Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Βιογραφικό

Τίτλοι

Διευθυντής Ωτορινολαρυγγολογικού τμήματος, Ευρωκλινική Αθηνών

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος

Εξειδίκευση

Ενδοσκοπική Χειρουργική Ρινός και Παραρρίνιων Κόλπων

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

  • 251 ΓΝΑ, 1990 – 1994
  • Νοσοκομείο Παμμακάριστος, 1994 – 1996
  • Ογκολογικό Νοσοκομείο “ΜΕΤΑΞΑ”, 1996 -1999
  • Αναπληρωτής Διευθυντής ΩΡΛ τμήματος Ευρωκλινική Αθηνών, 2001 – σήμερα

Πτυχίο Ιατρικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , 1990

Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος Ενηλίκων & Παίδων

Ενδοσκοπικπή Χειρουργική Ρινός και Παραρρίνιων Κόλπων , GRANZ AUSTRIA.

  • Aγγλικά
    ­
  • Γαλλικά