Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Ροχαλητό – Υπνική Άπνοια και Χειρουργική Αντιμετώπιση

Ροχαλητό & Αντιμετώπιση:

Ροχαλητό & Αντιμετώπιση: Τι είναι;

Ροχαλητό ονομάζουμε τον αναπνευστικό θόρυβο που παράγεται κατά τον ύπνο και που οφείλεται σε κραδασμούς φαρυγγικών τοιχωμάτων. Ο λόγος που αυτοί προκαλούνται κατά τον ύπνο οφείλεται στη χαλάρωση του μυϊκού τόνου που δεν υπάρχει όσο είμαστε ξύπνιοι.

Ποιοι ροχαλίζουν;

Ωστόσο δεν ροχαλίζουμε όλοι και με την ίδια συχνότητα. Το 70-80% του γενικού πληθυσμού ροχαλίζει μόνο περιστασιακά ενώ το 25-35% κάθε φορά που κοιμάται.

Ροχαλητό & Αντιμετώπιση: Έξι παράγοντες που προδιαθέτουν 

1) Το σωματικό βάρος: η αύξηση του βάρους συνοδεύεται από αύξηση του πάχους των τοιχωμάτων του φάρυγγα και άρα στένωση της διόδου διέλευσης του αέρα από αυτόν.
2) Ο σωματότυπος: όπου ο πυκνικός τύπος σώματος με μεγάλη μυϊκή μάζα, κοντό λαιμό και εναπόθεση λίπους στην κοιλιακή χώρα, ευνοεί το ροχαλητό.
3) Η εγκυμοσύνη κατ’αυτή την έννοια, μπορεί να δημιουργήσει πρόσκαιρο ροχαλητό.
4) Η ηλικία: όπου χαρακτηριστικά περίπου το 50% ροχαλίζει μετά την ηλικία των 65 ετών.
5) Το φύλο: οι άνδρες ροχαλίζουν σε διπλάσιο ποσοστό από τις γυναίκες.

6) Ανατομικές διαταραχές του αεραγωγού:

• Σκολίωση ρινικού διαφράγματος
• Υπερτροφία ρινικών κογχών
• Υπερτροφία αμυγδαλών
• Ύπαρξη ρινικών πολυπόδων ή ρινικών μετεγχειρητικών συμφύσεων
• Υπερτροφία αδενοειδών εκβλαστήσεων (τα γνωστά κρεατάκια) κυρίως κατά την παιδική ηλικία
• Υπερτροφία σταφυλής και χαλάρωση μαλθακής υπερώας
• Κατασκευαστικές διαταραχές, μεγάλη γλώσσα, μικρή γνάθος κ.λ.π.

Ροχαλητό & Αντιμετώπιση: Τι είναι η υπνική άπνοια;

Άπνοια ονομάζεται η διακοπή της αναπνοής κατά τον ύπνο για πάνω από 10 δευτερόλεπτα. Μέχρι 5 άπνοιες άνα ώρα γίνονται αποδεκτές ενώ πέραν του αριθμού αυτού θεωρούμε ότι χρειάζεται αντιμετώπιση.

Η υπνική άπνοια διακρίνεται σε κεντρικού τύπου, η οποία οφείλεται σε δυσλειτουργία του αναπνευστικού κέντρου και σε αποφρακτικού τύπου, τα αίτια της οποίας συμπίπτουν με αυτά του ροχαλητού.

Πότε το ροχαλητό χρειάζεται αντιμετώπιση;

Όταν:

• Είναι καθημερινό και συνεχές
• Εμφανίζεται σε περισσότερες στάσεις κατά τον ύπνο και όχι μόνο στην ύπτια.
• Δημιουργεί ανήσυχο ή διακοπτόμενο ύπνο
• Είναι δυνατό και ενοχλητικό για τους άλλους. Το κοινωνικό πρόβλημα που προκύπτει είναι ενίοτε πολύ σοβαρό
• Συνοδεύεται από άπνοιες που μπορεί να γίνουν αντιληπτές σαν νυχτερινή αφύπνιση

Τι μπορεί να προκαλέσει το έντονο ροχαλητό με ή χωρίς άπνοιες

• Κόπωση και υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας
• Πρωινό πονοκέφαλο
• Υπέρταση
• Κακή απόδοση στην εργασία
• Στυτική δυσλειτουργία
• Σε συνδυασμό με μεγάλου βαθμού υπνική άπνοια αυξάνει σημαντικά το ενδεχόμενο καρδιαγγειακών παθήσεων, εργατικών ατυχημάτων, ενώ μειώνει τον προσδόκιμο χρόνο ζωής

Χειρουργική αντιμετώπιση του ροχαλητού

Για την αντιμετώπιση του έντονου ροχαλητού με ή χωρίς υπνική άπνοια πρωταρχικής σημασίας είναι η εξασφάλιση σωστής ρινικής αναπνοής.

Έτσι ανάλογα με το αίτιο της δυσχέρειας της ρινικής αναπνοής ο χειρουργός χρειάζεται ενίοτε να προβεί στις ακόλουθες επεμβάσεις:

• Ευθειασμό ρινικού διαφράγματος
• Αφαίρεση ρινικών πολυπόδων
• Συρρίκνωση ρινικών κογχών με χρήση ραδιοσυχνοτήτων
• Λύση ρινικών συμφύσεων
• Αφαίρεση αδενοειδών εκβλαστήσεων (αφορά κυρίως τα παιδιά)
• Παράλληλα ελέγχεται ο αεραγωγός στο επίπεδο του φάρυγγος.

Η πλέον διαδεδομένη, εφ’ όσον κριθεί απαραίτητη, χειρουργική επέμβαση, είναι η υπερωιο-φαρυγγο-πλαστική με χρήση Laser ή ραδιοσυχνοτήτων. Μπορεί να συνδυαστεί με αμυγδαλεκτομή στις περιπτώσεις υπερτροφίας παρίσθμιων αμυγδαλών με πολύ καλά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του ροχαλητού.

Ωστόσο πρέπει να τονισθεί ότι η αποτελεσματικότητα οποιασδήποτε χειρουργικής αντιμετώπισης εξαρτάται πρωτίστως από τη σωστή επιλογή των ασθενών και τη θέσπιση κριτηρίων ώστε να αποφεύγονται οι ανώφελες χειρουργικές επεμβάσεις.

    Ζητήστε ραντεβού online
    Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

    ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801