Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Έξω Επικονδυλίτιδα (Tennis Elbow)

tennis elbow

Τennis Εlbow: Εισαγωγή

Η επικονδυλίτιδα ή έξω επικονδυλίτιδα (lateral epicondilitis) ή tennis elbow, επηρεάζει το 2% του γενικού πληθυσμού.

Κατά την κλινική εξέταση ο ασθενής εμφανίζει άλγος στον έξω κόνδυλο του βραχιονίου (έξω πλευρά του αγκώνα), που γίνεται πλέον έντονος κατά την ψηλάφηση – πίεση αυτού. Ο πόνος μπορεί να επεκτείνεται και κατά μήκος του αντιβραχίου και γίνεται ιδιαίτερα έντονος κατά την διάρκεια κάποιας χειρονακτικής εργασίας αλλά και στην προσπάθεια κάμψης του καρπού ενώ αυτός όπως και ο αγκώνας είναι σε έκταση.

Το κυρίαρχο χέρι (dominant arm) επηρεάζεται σε περισσότερους από τους μισούς ασθενείς και έχει επικρατήσει ο όρος tennis elbow επειδή στους μισούς από τους παίχτες του τένις εμφανίζονται ενοχλήσεις στην έξω πλευρά του αγκώνα (έξω κόνδυλο του βραχιονίου).

Ο λόγος του άλγους στην περιοχή του αγκώνα και περιφερικότερα οφείλεται κυρίως στην εκφύλιση της έκφυσης του τένοντα του βραχέως εκτείνοντος τον καρπό που γίνεται λόγω επαναλαμβανόμενων τραυματισμών ή λόγω της πτωχής αιμάτωσης στην περιοχή.

Εκτός της πλέον συχνής έξω επικονδυλίτιδος (tennis elbow) έχουμε και την έσω επικονδυλίτιδα (golferselbow) που εμφανίζεται σε σαφώς μικρότερη συχνότητα (10-20% του συνολικού αριθμού των ατόμων που πάσχουν από επικονδυλίτιδα), και το άλγος εντοπίζεται στον έσω κόνδυλο με επιδείνωση αυτού στην κάμψη του καρπού.
Παγίδευση του κερκιδικού νεύρου περιφερικότερα της περιοχής του αγκώνα και συγκεκριμένα του οπισθίου μεσοστέου νεύρου (posterior interosseus nerve) στην αψίδα του froshe μπορεί να συνυπάρχει με την έξω επικονδυλίτιδα.

Η ανωτέρω παγίδευση – πίεση του νεύρου προκαλεί πλην του πόνου στην περιοχή του αγκώνα και περιφερικότερα, κινητικές και αισθητικές διαταραχές από το χέρι (αδυναμία έκτασης δακτύλων, αιμωδίες στην ραχιαία επιφάνεια αυτού).

tennis elbow: Διάγνωση

Η διάγνωση όσον αφορά την έξω επικονδυλίτιδα είναι κυρίως κλινική καθότι μαγνητική τομογραφία (MRI) στην περιοχή του αγκώνα, μας αποκλείει άλλες παθολογικές καταστάσεις (χόνδρινες βλάβες ή υμενικές πτυχές της άρθρωσης του αγκώνα, κύστεις στην περιοχή) παρά μας βάζει τη διάγνωση της έξω επικονδυλίτιδος.
Το ίδιο ισχύει και με την πίεση του οπισθίου μεσοστέου νεύρου αφού το ηλεκτρομυογράφημα δεν μπορεί να μας δώσει σαφή διάγνωση όσον αφορά το βαθμό πίεσης του νεύρου.

Τennis Εlbow: Θεραπευτική Αγωγή

Η θεραπευτική αγωγή ξεκινά με περιορισμό των δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τη χρήση του πάσχοντος άνω άκρου εφαρμογή στον αγκώνα ιμάντα επικονδυλίτιδος και συγχρόνως λήξη αντιφλεγμονώδους – αναλγητικής αγωγής από το στόμα ή τοπική εφαρμογή.

Επί επιμονής των ενοχλημάτων γίνονται τοπικές εγχύσεις κορτιζόνης στον έξω κόνδυλο του βραχιονίου μπορεί να γίνουν χωρίς ιδιαίτερες αντενδείξεις (όχι σε πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη) ή επικινδυνότητα (maximum 3 στον αριθμό με μεσοδιαστήματα 7-10 ημέρες).

Συγχρόνως φυσικοθεραπείες στην περιοχή του αγκώνα (κινησιοθεραπείες, tens, υπέρηχα, ιοντοφόρηση) μπορεί να βοηθήσουν στην υποχώρηση των ενοχλημάτων. Εάν παρά τη συντηρητική αγωγή και μετά την πάροδο δύο-τριών μηνών τα ενοχλήματα συνεχίζονται, η χειρουργική επέμβαση θα δώσει την οριστική λύση.

tennis elbow: Χειρουργική επέμβαση

Η χειρουργική επέμβαση μπορεί να γίνει είτε με ανοικτή προσπέλαση και καθαρισμό της εκφύλισης του τένοντα του βραχέως εκτείνοντος τον καρπό είτε αρθροσκοπικά με καθαρισμό – αφαίρεση της περιοχής του ανωτέρω τένοντα που έχει υποστεί την εκφύλιση.

Μετά από χειρουργική επέμβαση (ανοικτή ή αρθροσκοπική) η επάνοδος του ασθενούς σε φυσιολογικούς ρυθμούς και χρήση του πάσχοντος άνω άκρου, θα γίνει μετά από πάροδο 2-3 εβδομάδων.
Φυσικοθεραπευτική αγωγή (προοδευτική κινητοποίηση του αγκώνα, tens, υπέρηχα) μετεγχειρητικά θα βοηθήσει για τη γρηγορότερη κι ασφαλή επάνοδο του ασθενή στις καθημερινές αλλά και αθλητικές δραστηριότητές του.

    Ζητήστε ραντεβού online
    Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

    ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801