεβού: 6974718033

Φαξ: 210 6416555