Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Ολική αρθοπλαστική Ισχίου με την Tεχνική AMIS

αρθροπλαστική ισχίου

Αρθροπλαστική ισχίου

Η ολική αρθροπλαστική ισχίου έχει μια ιστορία περίπου 70 χρόνων. Είναι η επέμβαση που έχει ένδειξη στις παθήσεις που καταστρέφουν τον χόνδρο της άρθρωσης του ισχίου και δημιουργούν αρθρίτιδα σε αυτήν, με κύρια συμπτώματα την δυσκαμψία, τη δυσχέρεια στη βάδιση και τον πόνο, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει και στην ηρεμία ή κατά τον ύπνο (νυχτερινός πόνος).
Πολλά άρθρα έχουν γραφτεί για την επέμβαση αυτή και για την εξέλιξή της οι οποίες είναι οι MIS τεχνικές (Mininal Invasive Surgery – Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική).

Όλες οι νέες MIS τεχνικές του ισχίου έχουν σαν στόχο την καλύτερη εμφύτευση των υλικών, με την ελάχιστα δυνατή καταστροφή των μαλακών μορίων γύρω από την άρθρωση και τη γρηγορότερη αποκατάσταση του ασθενή με ελαχιστοποίηση των πρώιμων και όψιμων επιπλοκών.

Οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές :

– ελαχιστοποιούν το μέγεθος του χειρουργικού τραύματος.
– ελαχιστοποιούν την απώλεια αίματος κατά και μετά το χειρουργείο.
– ελαχιστοποιούν τον μετεγχειρητικό πόνο.
– προσφέρουν το καλύτερο λειτουργικό αποτέλεσμα.
– συμβάλουν στην ταχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση.
– ελαττώνουν τις μετεγχειρητικές επιπλοκές
– και τέλος εξασφαλίζουν την ταχύτερη έξοδο του ασθενούς από το νοσοκομείο και την γρηγορότερη επάνοδο στην καθημερινή του ζωή και την εργασία του.

Στις ΗΠΑ η εξέλιξη των ελάχιστα επεμβατικών ορθοπαιδικών χειρουργικών τεχνικών, μαζί με την ανάπτυξη της αναισθησιολογίας (περιοχική αναισθησία) και την κατανόηση και την εκπαίδευση του ασθενούς σχετικά με την αποκατάστασή του, έχουν φέρει επανάσταση στις ολικές αρθροπλαστικές του ισχίου και του γόνατος.

Εξελίξεις στις αναισθησιολογικές τεχνικές

Ειδικότερα, όσον αφορά στις αναισθησιολογικές τεχνικές, χρησιμοποιούνται πλέον περιοχικές τεχνικές περιφερικότερα της επισκληριδίου. Αντί δηλαδή να χορηγείται τοπικό αναισθητικό στην σπονδυλική στήλη και να αποκλείονται (αναισθητοποιούνται) συλλήβδην όλα τα νεύρα (αμφοτερόπλευρα) από την οσφύ και κάτω, χορηγείται τοπικό αναισθητικό και αναισθητοποιούνται μόνο τα νεύρα, τα οποία νευρώνουν την περιοχή που πρόκειται να χειρουργηθεί. Για να καταστεί αυτό δυνατόν τα νεύρα εντοπίζονται από εξειδικευμένο αναισθησιολόγο με υπερήχους και ακολουθεί η έγχυση του φαρμάκου ή η τοποθέτηση λεπτού καθετήρα που εξασφαλίζει συνεχή χορήγηση τοπικού αναισθητικού και αναλγησία για όσο χρονικό διάστημα κριθεί απαραίτητο. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερη διεγχειρητική αιμοδυναμική σταθερότητα, αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού πόνου και γρηγορότερη κινητοποίηση του ασθενούς, έχοντας συγχρόνως λιγότερες επιπλοκές, αφού αποφεύγεται ο χειρισμός της σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού.

Πιο συγκεκριμένα μπορεί να εφαρμοσθεί αποκλεισμός:

1. Του οσφυϊκού πλέγματος νεύρων, με οπίσθια προσπέλαση. Η χορήγηση του τοπικού αναισθητικού γίνεται στην οσφύ, αλλά μακριά από την σπονδυλική στήλη
2. Των τελικών κλάδων του οσφυϊκού πλέγματος (μηριαίο νεύρο, θυροειδές νεύρο, μηροδερματικό νεύρο). Η έγχυση του τοπικού αναισθητικού γίνεται στην πρόσθια επιφάνεια του μηρού
3. Του ιερού πλέγματος νεύρων, με οπίσθια προσπέλαση
4. Των νεύρων που βρίσκονται στο κανάλι των προσαγωγών μυών (για ολική αρθροπλαστική γόνατος)
5. Των τελικών κλάδων του ισχυακού που νευρώνουν το γόνατο (i-pack block, για ολική αρθοπλαστική γόνατος)
6. Του ισχιακού νεύρου με διάφορες προσπελάσεις (για ολική αρθοπλαστική γόνατος)
7. Των τελικών νευρικών κλάδων που νευρώνουν την άρθρωση με τοπική διήθηση με τοπικό αναισθητικό κατά την διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης (γίνεται από τον χειρουργό, είτε στην κατ’ ισχίο, είτε στην άρθωση του γόνατος).

