Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Ανάπλαση ελλείποντος πτερυγίου ωτός

πλαστική αυτί

Πλαστική & Αυτί: Περιγραφή

Πλαστική και αυτί, τί κάνουμε αν χρειαστεί; Ένα στα 10.000 παιδιά που γεννιούνται σε όλο τον κόσμο, αγόρια και κορίτσια, παρουσιάζει πλήρη ή μερική έλλειψη πτερυγίου ωτός, η οποία ονομάζεται απλασία ωτός ή επιστημονικά διεθνώς ανωτία (anotia). Απλασία πτερυγίου ωτός σημαίνει ότι στο νεογέννητο παιδί αντί φυσιολογικού πτερυγίου αυτιού, υπάρχει περίπου στη θέση του, ένα σαφώς υποαναπτυγμένο πτερύγιο ή κρέμονται ένα – δύο κολοβώματα, δηλαδή υπολείμματα πτερυγίου από την περιοχή του λοβίου. Άλλες φορές η βλάβη μπορεί να εμφανίζεται σαν ένα αναδιπλωμένο δερματικό υλικό, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει αρτιμελές πτερύγιο. Μερική ή ολική έλλειψη πτερυγίου ωτός μπορεί να προκύψει επίσης μετά από ασθένεια (π.χ. χειρουργική αφαίρεση όγκου, η οποία δημιούργησε μεγάλο έλλειμμα) ή μετά από ατύχημα (π.χ. δάγκωμα, τροχαίο).

Σε κάθε περίπτωση, σήμερα, μπορούμε να επιτύχουμε χειρουργικά, θεαματικό και σταθερό αποτέλεσμα ανάπλασης πτερυγίου ωτός.
Η σπουδαιότερη αιτία της συγγενούς αυτής ανωμαλίας, είναι η διακοπή της αιμάτωσης στην περιοχή όπου διαπλάθεται το αυτί του εμβρύου. Η διακοπή της αιμάτωσης οφείλεται σε διάφορους γονιδιακούς και άλλους παράγοντες. Κληρονομικοί παράγοντες επίσης, ενοχοποιούνται για την εμφάνιση της απλασίας του πτερυγίου ωτός. Eννέα στις δέκα παρατηρούμενες απλασίες πτερυγίου ωτός, αφορούν στο ένα αυτί (περίπτωση ετερόπλευρης απλασίας). Αυτό σημαίνει, ότι δεν είναι σπάνια η παρουσία απλασίας ωτός και στα δύο αυτιά ενός νεογέννητου παιδιού (περίπτωση αμφοτερόπλευρης απλασίας).

Διπλό πρόβλημα: αισθητικό και λειτουργικό

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η απλασία πτερυγίου ωτός συνυπάρχει με ατρησία του έξω ακουστικού πόρου, με υποανάπτυξη του μέσου ωτός και με αδυναμία ακοής. Εάν το ένα εκ των δύο αυτιών είναι φυσιολογικό και βεβαίως “ακούει” κανονικά, τότε το άτομο δεν έχει κανένα πρόβλημα ακοής και ανάπτυξης, επειδή ένα αυτί που “ακούει” καλά, αρκεί για τις ακουστικές ανάγκες του ανθρώπου, εφ’ όρου ζωής. Τότε, είμαστε ικανοποιημένοι μόνο με την πραγματοποίηση της αισθητικής αποκατάστασης του ελλείποντος πτερυγίου και δε χειρουργούμε το μέσο αυτί για αποκατάσταση ακοής.

Στην αμφοτερόπλευρη απλασία πτερυγίου όμως, όπου συνυπάρχει πρόβλημα ακοής και στα δύο αυτιά, εκτός της ανάπλασης των πτερυγίων, εφαρμόζουμε απαραιτήτως άλλες μεθόδους για αποκατάσταση της ακοής, όπως ακουστικά με στέκα ή προσαρμοσμένα με μαγνητάκια κάτω από το δέρμα του τριχωτού της κεφαλής.

