Θέλετε να κλείσετε ραντεβού;

Ευχαριστούμε (CV)

Ευχαριστούμε

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το βιογραφικό σας έχει
αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων μας και θα παραμείνει ενεργό για 12 μήνες.

Σε περίπτωση που το προφίλ σας καλύπτει τα απαραίτητα προσόντα της συγκεκριμένης θέσης,
κάποιο από τα μέλη της ομάδας του HR θα επικοινωνήσει μαζί σας για τον προγραμματισμό μιας συνάντησης.

Εκτιμούμε το ενδιαφέρον σας να ενταχθείτε στην ομάδα μας.
Όμιλος Ευρωκλινκής