Η σύγχρονη αναισθησιολογική αντιμετώπιση της ολικής αρθοπλαστικής ισχίου (και γόνατος) απαιτεί πολύ καλή μετεγχειρητική αναλγησία, που να μην συνοδεύεται όμως από άλλες επιπλοκές (π.χ. ναυτία, έμετος) και να μην προκαλεί παράλυση ή αδυναμία του κάτω άκρου. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να επιτευχθεί η άμεση κινητοποίηση του ασθενούς χωρίς πόνο αλλά και χωρίς τον κίνδυνο πτώσης και τραυματισμού όταν ο ασθενής σηκωθεί από το κρεβάτι του και περπατήσει. Αυτό επιτυγχάνεται με τους κατάλληλους συνδυασμούς των προαναφερόμενων νευρικών αποκλεισμών (blocks) σε συνδυασμό με από του στόματος χορηγούμενα παυσίπονα (multimodal analgesia) και αποφεύγοντας εντελώς τα οπιοειδή καθώς και την επισκληρίδιο αναισθησία.

Χειρουργική επέμβαση χωρίς νοσηλεία

Στις μέρες μας σε πολλά ορθοπαιδικά κέντρα, στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, οι ασθενείς οι οποίοι υποβάλλονται σε αυτές τις επεμβάσεις είναι εξωτερικοί ασθενείς, δηλαδή υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση χωρίς να πραγματοποιήσουν νοσηλεία (Outpatient Total Joint Replacement)!

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολλές επιστημονικές έρευνες και υπάρχουν μεγάλες ομάδες ασθενών που έχουν χειρουργηθεί με ολική αρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος και την ίδια μέρα πηγαίνουν στο σπίτι τους.
Ο Δρ. Richard Berger του νοσοκομείου Rush Medical Center στο Σικάγο ανακοίνωσε μια μεγάλη σειρά ασθενών (537), οι οποίοι υπεβλήθησαν σε ολική αρθροπλαστική ισχίου ή γόνατος, την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2012. Από αυτούς οι 526 ασθενείς (98%) πήραν εξιτήριο την ίδια ημέρα ενώ μόλις 11 ασθενείς (2%) παρέμειναν στο νοσοκομείο περισσότερο από μία ημέρα. Σήμερα, στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, οι ασθενείς που αντιμετωπίστηκαν σαν εξωτερικοί ασθενείς ξεπερνούν τις 6.000!

Αρθροπλαστική ισχίου: Η τεχνική AMIS

Στην προσπέλαση του ισχίου η μοναδική MIS τεχνική είναι η AMIS (anterior minimal invasive surgery). Πέραν της τομής του δέρματος, η AMIS είναι η τεχνική η οποία σέβεται τους μύες και τα νεύρα πηγαίνοντας στα μεσομύια διαστήματα καιτο πιο σημαντικό, τα μεσονεύρια διαστήματα δηλαδή ανάμεσα στις ζώνες που νευρώνονται απο το μηριαίο και το γλουτιαίο νεύρο.

Σε πάνω από 150.000 ανθρώπους έχει εφαρμοστεί η AMIS με πολύ καλά αποτελέσματα.
Τα πλεονεκτήματα της AMIS του ισχίου είναι :

1. Μικρή τομή του δέρματος (6-8 εκ.)
2. Μειωμένος έως μηδενικός μετεγχειρητικός πόνος
3. Μειωμένος κίνδυνος μετεγχειρητικής χωλότητας
4. Μειωμένη έως και μηδενική πιθανότητα μετεγχειρητικού εξαρθήματος
5. Μειωμένη παραμονή στο νοσοκομείο
6. Μειωμένη απώλεια αίματος
7. Μικρότερη περίοδος αποκατάστασης
8. Γρηγορότερη επάνοδος στις καθημερινές δραστηριότητες

    Ζητήστε ραντεβού online
    Πατώντας αποδοχή, συναινείτε στη συλλογή ή/και επεξεργασία των παραπάνω στοιχείων σας από την Ευρωκλινική, αποκλειστικά για την αποστολή ενημερώσεων σχετικά με νέες υπηρεσίες, προϊόντα και δράσεις μας. Περισσότερα εδώ

    ή καλέστε μας στα: 210 64 16 800 & 210 64 16 801