Πλαστική & Αυτί: Ανάπλαση πτερυγίου ωτός με αυτογενή πλευρικό χόνδρο

H μόνη ανά τον κόσμο ευρύτερα παραδεκτή χειρουργική τεχνική για την οριστική αντιμετώπιση της απλασίας του πτερυγίου ωτός, είναι η χειρουργική τεχνική ανάπλασης του πτερυγίου του ωτός, με χρήση πλευρικού χόνδρου, ο οποίος λαμβάνεται από το ίδιο άτομο (αυτογενής χόνδρος). Σύμφωνα με αυτή τη νέα τεχνική, είναι απαραίτητες δύο πλαστικές επεμβάσεις, με χρονική διαφορά τουλάχιστον 5 – 6 μηνών μεταξύ τους.

Στην πρώτη επέμβαση λαμβάνεται επαρκής πλευρικός χόνδρος από το πάσχον άτομο, ο οποίος μορφοποιείται στο χειρουργείο, με χρήση συρμάτων τιτανίου, αμέσως άμα τη λήψη του, σε έναν ωραίο σκελετό πτερυγίου ωτός. Αυτός ο σκελετός τοποθετείται κάτω από το δέρμα σε ειδική θήκη / τσέπη, η οποία έχει διαμορφωθεί στη θέση όπου θα δημιουργηθεί νέο πτερύγιο. Μετά από 4-6 μήνες, το δέρμα προσφύεται επαρκώς επάνω στο σκελετό και τότε πλέον γίνονται εμφανέστερες οι γνωστές ανατομικές λεπτομέρειες του πτερυγίου (έλικα, ανθέλικα, τράγος, αντίτραγος, κύμβη, κόγχη κλπ.).

Στη δεύτερη επέμβαση, η οποία πραγματοποιείται τουλάχιστον 5 – 6 μήνες μετά την πρώτη επέμβαση, δίνεται η οριστική θέση του αναπλασθέντος πτερυγίου ωτός και διασφαλίζεται η σωστή απόστασή του από το κεφάλι.

Πότε είναι η κατάλληλη ηλικία για διόρθωση της απλασίας;

Η ανάπλαση πτερυγίου ωτός είναι συνδυασμός επανορθωτικής και αισθητικής επέμβασης. Η κατάλληλη ηλικία για διόρθωση της απλασίας πτερυγίου ωτός είναι από 8 ετών και μετά. Αυτό σημαίνει ότι η ίδια τεχνική δύναται να εφαρμοστεί, εξίσου επιτυχημένα, σε ενήλικες με απλασία εκ γενετής ή που έχασαν το πτερύγιό τους σε τραυματισμό ή ασθένεια.

Αξιολόγηση της τεχνικής ανάπλασης πτερυγίου ωτός

Mε τη μοντέρνα αυτή χερουργική τεχνική ανάπλασης του πτερυγίου του ωτός, με χρήση αυτογενούς πλευρικού χόνδρου, ο οποίος λαμβάνεται από το ίδιο άτομο, η ομοιότητα του νέου πτερυγίου αυτιού ως προς το άλλο, δηλαδή προς το φυσιολογικό πτερύγιο του ατόμου, υπερβαίνει το 90%, ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Η ανάπλαση πτερυγίου ωτός είναι συνδυασμός επανορθωτικής και αισθητικής επέμβασης. Διορθώνει μια σοβαρή συγγενή ανωμαλία και προσφέρει θεαματικό αισθητικό αποτέλεσμα. Παράλληλα βελτιώνει την ψυχολογία και αυτοπεποίθηση του ατόμου, χαρίζοντάς του υγεία και ευεξία, τα οποία είναι η βάση για μια δημιουργική και ευτυχισμένη ζωή.

    Ζητήστε ραντεβού online
    Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

    ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801